Download
organigram gemeente utrecht n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organigram Gemeente Utrecht PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organigram Gemeente Utrecht

Organigram Gemeente Utrecht

658 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Organigram Gemeente Utrecht

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Secretarie Organigram Gemeente Utrecht gemeenteraad Utrecht college burgemeester & wethouders Gemeentesecretaris Griffie Bestuurs-en Concerndienst dienst Gemeentelijke Musea Brandweer Utrecht Rekenkamer dienst Stadswerken Stadsschouwburg Projectbureau Leidsche Rijn Ombudsman Projectorganisatie Stationsgebied dienst Wijken dienst Ondersteuning Accountantsdienst Muziekcentrum Vredenburg Gemeentebibliotheek Utrecht dienst Stadsontwikkeling dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheidsdienst dienst Burgerzaken & Gemeentebelastingen Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht Organigram per maart 2007

 2. Secretarie Bestuurs en Concerndienst Organigram per juni 2007

 3. Organigram Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) Organigram per 1 januari 2007

 4. Organigram Dienst Stadsontwikkeling (DSO) Legenda: afdeling (aantal medew. uit PIMS) hoofd afdeling telefoon Organigram per april 2003

 5. Organigram Stadswerken Organigram per maart 2005

 6. Organigram Dienst Wijken (DW) Ernaast: Gemeentelijk Callcenter: J. Versloot Organigram per april 2006

 7. Organigram Ontwikkelingsbedrijf (OGU) Legenda: afdeling (aantal medew. uit PIMS) hoofd afdeling telefoon Organigram per april 2003

 8. Organigram Dienst Burgerzaken en Gemeente belastingen (DB&GB) Organigram per februari 2007

 9. Projectbureau Leidsche Rijn (PBLR) 01-03-2007

 10. Organigram per april 2006

 11. Organigram per mei 2006

 12. Organigram Gemeentebibliotheek (GBU) Directeur P&O * Hoofd Middelen/Controller*- huisvesting- financiële administratie- civiele dienst Secretariaat Manager Centrale bibliotheek Manager Wijkvestigingen Manager Innovatie & Ondersteuning Hoofd Kunstuitleen * Medewerkersmarketing & innovatie BeleidsmedewCommunicatiemedewMarketingadviseurWebredacteur Projecten (domeinoverstijgend) Medewerkersmarketing & innovatie Kunstuitleen UtrechtProvinciale kunstuitleenBedrijvenuitleen Teamleider muziekafdeling Teamleider Zuid Teamleider Teamleider Noord Teamleider West Teamleider collectie Teamleider activiteiten = MT-lid * komt op agenda / adviserend in het MT Organigram per maart 2007

 13. Organigram Stadsschouwburg directeur adjunct directeur hoofd financiën & automatisering hoofd techniek & onderhoud hoofd facilitaire dienst hoofd informatie & verkoop programmering & projecten secretariaat personeel & organisatie Organigram per oktober 2006

 14. Organigram Muziekcentrum Vredenburg (MCV) Legenda: afdeling (aantal medew. uit PIMS) hoofd afdeling telefoon Organigram per april 2003

 15. Organigram Dienst Gemeentemusea (DGM) Legenda: afdeling (aantal medew. uit PIMS) hoofd afdeling telefoon Organigram per maart 2007

 16. Organigram Brandweer Utrecht (BRW) Bestuurlijke en Juridische Zaken Bestuur en beleid Financiële planning en control Juridische planning Communicatie/ voorlichting Commandant Stafdienst Middelen Personeel en organisatie Proactie en Preventie Preparatie Repressie Financieel-adm. zaken Facilitair Proactie Paraatheid Beleid Plannen & Procedures Nazorg Vrijwilligers Preventie Team Binnenstad/Oost Team Noord/Zuid Team West/Leidsche Rijn Bereikbaarheid Post Leidsche Rijn Bluswatercontrole Post Vleuten-Haarzuilens Post Voordorp Plannen & procedures Post De Meern Post Schepenbuurt Diverse vergunningen Opleiding Oefening Sport Post Zuilen Post Tolsteeg Evenementen BEROEPS (24 uur) VRIJWILLIG Milieu Uitrusting Materieel Logistiek Bouwen Voorlichting Organigram december 2005

 17. Organigram Accountantsdienst (ACC) Organigram per maart 2007

 18. Organigram Griffie Organigram per februari 2006