1 / 10

POÉZIA

POÉZIA. Poďte, milé detičky, s nami písať básničky. Autor: Milota Vincová. František Rojček:ZAĽÚBENÁ BÁSEŇ. Písací stroj šepol básni, že je krásna ako víla. Pretože stroj tiež bol fešák, báseň sa doň zaľúbila. Nahnevaný básnik skríkol: Čo je veľa, to je veľa! Veď básnička od tej lásky

nevin
Télécharger la présentation

POÉZIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. POÉZIA Poďte, milé detičky, s nami písať básničky. Autor: Milota Vincová

  2. František Rojček:ZAĽÚBENÁ BÁSEŇ • Písací stroj šepol básni, • že je krásna ako víla. • Pretože stroj tiež bol fešák, • báseň sa doň zaľúbila. • Nahnevaný básnik skríkol: • Čo je veľa, to je veľa! • Veď básnička od tej lásky • celkom celá sčervenela. 1. Do akej kategórie zaradíte báseň? • a)do poézie b) do prózy

  3. Nájdi v básni umelecký prostriedok: stroj šepol básni báseň sa zaľúbila báseň sčervenela • Personifikáciu • Prirovnanie • Zdrobneninu krásna ako víla básnička Priraď, čo k sebe patrí: • Poézia • Próza • Verš • Rým • Jeden riadok v básni • Tvoria slová na konci veršov, ktoré rovnako znejú • Literatúra písaná vo veršoch • Literatúra, ktorá nemá rým a rytmus

  4. Hľadaj rýmy: • Na lúke je trávička, • pasie sa tam .................... • Veselo si múka • a mliečko nám a)dáva b)predáva c)núka

  5. Hľadaj ďalej rýmy: Tešia sa všetky dietky, že na lúke rastú............ Dnes má sviatok mamička a hoc som len .......... ( ako Janko Hraško) že ju veľmi milujem, tak jej darček ............... dám darujem kúpim kvietky maličká

  6. Písmená sa pomiešali,nezmysly nám vytvorili.Ak ich správne zoradíš,mená spisovateľov uvidíš. • MÁTOŠ VICONJA • NAMIL FÚSUR • TRISKA VÁDOBEN • NIELDA VIERHE • RIAMÁ RÍČVÁĎUKO • FOZEJ ČIVLOVAP TOMÁŠ JANOVIC MILAN RÚFUS KRISTA BENDOVÁ DANIEL HEVIER MÁRIA ĎURÍČKOVÁ JOZEF PAVLOVIČ

  7. POZNÁŠ NÁS ? • Tomáš Janovic • Milan Rúfus • Krista Bendová • Daniel Hevier • Mária Ďuríčková • Jozef Pavlovič

  8. Básni ruky narástli,s autorom sa spojili • Pytačky • Modlitbičky • Matka Zem • Vianoce • Mier je sladký • Zaľúbená báseň Tomáš Janovic Rudolf Dobiáš František Rojček Ľudmila Podjavorinská Milan Rúfus Štefan Moravčík

  9. Použitá literatúra: • Čítanka pre 4. ročník • Vlastná tvorba • www.surfinst.com • www.google.sk

  10. Veľmi ste sa snažili,pochvalu zaslúžili.Na dnes toho bolo dosť,ďakujem za pozornosť.

More Related