Download
klimaatkennisontwikkeling hoge kwaliteit en onafhankelijk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klimaatkennisontwikkeling hoge kwaliteit en onafhankelijk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klimaatkennisontwikkeling hoge kwaliteit en onafhankelijk

Klimaatkennisontwikkeling hoge kwaliteit en onafhankelijk

98 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Klimaatkennisontwikkeling hoge kwaliteit en onafhankelijk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Klimaatkennisontwikkelinghoge kwaliteit en onafhankelijk Dr. John Marks NWO

  2. Mondiale samenwerking • Klimaatonderzoek is complex • Nederland wereldwijd goed voor ca 3% • Onderzoekagenda mondiaal afgestemd • IPCC vat de kennis samen

  3. Wat weten we nog niet? • Regionale klimaatvariabiliteit • Niet lineaire verschijnselen • Biodiversiteit en klimaatverandering • Stabiliteit van koolstofreservoirs • Kwetsbaarheid en aanpassing • Emissiebeperking