Download
ortsutveckling i sparreholm sparreholms bygder d 17 januari 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ortsutveckling i Sparreholm Sparreholms Bygderåd 17 januari 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ortsutveckling i Sparreholm Sparreholms Bygderåd 17 januari 2011

Ortsutveckling i Sparreholm Sparreholms Bygderåd 17 januari 2011

138 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ortsutveckling i Sparreholm Sparreholms Bygderåd 17 januari 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ortsutveckling i Sparreholm Sparreholms Bygderåd 17 januari 2011

 2. Färdplan FlenDelprojekt 2011 Attraktiv Arbetsgivare Flens kommun 2019 Färdplan Flen Effektiv organisation Orts-utveckling Dialog och delaktighet

 3. Effektmål En vision för Flens kommun med tydliga och kommunövergripande målbeskrivningar som är den strategiska ledtråden i utvecklingen av kommunen. Visionen är utvecklad i dialog mellan politiken, befolkningen, förenings- och näringslivet och baserad på en gedigen omvärldsanalys. Flens Kommun 2019

 4. När Flens kommun är som bäst intervju Flens kommuns hjärta öppna möten Världen runt Flen omvärldsseminarier Politisk förankring 4 processer

 5. Effektmål Att i samarbete med föreningar, näringsliv och invånare utveckla en vision och handlingsplan för varje ort i kommunen. Mål för 2011 Att utveckla en vision och handlingsplan för 2 orter Inleda samarbeta med en ort Ge stöd i mobiliseringen till 3 orter Ortsutveckling

 6. Att arbeta med visioner

 7. … är ledstjärna för utvecklingen, … uttrycker ett önskvärt framtida tillstånd (=idealtillstånd) … ger kraft och energi … besvarar frågan: Vad vill vi skapa? … skapar delaktighet, gemenskap och stolthet En vision…

 8. I Malmköping är vi stolta över vår unika boendemiljö, handel och kultur. Mötesplats Malmköping är en naturlig plats för upplevelser, både för boende och besökare. Tillsammans får vi allt att bli möjligt, lokala initiativ uppmuntras och får växa. Vision för Malmköping

 9. Visionsgruppen lägger upp processen Framtidsdialog (seminarium) diskuterade: trender, byggstenar, hinder Utskick till hushållen Öppet möte resulterade i ett antal utkast till vision Föreningar formulerar visionen Fullmäktige antar visionen som en del i kommunens övergripande visionsarbete Processen i Malmköping

 10. ErfarenheterOrtsutveckling Malmköping

 11. Initierades hösten -08 Arbetsgrupper började analysera i början av -09 Analysskedet rapporterat till KS 30/11 -09 Rådslag om rondellutsmyckning Visionsarbetet Rådslag om Landsvägsgatan Ansökan om statlig medfinansiering Beslut 16/12 i Kommunfullmäktige Projektets historia

 12. Tjänstemän och företrädare för förenings- och näringslivet: Fysisk miljö, gator och trafik Varumärke och handel Boende och näringsliv Vision för Malmköping Fyra arbetsgrupper

 13. Pilot och lärprojekt + Upplevs positivt/mycket positivt + Samlar kraften och ger frivilligt engagemang en ny arena + Stärker samarbetsklimatet + Surdegar till konstruktiv diskussion Erfarenheter

 14. Tagit lång tid Inga synliga resultat Budget för genomförande saknas Visionen borde ha kommit tidigt Slutsats: Viktigt fortsätta projektet Erfarenheter forts

 15. ORTSUTVECKLING SPARREHOLM 2011. Förslag till AGENDA för vidare utredningar. VISION: Hur vill du att Sparreholm skall utvecklas under de närmaste 5 åren? TRAFIKFRÅGOR: Riksväg 53, 57, Skarvnäsvägen och övriga gator. PLANFRÅGOR: Tomter, uppsnyggning, trivselfrågor. FÖRETAGSFRÅGOR: Gäller alla företag stora som små enmansföretag. TURISMEN och BÅVENFRÅGOR: Jerry Persson från Sörmlands vattenvårdsförbund och Turism.ansv. Pernilla Hagström Kommer att bilda en arbetsgrupp som skall jobba med dessa frågor, bl.a. Gästgiveriet. Sjökortsfrågorna hamnar i en egen arbetsgrupp med, bl.a. Båtklubben och Fiskevårdsföreningen. Vattenfrågorna för övrigt utreds av Jerry, markägarna och länsstyrelsen. SKOLFRÅGOR: Vad händer med skolan i framtiden? ÄLDREFRÅGOR: År 2018 kommer ca. 23 procent av Kommunens Invånare att vara över 65 år.