1 / 14

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_182. Lipidy – 1. část. Přírodní látky. Charakteristika. Skupina přírodních látek, které jsou chemicky i funkčně nesourodé

niel
Télécharger la présentation

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_182

 2. Lipidy – 1. část Přírodní látky

 3. Charakteristika • Skupina přírodních látek, které jsou chemicky i funkčně nesourodé • Společným znakem je přítomnost velkých nepolárních uhlovodíkových struktur v molekule  jsou nerozpustné ve vodě • Jsou rozpustné v nepolárních rozpouštědlech (ether) • Výskyt – mají rostlinný, živočišný i mikrobiální původ – nacházejí se ve všech živých buňkách

 4. Biologické funkce • Zdroj a rezerva energie • Ze všech živin energeticky nejbohatší (1g lipidu – 38 kJ, 1 g sacharidu – 17 kJ, 1 g bílkovin – 9,3 kJ) • Pokud převažuje příjem nad výdejem, dochází k ukládání v podobě tuku (rezerva energie) Obr. 1

 5. Biologické funkce • Součást biomembrán • Zejména fosfolipidy – podmiňují jejich polopropustnost = semipermeabilitu • Nezbytné pro přenos nervových vzruchů ( v nervové tkáni je až 40 % lipidů) Obr. 2

 6. Biologické funkce • Ochranná funkce • Obalují některé orgány (např. ledviny) a chrání je před mechanickým poškozením • Podkožní tuk – izolační vrstva • Vrstvy vosku na listech a plodech • Rozpouštědlo • Důležité pro vstřebávání lipofilních vitamínů (D,E,K,A) a jiných látek rozpustných v tucích (hormony)

 7. rozdělení acylglyceroly

 8. Opakování – mastné kyseliny • Základní složka lipidů • Vyšší monokarboxylové kyseliny • Lineární řetězec s většinou sudým počtem uhlíků, (C12 –C24), nenasycené (C18-C24) Obr. 3

 9. Nasycené mastné kyseliny = SAFA (Saturatedfattyacid) • Palmitová (hexadekanová) • Stearová (oktadekanová) • Laurová (dodekanová) • Myristová (tetradekanová) • Napište vzorce těchto kyselin…

 10. Nasycené mastné kyseliny • Palmitová (hexadekanová) – - C15H31COOH (16:0) - CH3(CH2)14COOH • Stearová (oktadekanová) – C17H35COOH (18:0) • Laurová (dodekanová) – C11H23COOH (12:0) • Myristová (tetradekanová) – C13H27COOH (14:0)

 11. Nenasycené mastné kyseliny • Mononenasycené (1 dvojná vazba) • Olejová (cis oktadec-9-enovákys.) • C17H33COOH (18:1) • Polynenasycené (více dvojných vazeb) – PUFA • Linolová (cis,cis oktadeka-9,12-dienová kyselina) • C17H31COOH (18:2) • Linolenová(all cis oktadeka-9,12,16-trienová kyselina) • C17H29COOH (18:3) • Esenciální MK

 12. Esenciální MK • je nutno je přijímat potravou • jsou nutným substrátem pro syntézu prostaglandinů a dalších biologicky aktivních látek • snižují hladinu cholesterolu • Omega – 3 nenasycené MK • Mají dvojnou vazbu za třetím uhlíkem (počítáno od konc.methylu) • Obsaženy v rybím mase, rostlinném oleji • Příznivý vliv na kardiovaskulární systém, CNS, imunitu atd.

 13. Použité zdroje • Středoškolské učebnice chemie • MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 3. díl. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s. r. o., 2005. ISBN 80-7182-057-1. • RŮŽIČKOVÁ, Květoslava a Bohumír KOTLÍK. Chemie II. v kostce. 3. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2004. ISBN 80-7200-761-0. • Vzorce byly vytvořeny v programu ChemSketch • Obrázky: • 1. Flicr. Commons.wikimedia.org : Fatcat.jpg [online].2010-12-23 [cit. 2012-10-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons – Uveďte autora 2.0 Generic na WWW:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFat_cat.jpg >. • 2. Xiphiaz. Commons.wikimedia.org : Schematic diagram of a natural biomembrane of a cell.svg [online].2012-05-09 [cit. 2012-10-17]. Dostupný pod licencí CreativeCommons – Uveďte autora 3.0 Unported na WWW:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASchematic_diagram_of_a_natural_biomembrane_of_a_cell.svg>. • 3. Vctsai. Commons.wikimedia.org : Fattyacid.png [online].2010-11-20 [cit. 2012-10-17]. Dostupný jako volné dílo na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFatty_Acid.png >.

More Related