Download
grup ha n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GRUP HAŞ… PowerPoint Presentation
Download Presentation
GRUP HAŞ…

GRUP HAŞ…

242 Views Download Presentation
Download Presentation

GRUP HAŞ…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GRUP HAŞ… TOPLUMDA İLK YARDIM BİLİNCİ

 2. Yapmak istedik ama…

 3. ‘’TOPLUMDA İLK YARDIM BİLİNCİ’’ • Amacımız: • Toplumdaki ilk yardım bilgi ve bilinç düzeyini belirlemek. • Toplumu eğitici sorular sormak. • Bu sayede ilk yardım konusunu işlemek.

 4. Yöntemimiz: • Hastaneye başvuran hasta yakınlarında 15 soruluk çoktan seçmeli, doğru cevapların sonradan verildiği anket uygulaması

 5. İstatistikler: • SPSS Windows 13.0 programı kullanıldı. • Tanımlayıcı istatistik yapıldı. • Veriler ortalama ± standart sapma, sıklık (%) olarak tanımlandı.

 6. BULGULAR: • 112 katılımcı • Ortalama yaş: 33 ± 12 • Min. Yaş : 16 • Max. yaş : 65 • Erkek : 61 • Kadın : 51

 7. Eğitim durumları • Okula gitmemiş: 1 • İlkokul: 18 • Orta okul / lise: 38 • Üniversite: 45 • Yüksek lisans: 10

 8. Araştırma grubumuzda: • % 90 ı acil bir durumda arayabilecekleri birden fazla numara biliyorlar. ( 112,155,156…) • % 10 u ise acil durumda arayabilecekleri numaralardan sadece 112 yi biliyorlardı. • Ecza dolabınız var mı? Sorusuna; • % 20 sinin sadece evinde , • % 9unun sadece arabasında ecza dolabı var. • % 23 ünün hem evinde hem arabasında ecza dolabı var iken , • % 48 sinin de ne evinde ne de arabasında ecza dolabı yok.

 9. % 51 i ilk yardım eğitimi almış. • % 49 u ilk yardım eğitimi almamış. • % 55 i suni solunum uygulamasını bildiğini, % 45 i ise bilmediğini işaretledi. • % 55 i kalp masajı uygulamasını bildiğini, % 45 i ise bilmediğni işaretledi.

 10. % 82 si acili aramanın ücretsiz olduğunu işaretlerken , % 18 i ücretli olduğunu işaretledi. • % 75 iacil durumda yetkililere haber verildikten sonra olay yerini terk etmemeleri gerektiğini , % 25 i ise bilmediğini işaretledi.

 11. % 65 i zehirlenme durumunda hastayı sağlık kuruluşuna götürürken zehirleme olasılığı olan maddeyi(ilaç v.b.) de götürülmesi gerektiğini işaretlerken , % 35 i görülmesi gerektiğinin gerekli olmadığını işaretledi.

 12. % 56 sı dış kanama durumunda kanayan yeri soğuk suya tutmanın yanlış bir uygulama olduğunu, % 44 ise suya tutulması gerektiğini işaretledi.

 13. % 77 si cisim batması durumunda cismi çıkarmadan sabit tutulması gerektiğini , • % 66 sı uzuv kopması durumunda kopan uzvu temiz bir beze sarıp hava geçirmeyen bir poşete koyup içi buz dolu bir kaba konulması gerektiğini işaretledi.

 14. % 66 sı şoka girmiş birinin şok pozisyonuna getirilmesi gerektiğini , • % 45 i donmakta olan birine enerji veren içecekler verilip uyanık tutulması gerektiğini , • % 90 ı elektrik çarpmakta olan birine tahta ile temas edilmesi gerektiğini işaretledi.

 15. Yanık durumunda : • % 6 sı diş macunu • %16 sı yoğurt • % 6 sı merhem • % 67 si buza veya akan suyun altına • % 5 diğer Sürüyor. Koyuyor.

 16. Türkiye’ deki ilk yardım hakkındaki eğitim durumunu; • % 2 si çok iyi • %9 u iyi • %49 u orta • %40 ı kötü Buluyor.

 17. Varılan Sonuçlar: • Bazı konular hakkında doğru bilinen genel yanlışlar var. Örneğin yanık durumlarında çok farklı yöntemler kullanılmakta. Bu konuda ciddi bilinç eksikliği var. • Acil durumda aranacak numaralar arasında 114 zehir hattı bilinmemekte. • Ecza dolabı bulundurmaya gereken önem verilmiyor.

 18. Genel olarak bakıldığında ise toplumda ilk yardım konusunda bilinçlilik orta düzeydedir. Bazı konularda çok farklı uygulamalara gidilse de genelde % 50 den fazlası doğru yöntemleri biliyor veya yapılmaması gerekenleri biliyor.