Download
ringreis saksamaal n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ringreis Saksamaal PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ringreis Saksamaal

Ringreis Saksamaal

361 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ringreis Saksamaal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ringreis Saksamaal Projekt: Tambet Ind, Kristi Agan, Rivo Määr, Gea Kuld, Jane Tooman

  2. Projekti eesmärk: • Saksamaa kui riigi tutvustamine õpilastele • Eestimaa kui riigi tutvustamine Saksamaa õpilastele • Antud riigi kohta olulisemate teadmiste andmine • Arvutialaste oskuste arendamine

  3. Osavõtjad • Õpilased vanuses 16-18 eluaastat Saksamaalt ja Eestimaalt • Juhendajad, kelleks on aineõpetajad • Projekti korraldavad üliõpilased

  4. Kestvus • Projekti kestvuseks on periood jaanuarikuust maikuuni, mille vältel õpilased tegelevad õpetajate juhendamisel grupitööga • Parim grupp Eestist veedab 2 juulikuu esimest nädalat preemiareisil Saksamaal • Parim grupp Saksamaalt veedab 2 juulikuu teist nädalat Eestimaal

  5. Ülesanded • Otsida fakte ja olulisemaid andmeid antud kultuuri kohta • Otsida ise materjali vaatamisväärsustest ja huvitavamatest paikadest (sealhulgas pildimaterjali), allikateks on valdavalt raamatukogu ja Internet, kaasa arvatud suhtlemine sõpruskooli õpilastega • Kirjutada või otsida huvitavaid reisikirjeldusi • Töö toimub arvutite ja Interneti kaudu

  6. Kokkuvõtted • Projekti korraldajad valivad välja parimad tööd, mille autorid sõidavad kahenädalasele preemiareisile Saksamaale ja Eestisse • Töödest pannakse kokku Saksamaad ja Eestit tutvustav brošüür koolidele, mida saab kasutada õppematerjalina

  7. Toetajad • Lennufirma Estonian Care • Kanzapank • Sihtasutus “Lapsed Saksamaale” • Orbi arvutisalong • DÜA (Deutschland Über Alles)