Download
s hk inen asiointi 2014 p tukihaku karttakorjaukset n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sähköinen asiointi 2014 Päätukihaku Karttakorjaukset PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sähköinen asiointi 2014 Päätukihaku Karttakorjaukset

Sähköinen asiointi 2014 Päätukihaku Karttakorjaukset

106 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sähköinen asiointi 2014 Päätukihaku Karttakorjaukset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kommeri & Ylikoski Sähköinen asiointi 2014PäätukihakuKarttakorjaukset Ilkka Kommeri & Piia Ylikoski Maaseutuvirasto / Tietohallinto-osasto

 2. Kommeri & Ylikoski Koulutuksen sisältö: • Katsaus sähköön tämän kevään osalta • Valtuuttaminen • Päätukihaku • Maatilantiedot ja lohkotiedot • Tukien hakeminen • Vipuneuvoja • Yhteenveto & lähetys • Karttakorjaukset • 2.taso: yhdistäminen, jako, uuden luonti • 1.taso: rajakorjaus

 3. Kommeri & Ylikoski Sähkö 2014 • Tavoite 80% • Kasvihuonetuotannon tuki päättyi 28.2 • Sähköisesti 439 kpl • Kans. kotieläintukien ennakko • Viime keväänä 40% sähköisesti (1908 kpl) • Vajaassa kahdessa viikossa jätetty sähköisesti jo yli 1100 hakemusta (avaus pe 28.2) • Päätukihaku • Avaus maalis-huhtikuun vaihteessa • Karttakorjaukset Vipu-palvelussa • Kylvöalamuutosilmoitus • Toukokuun alussa

 4. Kommeri & Ylikoski Uutta 2014 • Kirjautuminen (Vetuma / mobiilivarmenne / HST-kortti) • Ulkoasu & käyttöliittymä • Tukien haku opastavampaa • Vipuneuvojan sijainti • Uusi tukityyppi (kasvihuonetuotannon tuki / Ely-keskus) • Karttakorjaukset • 1.taso: rajakorjaukset • 2.taso: jako, yhdistäminen, uuden luonti

 5. Kommeri & Ylikoski Uutta 2014 • Käytöntuki Vipu-palvelun kautta • Käytöntuki (YTA / Ely-keskus) • Palaute (Mavi)

 6. Kommeri & Ylikoski Valtuuttaminen • Sähköisesti • Viljelijä jolla on oikeudet sähköiseen asiointiin • Maatila  Käyttöoikeudet  Valtuuta uusi henkilö • 457 lomakkeella

 7. Kommeri & Ylikoski Valtuuttaminen • Valtuutetun /neuvojan varmentaminen • Henkilötunnus • Yksiselitteinen, molemminpuolinen luottamus • 457 lomakkeella

 8. Kommeri & Ylikoski Valtuuttaminen (neuvojan näkymä) • Kun neuvoja kirjautuu ensimmäisen kerran Vipu-palveluun tulee seuraava näkymä (seuraava dia) • Tietojen tarkistus /päivitys • Valtuutuksen vahvistaminen • Uudelleen sisään kirjautuminen  valtuutus on valmis

 9. Kommeri & Ylikoski

 10. Kommeri & Ylikoski Etusivu

 11. Kommeri & Ylikoski Kun tiedot lähetetty VSO:sta, tulee se vaihtoehdoksi tähän

 12. Kommeri & Ylikoski 2

 13. Kommeri & Ylikoski

 14. Kommeri & Ylikoski

 15. Kommeri & Ylikoski 2

 16. Kommeri & Ylikoski

 17. Kommeri & Ylikoski Alustava luonnos

 18. Kommeri & Ylikoski Pilkku riittää väliin

 19. Kommeri & Ylikoski Hakemustiedot / yhteenveto

 20. Kommeri & Ylikoski Kansallisten kotieläintukien ennakko • Täytetään tuen hakijatiedot • Viljelyehto / MYEL-ehto / Ikäehto

 21. Kommeri & Ylikoski Kansallisten kotieläintukien ennakko

 22. Kommeri & Ylikoski Kansallisten kotieläintukien ennakko

 23. Kommeri & Ylikoski Kansalliset kotieläintuet • Samoin kuin ennakossa • Tuenhakijan tiedot • Yhteenveto & lähetys

 24. Kommeri & Ylikoski Hakemuksen peruutus • Tukihakemuksen peruutetaan pakettina, ei yksittäisinä osina • Kaikki tiedot muokattavissa • Muutosten jälkeen lähetys uudelleen • Kuittausviesti sähköpostiin lähetyksen jälkeen

 25. Kommeri & Ylikoski Karttakorjaukset 1. ja 2.taso • 1. tason muutos = rajakorjaus • 2.tason muutos = jako, yhdistäminen, uuden luonti

 26. Kommeri & Ylikoski • Pääset liikuttamaan karttaa • Voit lähentää / loitontaa karttakuvaa • Vaihtaa karttatyyppiä • Saat esille eri tasot • Tarkistaa onko peruslohkoa • Tulostaa kartan • Mitata • Peruslohkon rajakorjaus (1.taso) • Peruslohkojen muokkaus (2.taso) • Kasvulohkotoiminnot

 27. Kommeri & Ylikoski Karttakorjaukset 1. taso • Valitaan lohko • Lohkon muokkaus: • Täytetyt pallot  olemassa olevat rajapisteet • Tyhjät pallot  uusia rajapisteitä

 28. Kommeri & Ylikoski Karttakorjaukset 1. taso

 29. Kommeri & Ylikoski Karttakorjaukset 2. taso / Yhdistäminen • Valitun lohkon kanssa yhdistettävissä olevat peruslohkot on merkitty sinisellä • Yhdistettävät lohkot valitaan ja siirrytään seuraavaan vaiheeseen • Piirretään alue, joka yhdistää lohkoja  muokataan rajoja tarvittaessa • ’Seuraava vaihe’ ohjaa eteenpäin • Syötetään uuden lohkon tiedot • Osa tiedoista periytyy

 30. Kommeri & Ylikoski

 31. Kommeri & Ylikoski Karttakorjaukset 2. taso / Yhdistäminen

 32. Kommeri & Ylikoski Karttakorjaukset 2. taso / Jako • Jaa valittu lohko osiin piirtämällä • Korjaa tarvittaessa syntyvien lohkojen rajoja ja muokkaa saarekkeita rajakorjaustoiminnolla • ’Seuraava vaihe’ ohjaa eteenpäin

 33. Kommeri & Ylikoski Karttakorjaukset 2. taso / Jako • Lohko jaetaan osiin piirtämällä • Korjaa tarvittaessa syntyvien lohkojen rajoja tai muokkaa saarekkeita rajakorjaustoiminnolla

 34. Kommeri & Ylikoski Karttakorjaukset 2. taso / Uuden luonti • Piirrä kartalle uusi peruslohko • Korjaa tarvittaessa syntyvien lohkojen rajoja tai muokkaa saarekkeita rajakorjaustoiminnolla • ’Seuraava vaihe’ ohjaa eteenpäin • Syötä uuden lohkon tiedot

 35. Kommeri & Ylikoski Karttakorjaukset 2. taso / Uuden luonti

 36. Kommeri & Ylikoski Tähän kuva tuloste /yhteenveto

 37. Kommeri & Ylikoski Kiitos mielenkiinnosta Lisätietoja: piia.ylikoski@mavi.fi jussi.peltoniemi@mavi.fi ilkka.kommeri@mavi.fi Sähköistä kevättä 2014