Download
creaci d un prezi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Creació d’un Prezi . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Creació d’un Prezi .

Creació d’un Prezi .

117 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Creació d’un Prezi .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Creació d’un Prezi.

  2. Primers pasos: • Et registres en la que es gratuïta.

  3. Tipus de presentacions sobre el teu Prezi • Desprès quant ja tinguem el nostre compte lo que hem de fer és crear una nova presentació, en el clic de crear una nova pagina. I desprès podràs veuràs 8 presentacions per començar i agafes la que més t’agradi.

  4. Coneixamente de les eines • Li donarem doble clic per ficar un text per explicar lo que vulguis.

  5. A la part de a dalt tens “frames & arrows” que significa marcs i fletxes, i en aquet apartat tu pots ficar a la teva presentació fletxes i marcs. Al costat hi ha “insert” que es per poder-hi ficar imatges del google i també de la que tens al ordinador. I també hi ha “themes” que es pot canviar el tema de la teva presentació (el color, la forma de les fletxes, el color de la lletra ...)

  6. Quant has seleccionat una lo primer que surt es un tutorial per saber com funcionar les eines del Prezi.

  7. Coneixament de les eines 2: • A la esquerra si et fixes posa “edit path” que significa “editor del camí” i pots ficar seleccionar una part perquè s’apropi i la pugis veure millor i també les pots anant ficant amb numeració. Per exemple si tens dues imatges amb el edit path pots editar perquè primer pugis veure primer una foto i desprès una altre. • I desprès si vas provant coses et pot sortir una presentació molt bona.

  8. Espero que os haguí servit.