Download
wykorzystanie platformy epuap w wymianie informacji mi dzy jednostkami n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wykorzystanie platformy ePUAP w wymianie informacji między jednostkami PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wykorzystanie platformy ePUAP w wymianie informacji między jednostkami

Wykorzystanie platformy ePUAP w wymianie informacji między jednostkami

128 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wykorzystanie platformy ePUAP w wymianie informacji między jednostkami

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wykorzystanie platformy ePUAP w wymianie informacji między jednostkami Rzeszów, 28.11.2012r.

 2. Plan spotkania 1. Rejestracja w portalu ePUAP (użytkownik).2. Rejestracja i konfiguracja podmiotu.3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza).

 3. 1. Rejestracja w portalu ePUAP (użytkownik) 1. 1/7

 4. 1. Rejestracja w portalu ePUAP (użytkownik) 1. 2/7

 5. 1. Rejestracja w portalu ePUAP (użytkownik) 1. 3/7

 6. 1. Rejestracja w portalu ePUAP (użytkownik) 1. 4/7

 7. 1. Rejestracja w portalu ePUAP (użytkownik) 1. 5/7

 8. 1. Rejestracja w portalu ePUAP (użytkownik) 1. 6/7

 9. 1. Rejestracja w portalu ePUAP (użytkownik) 1. 7/7

 10. 2. Rejestracja i konfiguracja podmiotu. 2. 1/21

 11. 2. Rejestracja i konfiguracja podmiotu. 2. 2/21

 12. 2. Rejestracja i konfiguracja podmiotu. 2. 3/21

 13. 2.Rejestracja i konfiguracja podmiotu. 2. 4/21

 14. 2. Rejestracja i konfiguracja podmiotu. 2. 5/21

 15. 2. Rejestracja i konfiguracja podmiotu. 2. 6/21

 16. 2.Rejestracja i konfiguracja podmiotu. 2. 7/21

 17. 2. Rejestracja i konfiguracja podmiotu. 2. 8/21

 18. 2. Rejestracja i konfiguracja podmiotu. Moje Konto – Podmioty Publiczne – Start z ePUAP Wniosek o nadanie uprawnień 2. 9/21

 19. 2.Rejestracja i konfiguracja podmiotu. 2. 10/21

 20. 2. Rejestracja i konfiguracja podmiotu. 2. 11/21

 21. 2.Rejestracja i konfiguracja podmiotu. 2. 12/21

 22. 2. Rejestracja i konfiguracja podmiotu. 2. 13/21

 23. 2.Rejestracja i konfiguracja podmiotu. 2. 14/21

 24. 2. Rejestracja i konfiguracja podmiotu. 2. 15/21

 25. 2. Rejestracja i konfiguracja podmiotu. 2. 16/21

 26. 2. Rejestracja i konfiguracja podmiotu. Moje Konto – Konfiguracja - Podsystem Komunikacyjny - Lista Skrytek 2. 17/21

 27. 2. Rejestracja i konfiguracja podmiotu. 2. 18/21

 28. 2.Rejestracja i konfiguracja podmiotu. 2. 19/21

 29. 2.Rejestracja i konfiguracja podmiotu. 2. 20/21

 30. 2. Rejestracja i konfiguracja podmiotu. 2. 21/21

 31. 3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). 3. 1/32

 32. 3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). 3. 2/32

 33. 3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). 3. 3/32

 34. 3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). 3. 4/32

 35. 3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). 3. 5/32

 36. 3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). 3. 6/32

 37. 3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). 3. 7/32

 38. 3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). 3. 8/32

 39. 3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). 3. 9/32

 40. 3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). 3. 10/32

 41. 3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). 3. 11/32

 42. 3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). 3. 12/32

 43. 3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). 3. 13/32

 44. 3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). 3.14/32

 45. 3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). 3. 15/32

 46. 3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). 3. 16/32

 47. 3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). 3. 17/32

 48. 3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). 3. 18/32

 49. 3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). 3. 19/32

 50. 3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). 3. 20/32