Download
puhtaat aineet ja seokset n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Puhtaat aineet ja seokset PowerPoint Presentation
Download Presentation
Puhtaat aineet ja seokset

Puhtaat aineet ja seokset

447 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Puhtaat aineet ja seokset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. vihkoon Puhtaat aineet ja seokset Aineiden luokittelua

  2. Aineet vihkoon Puhdas aine seos Homogeeninen seos (tasakoosteinen) Heterogeeninen seos (sekakoosteinen) alkuaine yhdiste lihakeitto

  3. Puhdas aine vihkoon • Kaikki rakenneosat samanlaisia • voi olla alkuaine tai yhdiste Seos • Muodostuu ainakin kahdesta eri aineesta • Koostuu ainakin kahdenlaisista rakenneosista

  4. vihkoon puhdas aine alkuaine seos puhdas aine yhdiste Puhdas aine vai seos ?

  5. Mikä seuraavista kuvaa seosta ? Tämä!

  6. vihkoon Homogeeninen seos • tasakoosteinen seos • kauttaaltaan samanlaista hammastahna majoneesi maito

  7. Heterogeeninen seos vihkoon • Seoksen osat nähtävissä hiekka ja sora Vesi ja hiekka graniitti

  8. Vihkoon Liuos • nestemäinen seos • homogeeninen seos Liuos = liuotin + liukeneva aine

  9. veriplasma Valko- solut Punasolut sentrifuugi veri Seoksen osien erottaminen fysikaalisesti

  10. vihkoon Muista vielä nämä: • Sumu • Savu • Vaahto • Liete • Emulsio • Geeli Etsi kirjasta, mitä seoksia ne ovat. Lue lopuksi kappale 2 ja tee siihen liittyvät kotitehtävät.