1 / 9

Autori : Iosif Niculescu, Vasile Şoimaru, Gheorghe Pârlea, Roxana Iorgulescu-Bandrabur .

Prof. univ. dr . Vasile Şoimaru (coord.) „ Cotul Donului 1942: eroism, jertfă, trădare ” , Chişinău, Ed itura "Serebia", 2012. Autori : Iosif Niculescu, Vasile Şoimaru, Gheorghe Pârlea, Roxana Iorgulescu-Bandrabur .

mrinal
Télécharger la présentation

Autori : Iosif Niculescu, Vasile Şoimaru, Gheorghe Pârlea, Roxana Iorgulescu-Bandrabur .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Prof. univ. dr. Vasile Şoimaru(coord.) „Cotul Donului 1942: eroism, jertfă, trădare”, Chişinău, Editura "Serebia", 2012 Autori: Iosif Niculescu, Vasile Şoimaru, Gheorghe Pârlea, Roxana Iorgulescu-Bandrabur. Cu texte de Mircea Vulcănescu, Nichita Stănescu, Ion Iachim Lectori: Vlad Pohilă, Zamfira Mihail . Coperta: Simion Zamşa

  2. O cruce improvizată în memoria celor 150.000 de ostaşi români căzuţi la Cotul Donului în noiembrie 1942. FOTO Vasile ŞoimaruCiteste mai

  3. „Cevaceeste cu multpesteputerea mea m-a îndemnat săfacaceastă carte,șimaimult, sămerg la CotulDonului… Așvrea ca în acelelocurisăfie un cimitirpentrusoldații căzuțiîn apărareapatriei, pepământuristrăine,care șiacumsuntroșii de sângele vărsat.” „… am făcut cu cuțitul o cruce dintr-un copăcel uscat, legând-o cu lipici, am rupt ultima pagină din albumul meu „Poeme în imagini”, care reprezenta fotografia „Tricolorul Independenței” (cu semnăturile deputaților din Primul Parlament al Republicii Moldova, care au votat pe 27 august 1991 Declarația de Independență, inclusiv semnătura mea…). Am prins poza tot cu lipici, de cruce, pe care am înfipt-o cât mai adânc posibil în pământul răzmuiat de ploaie…” . VasileȘoimaru

More Related