slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nazwa czynności PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nazwa czynności

play fullscreen
1 / 1

Nazwa czynności

123 Views Download Presentation
Download Presentation

Nazwa czynności

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nr Nazwa czynności Rozpoczęcie Iksiński Tadeusz pracownicy: 2011-05-24 okres czasu: Raport etapowy, zadania -> 2011/F/0515 Strona 1 z 1 Zakończenie Czas trwania Uwagi 03 Czyszczenie 09:32:00 09:33:00 3h 01m 00s 01 Spawanie 07:01:00 08:00:00 0h 59m 00s 01 Spawanie 09:20:00 09:31:00 0h 11m 00s 01 Spawanie 04:00:00 07:01:00 0h 01m 00s 03 Czyszczenie 09:33:00 09:34:00 0h 01m 00s 01 Spawanie 09:34:00 12:00:00 2h 26m 00s 03 Czyszczenie 12:00:00 12:11:00 0h 05m 00s 03 Czyszczenie 12:11:00 12:31:00 0h 20m 00s 01 Spawanie 12:31:00 12:32:00 0h 01m 00s 03 Czyszczenie 12:55:00 13:00:00 0h 11m 00s www.BioSys.pl -> BioSYSTEM 2011 v. 1.0.1.8 | Licencja: BioSys | Druk: 2011-05-29 20:23 -> SuperAdmin (1)