Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Číslo prezentace:48 Autor prezentace: Vladimír Vencovský PowerPoint Presentation
Download Presentation
Číslo prezentace:48 Autor prezentace: Vladimír Vencovský

Číslo prezentace:48 Autor prezentace: Vladimír Vencovský

228 Views Download Presentation
Download Presentation

Číslo prezentace:48 Autor prezentace: Vladimír Vencovský

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“ 2. část Číslo prezentace:48 Autor prezentace: Vladimír Vencovský Název prezentace: Stavebně truhlářská výroba,otvorové výplně- okna Snímků :65 Využití pro obor: TRUHLÁŘ, ročník 2. a ročník 3. Využití pro předmět: odborný výcvik technologie materiály stroje a zařízení technické kreslení Datum zpracování : říjen 2009 SOŠ a SOU Česká Lípa – realizátor projektu „Nebojme se změny – www.skolalipa.cz“, reg. č. CZ.1.07/1.1.09/01.0003 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

 2. POŽADAVKY NA STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI OKEN Okna jsou vystavena stálému působení povětrnostních vlivů /chladu,tlaku větru,vody,tepla/ale i hluku .Současně však musí umožňovat výměnu vzduchu v interiéru stavby, pokud by tomu tak nebylo , zvyšovala by se v interiéru vlhkost vzduchu , jako předpoklad pro vznik plísní .Povětrnostní vlivy působí samostatně, velmi často však v různých kombinacích ,nebo působí současně . Proto je nutné , aby okna byla konstruována a vyráběna dle platných technických norem tak ,aby splnila stavebně fyzikální požadavky ověřované při náročných mechanicko fyzikálních testech v autorizovaných zkušebnách . Stavebně fyzikální vlastnosti Součinitel prostupu tepla/ tepelně technické vlastnosti/ musí odpovídat ČSN 73 0540-2,3 Průvzdušnost / výměna vzduchu/ musí odpovídat ČSN EN 12207 a ČSN EN 1026 Vodotěsnost / schopnost odolat průniku vody do konstrukce okna a interiéru/musí odpovídat ČSN EN 12 208 a ČSN EN 1027 Vzduchová neprůzvučnost / schopnost tlumit hluk / musí odpovídat ČSN EN ISO 140- 3 a ČSN ISO 717-1 Odolnost proti zatížení větrem musí odpovídat ČSN EN 12 210 a ČSN EN 12 211

 3. Tvary a rozměry oken

 4. TVARY A ROZMĚRY OKEN

 5. TVARY A ROZMĚRY OKEN- KONSTRUKCE

 6. TVARY A ROZMĚRY OKEN

 7. TVARY A ROZMĚRY OKEN-KONSTRUKCE

 8. TVArY A ROZMĚRY OKEN - KONSTRUKCE

 9. TVARY A ROZMĚRY OKEN- KONSTRUKCE

 10. TVARY A ROZMĚRY OKEN- KONSTRUKCE

 11. TVARY A ROZMĚRY OKEN

 12. TVARY A ROZMĚRY OKEN- KONSTRUKCE

 13. TVARY A ROZMĚRY –BALKONOVÉ DVEŘE

 14. TVARY A ROZMĚRY- BALKONOVÉ DVEŘE

 15. TVARY A ROZMĚRY OKEN- ATYPICKÁ OKNA

 16. Konstrukce oken ,provedení Rohové spojení Příčle , sloupky , poutce Výtokové otvory Těsnění Rozdělení oken podle druhu polodrážek Konstrukční kování Povrchová úprava Zasklívání

 17. Konstrukce oken, provedení Rohové spojení Spojení vlysů rámu a křídel je provedeno čepováním / dvojitý čep a rozpor /, může však být provedeno jiným ,pevnostně odpovídajícím způsobem zajišťujícím tuhost konstrukce. Rohové spoje jsou lepené , spoj je zajištěn kolíčky z lehkých slitin,nebo průmyslovými spojovači Lepení( klížení/ je provedeno v klížících hydraulických rámech . Spojení příčlí, sloupků a poutců Konstrukční spojení příčlí je možné na přeplátování , případně na kolíčky průměru 6-8 mm. U sloupků a poutců mohou být použity kolíčky průměru 10 mm. Počet a rozmístění kolíčků určuje výkresová dokumentace v detailech . Lepení konstrukčním spojů je možné pouze lepidly označenými skupinou namáhání D3 podle EN 204 , tj. lepidly odolávajícími častému,krátkodobému působení tekoucí vody,nebo kondenzované vody ,nebo dlouhodobému působení vysoké vlhkosti .

 18. Rohové spojení,příčky ,sloupky,poutce

 19. Konstrukce oken, provedení Výtokové otvory Ustanovení o výtokových otvorech řeší ČSN 74 6101 v čl. 50 a příslušná výkresová dokumentace.V zásadě je nutné konstruovat okna tak ,aby byl umožněm odtok vody která zatekla do konstrukce okna ,nebo vody která zkondenzovala v rámu okna , nebo zasklívací polodrážce okenního křídla. Výtokové otvory jsou buď vyvrtány o průměru min. 8 mm,nebo jsou vyfrézovány . U tzv. EUROOKEN ,kde je spodní rámový vlys opatřen tzv. dešťovou lištou jsou již výtokové otvory zhotoveny, Těsnění oken Okna jsou ve styku rámu a křídla těsněna zasouvacím těsněním /termoplastický elastomer/,které je v rozích zastřiženo pod úhlem 5 stupňů , případně ještě svařeno .Kompletovaná okna jsou těsněním opatřena, u nekompletovaných oken je těsnění dodáváno jako kompletační materiál .

 20. Výtokové otvory,těsnění oken

 21. RoZdělení oken podle druhu polodrážek

 22. KONSTRUKČNÍ KOVÁNÍ OKEN Základní druhy konstrukčního kování uvádí ČSN 74 6101 , čl. 53 až 55 , Podrobný popis kování musí vždy uvádět příslušná technická norma na daný druh okna . DOZ – DŘEVĚNÁ OKNA ZDVOJENÁ – nosná křídla spojená s rámem mohou být okována třídílnými závěsy nebo otevíravým a sklápěcím kováním - křídla jsou navzájem spojena spojovacími závěsy a okenními spojkami DOD – DŘEVĚNÁ OKNA JEDNODUCHÁ , tzv.EUROOKNA - nosná křídla pouze otevíravá spojená s rámem mohou být okována dvěma až třemi třídílnými závěsy /podle velikosti a hmotnosti křídla - nosná křídla otevíravá a sklápěcí mohou být okována celoobvodovým kováním / různí výrobci- MACCO,SIGENIA, ROTO /

 23. Konstrukční kování oken,celoobvodové kování ROTO

 24. POVRCHOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA Pro povrchovou úpravu platí ustanovení ČSN 74 6101 ,čl. 57 až čl. 60 . Okna jsou dodávána jako nekompletovaná pouze s napouštědlem,kompletovaná okna jsou opatřena i vrchní vrstvou. Povrchová úprava syntetickými barvami je v současné době jen velmi málo využívaná. Jejich nevýhoda je v poměrně dlouhé době zasychání-24 hod.při 20 stupních , při používání organických ředidel , ale i ve špatné kvalitě povrchu , kdy dochází k loupání barvy , nevýhodou je i jejich hořlavost . V současné době je používán pro povrchovou úpravu především systém akrylátových vodou ředitelných barev např. systém firmy RHENOCOLL 1. vrstva impregnační základ RHENOCRYL TL 45 – zasychá po 30 minutách při 20 stupních 2. vrchní lazura RHENOCRYL DSL 88 - zasychá po 120 minutách při 20 stupních . Pro tyto barvy není určena třída nebezpečnosti. Tyto barvy , ale i barvy jiných výrobců / GORI,MILESSI aj. / jsou vyráběny v různých barevných odstínech .Povrchová úprava je prováděna v lakovnách se stříkacím boxem a odsáváním .Stříkání je proděno vysokotlakým stříkacím zařízením , křídla a rámy jsou při stříkání zavěšena na podvěsné drážce na které nátěr následně zasychá .

 25. POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 26. ZASKLÍVÁNÍ ZASKLÍVÁNÍ Pro zasklívání platí ustanovení ČSN 74 6101 ,čl. 56 . Zasklívání DOZ - DŘEVĚNÁ OKNA ZDVOJENÁ – zasklení venkovního křídla– sklo tl. 4 mm FLOAT - zasklení vnitřního křídla - sklo tl. 4 mm FLOAT nebo - IZD 4-6-4 Sklo je upevněno dřevěnou lištou,případně pryžovou zasklívací lištou . Zasklívání DOJ -DŘEVĚNÁ OKNA JEDNODUCHÁ /EUROOKNA/ - křídlo –IZD 4-12-4 , IZD 4-16-4 , IZD 4-20- 4 / profily křídel 56/78 ,63/78, 68/78 78/78 - křídlo – IZT- 4-16-4-16-4 / profil křídel 92/78 , 92/92 IZD = izolační dvojsklo IZT = izolační trojsklo IZD,IZT jsou uložena do polodrážky ,zajištěna dřevěnou zasklívací lištou a trvale pružným tmelem . Zasklívací polodrážka je odvětrána a odvodněna .

 27. ZASKLÍVÁNÍ

 28. ZASKLÍVÁNÍ

 29. Balení,doprava,skladování Pro balení, dopravu a skladování oken a balkonových dveří platí ustanovení ČSN 74 6101, čl.72 až čl. 75 . Okna mohou být dodávána v obalu, mohou však být balena do PE fólie,případně do PE smršťovací fólie s ochranou na exponovaných místech kartonem ve tvaru U , případně ještě s ochrannými kartonovými rohy . Doprava oken do meziskladů je prováděna v krytých dopravních prostředcích, Křídla jsou v polodrážce rámu vypodložena tak ,aby nedocházelo při dopravě k svěšení .Rámy oken jsou položeny na proklady , přepravovány jsou ve svislé,nebo mírně šikmé poloze .Mezi jednotlivými rámy oken jsou podložky. Blok oken na dopravním prostředku je zavětrován a zajištěn k podlaze latěním . Toto zajištění zabrání posunu a překlopení . Skladování je provedeno stejným způsobem jako při přepravě.

 30. BaLENÍ,DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ

 31. OSAZENÍ OKNA DO ZDIVA Osazení oken upřesňuje ČSN 73 3130 a výrobcem zpracovaný návod pro montáž,seřízení a údržbu . Není dovoleno aby výrobky byly osazovány do zdiva nebo stěnových panelů,kde by vyšší procento vlhkosti ohrozilo jejich jakost a funkci. Vlhkost dřevěných součástí oken by měla být dle ČSN 74 6101 , čl.48 zachována, tj. 12+- 2-3% .

 32. OSAZENÍ OKNA DO ZDIVA

 33. Upevnění okenního rámu do zdiva

 34. UPEVNĚNÍ OKENNÍHO RÁMU DO ZDIVA,PŘÍKLADY OSAZENÍ A UPEVNĚNÍ -pn

 35. VYMĚŘOVÁNÍ NA STAVBĚ- ZÁZNAM,VÝPOČET RÁDIUSU OBLOUKU OKENNÍHO RÁMU,MĚŘIDLA Pro vyměřování na stavbě je pracovník vybaven řadou měřidel ,která mu umožní zcela přesně zaměřit stavební otvor tak , aby výrobek byl po vyrobení a dodání na stavu osazen do ostění bez nutnosti stavebních úprav,nebo dokonce aby nebylo nutné vyrobit zcela nové okno. U stavebních otvorů s obloukem je zaměření složitější,je nutné provést po zaměření ještě výpočet rádiusu ,ale také výpočet ověřit nastavením na specielní měřidlo a proměřením oblouku ostění . Používaná měřidla METR TELESKOPICKÉ MĚŘIDLO ÚHLOMĚR /DIGINÁLNÍ / VODOVÁHA OLOVNICE SPECIELNÍ MĚŘIDLO PRO OBLOUKOVÁ OSTĚNÍ

 36. VYMĚŘOVÁNÍ NA STAVBĚ –ZÁZNAM,VÝPOČETRÁDIUSU OBLOUKU OKENNÍHO RÁMU

 37. VYMĚŘOVÁNÍ NA STAVBĚ –POUŽÍVÁNÍ MĚŘIDEL

 38. STROJE A ZAŘÍZENÍ K VÝROBĚ OKEN,NÁSTROJE

 39. ZKOUŠENÍ OKEN Okna musí splňovat přísné mechanicko fyzikální požadavky ,které jsou ověřovány v autorizovaných zkušebnách . Zjišťováné vlastnosti oken : 1 Součinitel prostupu tepla / tepelně technické vlastnosti/musí odpovídat 73 0540 -2,3ČSN 2.Průvzdušnost musí odpovídat /výměna vzduchu /ČSN EN 12 207 a ČSN EN 1026 3. Vodotěsnost musí odpovídat ČSN EN 12 208 a ČSN EN 1027 4. Vzduchová neprůzvučnost / tlumení zvuku/musí odpovídat ČSN EN ISO 140-3 a ČSN ISO 717 -1 5. Odolnost proti zatížení větrem musí odpovídat ČSN EN 12 210 a ČSN EN 12 211 Výrobku je po úspěšných testech udělen certifikát kvality ,platný po omezenou dobu. Po uplynutí tohoto termínu musí výrobek opět k ověření vlastností do zkušebny .

 40. Zkoušení oken

 41. OBRAZOVÁ GALERIE 1

 42. OBRAZOVÁ GALERIE 2

 43. Obsah Snímek číslo 1 Titulní snímek 2 Historie oken 3 Přehled významných slohů 4 Ukázka historických oken 5 Fukce otvorových výplní 6 Popis konstrukčních částí okna 7 Třídění oken podle způsobu otevírání 8 Třídění oken a jejich označování 9 Ukázka jednotlivých druhů oken 10 Příklad kompletního označení okna 11 Technické požadavky na okna 12 Jakostní podmínky pro dřevo na okna

 44. Obsah Snímek číslo 13 Jakostní podmínky pro dřevo na okna a profilové průřezy jednoduchých oken 14 Materiál na okna – lepená lamela 15 Materiál na okna – lepené lamely , různé druhy dřevin 16 Diagram pro určení maximálního rozměru okenního křídla 17 Požadavky na stavebně fyzikální vlastnosti oken 18 -27 Tvary a rozměry oken 28 -29 Tvary a rozměry balkonových dveří 30 Tvary a rozměry oken – atypická okna 31 Konstrukce oken – provedení 32 Konstrukce oken – provedení – rohové spojení,spojení příčlí,sloupků a poutců 33 Konstrukce oken – provedení 34 Konstrukce oken – provedení – výtokové otvory ,těsnění oken

 45. Obsah Snímek číslo 35 Výtokové otvory , těsnění 36 Rozdělení oken podle druhu polodrážek 37 Konstrukční kování oken 38 Konstrukční kování oken , kování ROTO 39 Povrchová úprava 40 Povrchová úprava 41 -43 Zasklívání 44 – 45 Balení,doprava, skladování 46 – 47 Osazení okna do zdiva 48 Upevnění okenního rámu do zdiva 49 Upevnění okenního rámu do zdiva ,příklady osazení

 46. Obsah Snímek číslo 50 Vyměřování na stavbě 51 Vyměřování na stavbě, záznam, výpočet „R“ 52 Vyměřování na stavbě, používání měřidel 53 Stroje a zařízení k výrobě oken, nástroje 54 – 55 Zkoušení oken 56 Obrazová galerie 1 57 Obrazová galerie 2

 47. Seznam použité literatury,technických norem, • katalogů, fotografií • Seznam použité literatury a technických norem • ČSN 74 6101 - Dřevěná okna . Základní ustanovení • DIN 68 121 - Dřevěné profily pro okna a balkónové dveře .Všeobecné • zásady • ČSN EN 12519/74 6032 / - Okna a dveře – Terminologie • ČSN 49 0000 - Názvosloví v dřevařském průmyslu • ON 49 0001 - Názvosloví stavebně truhlářských výrobků • ČSN 73 3130 - Truhlářské práce stavební .Základní ustanovení • ČSN 73 3440 - Stavební práce –Sklenářské práce stavební.Zákl.ustanovení • PN-5-74-2002 - Dřevěná okna zdvojená,otevíravá, sklápěcí, • otevíravá a sklápěcí a balkónové dveře . Typ TERMOSAT • ČSN 02 1814 - Vruty do dřeva se zápustnou hlavou • ČSN 02 1824 - Vruty do dřeva se zápustnou hlavou a křížovou drážkou • ČSN 02 2820 - Kolářské hřebíky • ČSN EN 386 - Lepené lamelové dřevo • ČSN EN 408 - Dřevěné konstrukce –Konstrukční dřevo a lepené • lamelové dřevo

 48. ČSN 49 0231 - Přídavky na opracování řeziva,drsnost povrchu výrobků • ze dřeva a na bázi dřeva • ČSN EN 1611-1/49 0019/ -Řezivo-Vizuální třídění jehličnatého dřeva • ČSN EN 1313-1/ 49 0025/- Kulatina a řezivo – Část 1- jehličnaté řezivo • ČSN EN 13 183-2 -Zjišťování vlhkosti řeziva – Elektrická odporová metoda • ČSN EN 572 , část 1,2,3 - Sklo ve stavebnictví • ČSN 70 1621 - Izolační dvojskla • ČSN EN 204 - Klasifikace termoplastických lepidel na dřevo • ČSN EN 923 - Lepidla -Termíny a definice • ČSN 496005 - Dřevozpracující zařízení . Stroje a zařízení používané při • zpracování dřeva • Katalogy firem - BUG – Dešťové lišty , • GOLD – STEHLE – Dřevoobráběcí nástroje • DEVENTER - Těsnění • TOKOZ – Kování na okna , TKZ- Kování na okna

 49. Katalogy firem • ROTO-Die BaubeschlagtechnikversionHolz- katalog firmy ROTO FRANK • -AG • - TOS Svitavy – Dřevoobráběcí stroje ,EST Ledeč nad • Sázavou – stříkací technika • PILKINGTON – izolační skla • PETSCHEL P.,NENNEWITZ , NUTSCH W.,SEIFERT G. : Dřevařskápříručka –tabulky a technické údaje. / z německého originálu TabellenbuchHolztechnik /, Sobotáles , Praha 2002, str.131-137,214, • ISBN 80 -85920-84-0 • NUTSCH W.,ECKHARD M.,EHRMANN W.,NESTLE H.,NUTSCH T., • SCHULZ P.: ,Příručka pro truhláře / z německého originálu Holztechnik • Fachkunde / , Sobotáles, Praha 1999, str.181,307,489-493,522-523, • ISBN 80-85920-60-3 • Fotografie  použity výhradně ze soukromého archivu autora prezentace