1 / 26

Innlæring av spor

Innlæring av spor. Målsetning for leksjonen. Etter endt leksjon skal du kjenne til forskjellige treningsmetoder/variasjoner for sportrening. Det er mange måter å trene spor på. Det merkelige er at de fleste metodene virker… :-) Forskjellene går mer på HVORDAN hunden følger sporet fra A til B.

natala
Télécharger la présentation

Innlæring av spor

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Innlæring av spor

 2. Målsetning for leksjonen • Etter endt leksjon skal du kjenne til forskjellige treningsmetoder/variasjoner for sportrening.

 3. Det er mange måter å trene spor på • Det merkelige er at de fleste metodene virker… :-) • Forskjellene går mer på HVORDAN hunden følger sporet fra A til B

 4. Forskjellige sporhunder • NBF / SBK • IPO • Politi • Militæret • Redningshunder • Aktivisering

 5. Hva er en ”bra sporhund”? • Hva som er en bra sporhund varierer etter hva den skal brukes til. • En ”bra sporhund” er en hund som sporer slik at eieren er fornøyd.

 6. Hoveddeler • Følge sporet • Sporoppsøk • Markering av gjenstander • Trening for hundefører (ukjente oppgaver)

 7. Utfordringer i et spor • Alder (5 min til 24 timer) • Lengde (50 m til 15 km) • Hvem har gått sporet? (fører, kjentfolk eller fremmede?) • Antall vinkler, hvor tett, hvor spisse osv? • Terreng (flatt eller bratt) • Beferdet eller jomfruelig terreng • Underlag (skog, fjell, grus, asfalt) • Værforhold (temperatur, vind, luftfuktighet) • Gjenstander (små eller store) • Forstyrrelser • Klønete hundefører :-)

 8. Vanlige innlæringsmetoder • Godbitspor • Spontanspor • Klikkerspor • Slepespor • Forfølgelsesspor • Scent in a Bottle (SIAB) • Serpentinspor OBS: Husk at alle disse navnene er ”samlebegrep” - ikke betegnelser på identiske metoder

 9. Dimensjoner / variasjoner i sportreningen • Detaljer i den praktiske treningen er som regel viktigere enn navnet på metoden (samlebetegnelsen).

 10. 1. Hvor mye påvirkning / hjelp? • Hunden ser sporlegger gå ut • Hunden ser fille el.l. bli slept langs bakken • Tid mellom påvirkning og påsett? • Direkte påsett i sporstarten (men hunden har ikke sett at sporet ble lagt) • Spontanspor (gå på tur og krysser sporet ca. 90 grader)

 11. 2. Hvordan belønnes sporet? • Godbiter i sporet • Sporpinner i sporet • Leker/morsomme gjenstander i sporet • Figurant i slutten • Klikk + belønning fra fører • Kombinasjon av flere av disse? • Hvor ofte? (kun i slutten eller flere belønninger i løpet av sporet?)

 12. 3. Bruk av sporline • Kort line, holder konsekvent igjen hunden når den løfter nesa eller går på utsiden av sporet • Lar hunden spore helt fritt i lang line • En mellomting mellom disse to ytterpunktene

 13. 4. Underlag i innlæringen • Asfalt • Gress • Jord • Skog

 14. 5. Hvordan få hunden til å søke med lav nese i primærsporet (i den grad man ønsker slik nøyaktighet)? • Kjøre godbitspor (lenge) • Legge spor med hyppige vinkler eller i bratt/kronglete terreng • Kjøre gamle spor eller spor på vanskelige underlag • Bruke påvirkning for derved å få høyere intensitet og nøyaktighet • Pavlov-styring (bare gå spor når hunden er rolig) • Sporlinestyring - hunden kommer bare framover når den sporer midt i sporet med lav nese.

 15. 6. Hvordan styre tempoet opp/ned? • Lengde på sporet? • Påvirkning eller ikke? • Rolig eller intens belønning? • Hvor tett mellom gjenstandene? • Pavlov-styring? • ”NATO-løkke” :-(

 16. 7. Hvordan opprettholde hundens ”motivasjon” for sporarbeidet? • Sørge for bra belønning ved funn av sporgjenstander + øke lengden gradvis. • Legge figurant eller morsomme gjenstander (eller mat) direkte i sporet • Kjøre påvirkning • Kjøre korte spor • Legge ”interessante” spor (i nye terreng osv) • Deprivering

 17. Innlæring av markering på gjenstander • Apportering • Ligg/sitt-markering

 18. 1. Hvordan belønne markeringen? • Lære hunden at gjenstanden er ”morsom” (gjenstandsinteresse) • Lære hunden å utføre en bestemt adferd ved gjenstanden (apportere eller ligge) som forsterkes av fører (med godbit eller lek). • Kombinasjon av 1 og 2

 19. 2. Hvordan introdusere gjenstander i sporet • Start med store/morsomme gjenstander med en gang - gjør dem gradvis mindre etterhvert. • Tren markeringen separat og kjør kun med forholdsvis små gjenstander i sporet når du først begynner med dette (evt ”plukkepauser” først). • Kombinasjon små sporgjenstander + morsom sporslutt • Kombinasjon små sporgjenstander + godbiter

 20. Innlæring av sporoppsøk • Kjør direkte påsett i starten, introduser sporoppsøket senere • Kjør korte sporoppsøk helt fra starten av treningen (øk lengden gradvis) • Kjør relativt lange sporoppsøk helt fra starten (varier lengden etterhvert)

 21. Hvordan lære inn sporoppsøket? Med påvirkning • Se sporlegger gå ut • Se sporlegger stå i startpunktet (men viser ikke retning) • Slepe fille langs bakken • Tid fra påvirkning til sporpåsett

 22. Hvordan lære inn sporoppsøket? Uten påvirkning • 90 graders påsett • 45 graders påsett • Avstand til sporet? • Med tydelig kommando eller bare ”gå på tur”?

 23. Hvordan forsterke sporoppsøket • Vanlig spor etter oppsøket eller kun kort spor? • Fig/morsom gjenstand i slutten • Godbiter begynner etter 1-10 meter • Gjenstand etter 5-50 meter • Eier klikker og belønner etter 1-10 meter (når hunden har valgt riktig vei) • Eier roser riktig vei og lar hunden fortsette sporet • Eier holder kjeft

 24. Hva når hunden tar feil vei i sporoppsøket? • Holde igjen hunden i lina og vente til den snur • La hunden følge sporet feil vei til sporet stopper (f.eks. ved bilvei eller rett inn i bilburet) • Gi hunden en ny sjanse på samme spor • Ikke gi hunden en ny sjanse på samme spor hvis den velger feil vei • Kjefte på hunden

 25. Noen meget generelle anbefalinger fra Morten :-) • Bestem deg for hvordan du ønsker at hunden din skal spore, og legg opp treningen deretter. • Planlegg treningen din - ikke bare ”dra ut i skogen for å spore” • Unngå lure-løsninger (dvs løsninger som ikke har langsiktig effekt) • Tren inn markeringen separat før du introduserer gjenstandene i sporet • Sporoppsøk er en vanskelig diskrimineringsoppgave som krever MANGE repetisjoner. • Push grensene så snart hunden din sporer bra.

 26. Oppsummering Spor er tøft. Rundering er for pyser! :-)

More Related