Download
pelan tindakan pembestarian 2012 negeri johor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PELAN TINDAKAN PEMBESTARIAN 2012 NEGERI JOHOR PowerPoint Presentation
Download Presentation
PELAN TINDAKAN PEMBESTARIAN 2012 NEGERI JOHOR

PELAN TINDAKAN PEMBESTARIAN 2012 NEGERI JOHOR

102 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PELAN TINDAKAN PEMBESTARIAN 2012 NEGERI JOHOR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PELAN TINDAKAN PEMBESTARIAN 2012NEGERI JOHOR

  2. MODAL INSAN LDP SPS BERSIRI 6 BULAN MENGOPTIMUMKAN PENGGUNAAN SPS PENTADBIR - Pengetua PENGURUSAN Pertengahan PengurusPanatia GURU Staff Sokongan GURU PENYELARAS BESTASRI JURUTEKNIK KOMPUTER • BIL JURUTEKNIK DITAMBAH • JURUTEKNIK LULUSAN ICT • STRATEGI • JANGKA MASA • OUTCOMES • KUMPULAN SASARAN • TINDAKAN

  3. PENGGUNAAN 1P1P 1W1ICT SETIAP HARI JUMLAH PENGINTEGRASIAN ICT OLEH PENTADBIR DAN GURU MENINGKAT PENTADBIR GURU GKMP GURU PENYELARAS KOMPUTER JURUTEKNIK KOMPUTER • STRATEGI • JANGKA MASA • OUTCOMES • KUMPULAN SASARAN • TINDAKAN

  4. APLIKASI PELAKSANAAN SPS SEPENUHNYA SEPANJANG TAHUN Berperingkat PEMBESTARIAN MENYELURUH PENTADBIR GURU PENTADBIR GURU PENYELARAS KOMPUTER JURUTEKNIK KOMPUTER • STRATEGI • JANGKA MASA • OUTCOMES • KUMPULAN SASARAN • TINDAKAN

  5. INFRASTRUKTUR BEST PRACTICES SATU KELAS SATU KOMPUTER (TIGS) KOMPUTER DI KORIDOR (SMK SRI AMAR DIRAJA) KOMPUTER DI KANTIN (SMK TUN HABAB) BERGANTUNG KEPADA SUMBANGAN PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI PERSEKITARAN BUDAYA ICT PELAJAR PENTADBIR PIBG ALUMNI • STRATEGI • JANGKA MASA • OUTCOMES • KUMPULAN SASARAN • TINDAKAN