Download
az si magyar hitvil g n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az ősi magyar hitvilág PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az ősi magyar hitvilág

Az ősi magyar hitvilág

1401 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Az ősi magyar hitvilág

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Az ősi magyar hitvilág

  2. A XI. századig volt jellemző az ősi magyar (pogány) hitvilág. A XI. sz.-ban áttértünk a kereszténységre. Ezt követően csak • népszokásaink • népmeséink • néphitünk őrzik a mitologikus elképzeléseinket.

  3. Totemizmus (turul, csodaszarvas)

  4. Világkép 3 részre osztható: • felső: istenek, égitestek (Nap, Hold) • középső : emberek természetfeletti erdei és vízi lények természetfeletti emberek (táltosok) 3. túlvilág: túlvilág

  5. Az égig érő fa(összeköti a 3 szintet)

  6. A honfoglalás előtti és honfoglalás kori magyarok hitvilága Sámánizmus: Szibéria és Belső-Ázsia lakóinak ősi hiedelme Közp.- i alakja: sámán (közvetít az emberek és a szellemek világa között) Feladata: - révülés - áldozatbemutatás - jós, gyógyító ( javas) - énekmondó (regös)

  7. sámán

  8. Sámán lehet: aki születésénél fogva kiválasztott vagyis valamilyen jelet visel (pl. felesleges csonttal vagy foggal születik)

  9. Fontos eszköze: sámándob ( a hagyományban: dobszerda)

  10. Fő istenalak: Úristen v. Öregisten v. Jóisten + egyéb természetfölötti képességekkel rendelkező alakok: manók törpék tündérek boszorkányok