Download
fff f orum f r f amiljev rd n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FfF F orum f ör F amiljevård PowerPoint Presentation
Download Presentation
FfF F orum f ör F amiljevård

FfF F orum f ör F amiljevård

222 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

FfF F orum f ör F amiljevård

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. FfFForum för Familjevård www.forumfamiljevard.se

  2. FfFForum för Familjevård Forum för familjevård är en paraply-organisation som jobbar för att kraftfullt kunna lyfta fram familjevårdens frågor. www.forumfamiljevard.se

  3. FfFForum för Familjevård Forum för Familjevård består av ett antal fristående organisationer som fattar sina egna beslut och arbetar med sina respektive delområden helt obundna av Forum för Familjevård. www.forumfamiljevard.se

  4. FfFForum för Familjevård Forum för Familjevårds medlemsorganisationer är: • FR- Familjehemmens Riksförbund • FSF- Föreningen Socionomer inom Fosterbarnsvården • RFF - Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård • RFFR- Riksförbundet För Familjers Rättigheter www.forumfamiljevard.se

  5. FfFForum för Familjevård • Forum för Familjevård bildades 14 oktober 2005 • Forum för familjevård är religiöst och partipolitiskt obundet och bygger sin verksamhet på en humanistisk människosyn www.forumfamiljevard.se

  6. FfFForum för Familjevård Forum för Familjevård har till syfte att stödja, utveckla och företräda familjevården samt närliggande områden som biologiskt nätverk, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. www.forumfamiljevard.se

  7. FfFForum för Familjevård All familjevård, både offentlig och privat, ska ske med fokus på den placerades (barn, ungdom eller vuxen) och den biologiska familjens behov och rättigheter. www.forumfamiljevard.se

  8. FfFForum för Familjevård Forum för Familjevård ska arbeta genom att • Bedriva opinionsbildning • Gemensamt sprida information om området familjevård • Själva initiera samarbete med berörda myndigheter och andra parter • Genom att driva egna projekt med syfte att utveckla familjevården • Sammanställa de erfarenheter och kunskaper från professionella, uppdragstagare, brukare/klienter som ryms inom FfF www.forumfamiljevard.se

  9. FfFForum för Familjevård AKTUELLT inom FfF • Uppföljning av Källan till en chans • Kontakter med departement och politiker • Skatteavdraget för omkostnadsersättning • Utbildning för handläggare/förtroendevalda • Samarbetsprojekt med KSAN – Tre mammor ett placerat barn www.forumfamiljevard.se