Download
colegau cymru colleges wales future excellence n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
14-19 LEARNING JOURNEY/ TAITH DDYSGU 14-19 PowerPoint Presentation
Download Presentation
14-19 LEARNING JOURNEY/ TAITH DDYSGU 14-19

14-19 LEARNING JOURNEY/ TAITH DDYSGU 14-19

283 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

14-19 LEARNING JOURNEY/ TAITH DDYSGU 14-19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Colegau Cymru/Colleges Wales “Future Excellence/Rhagoriaeth y Dyfodol”26TH May/Mai 201114-19 Collaboration/Cydweithrediad 14-19Handouts/Taflenni

 2. 14-19 LEARNING JOURNEY/ TAITH DDYSGU 14-19

 3. YEAR 9 TASTERS 2010/11SESIYNAU BLASU 2010/11 BLWYDDYN 9

 4. FLEXIBLE LEARNING PROGRAMME/ENGAGE PUPILS TASTERSRHAGLEN DDYSGU HYBLYG/SESIYNAU YMGYSYLLTU DISGYBLION

 5. TYPICAL PLANNING TIMETABLE (MAR 2011)ENGHRAIFFT O AMSERLEN GYNLLUNIO (MAWRTH 2011)

 6. INTRODUCTION AND SCREENING TIMEATBLE JUNE/JULYAMSERLEN SESIYNAU CYNEFINO A SGRINIO MEHEFIN/GORFFENNAF

 7. PUPIL REFERRAL FORM Y9 – Y10/FFURFLEN…… BL9/10FFURLEN ATGYFEIRIO DISGYBLION B9/B10

 8. CURRICULUM DELIVERY 2010/11DARPARIAETH Y CWRICWLWM 2010/11

 9. CURRICULUM DELIVERY IN KS4 USED TO INFORM FEI ON PROGRESSIONDARPARIAETH Y CWRICWLWM CA 4 A DDEFNYDDIWYD ER MWYN RHOIGWYBODAETH I'R SEFYDLIAD ADDYSG BELLACH AR GYNNYDD

 10. PUPIL TRACKING SHEETS FOR COURSE LEADERSTAFLENNI TRACIO CYNNYDD DISGYBLION AR GYFERARWEINWYR CYRSIAU

 11. CQFW LEARNING AND PROGRESSION ROUTES BY LEVELLLWYBRAU DYSGU A DILYNIANT FFRAMWAITH CREDYDAUA CHYMWYSTERAU CYMRU YN ÔL LEFELAU

 12. School of Sport and Public Services Ysgol Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus SPORT Teaching/Lecturing (PGCE), Sales, Police/Armed Forces, Marketing, Coaching, Physiotherapy, Fire Service, Sports Business University Degree 1 A-level, 2 AS levels or equivalent Level 3 qualification. Mature learners over 21 with no formal qualifications but with a commitment to Sport may also be eligible, subject to interview Instructing, Coaching, Development, personal Trainer, Outdoor Education, Analysis, Public Service Foundation Degree in Sport (Sports Coaching and Performance) BTEC Level 3 Extended Diploma in Sport (Development, Coaching and Fitness) 5 GCSE’s at Grade C or above or BTEC L2 Diploma in Sport at Merit grade Sports Centre Technician Leisure Centre Attendant Coaching Fitness Instructor Lifeguard A Level PE and other A Levels 2 GCSE at C or Certificate in Leisure Sports Centre Technician Leisure Centre Attendant BTEC Level 2 Diploma in Sport No formal entry requirements Level 1 Certificate in Sport NB Entry to A-level programme 6 GCSEs A*-C

 13. School of Sport and Public Services Ysgol Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus PUBLIC SERVICES Teaching/Lecturing (PGCE), Sales, Police/Armed Forces, Marketing, Coaching, Physiotherapy, Fire Service, Sports Business University Degree 1 A-level, 2 AS levels or equivalent Level 3 qualification. Mature learners over 21 with no formal qualifications but with a commitment to Sport may also be eligible, subject to interview Instructing, Coaching, Development, personal Trainer, Outdoor Education, Analysis, Public Service/ Police/Fire Service Foundation Degree in Sport (Sports Coaching and Performance) 5 GCSE’s at Grade C or above or BTEC L2 Dip. in Uniformed Public Services at merit grade BTEC Level 3 Extended Diploma in Uniformed Public Services Sports Centre Technician Leisure Centre Attendant Coaching Fitness Instructor Lifeguard AS/A Level 2 GCSE at C or Certificate in Leisure Sports Centre Technician Leisure Centre Attendant Cadet Force BTEC Level 2 Diploma in Uniformed Public Services Level 1 Diploma in Public Services No formal entry requirements NB Entry to A-level programme 6 GCSEs A*-C

 14. QUESTIONS/CONTACT DETAILS/CWESTIYNAU/MANYLION CYSWLLT • Contact details/Manylion Cyswllt E-mail/E-bost: geraint.jones@nptc.ac.uk Phone/Ffôn: 01639648400 NPTC Learning Gateway Link http://www.npted.org/Pages/default.aspx