Download
sieci komputerowe podstawy informatyki n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sieci komputerowe Podstawy Informatyki PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sieci komputerowe Podstawy Informatyki

Sieci komputerowe Podstawy Informatyki

319 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sieci komputerowe Podstawy Informatyki

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sieci komputerowePodstawy Informatyki Oprac.Sławomir Nowak na podst: Fascynujący świat komputerów W.Duch, Sieci komputerowe A. Tanenbaum oraz wykłady ze strony http://www.ii.uni.wroc.pl/~mbi/dyd/sieci_08s/mat (Marcin Bieńkowski homepage) oraz Wikipedia

 2. Przypomnienie: Przesyłanie informacji Sieć komputerowa - grupa urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów. Różne języki… Konieczność zapisania informacji… Adres… Wybór drogi przez gońca… Wymóg potwierdzeniaotrzymania… …i to samo w drugą stronę

 3. Komunikacja Komunikacja = proces przesyłu informacji między nadawcą a odbiorca

 4. Sieć Sieć to system połączeń między obiektami czy też ludźmi.

 5. Komunikacja - rodzaje Podział ze względu na liczbę uczestników komunikacji: • Skierowana do grupy odbiorców (broadcast) • Skierowana do konkretnego odbiorcy (unicast) • Skierowana do wszystkich (multicast)

 6. Komunikacja - rodzaje Podział ze względu na charakter komunikacji : • Charakter usługowy (klient-server) • Charakter równorzędny (peer-to-peer)

 7. Komunikacja - rodzaje Sposób przekazywania informacji: • Charakter połączeniowy • Charakter bez-połączeniowy

 8. Komunikacja - rodzaje Sposób przekazywania informacji: • Charakter połączeniowy • Charakter bez-połączeniowy Czy potwierdzamy odbiór informacji?: • z potwierdzaniem (list za potwierdzeniem odbioru, dyktowanie przez telefon) • bez potwierdzenia (zwykła poczta, videokonferencja)

 9. Komunikacja - medium Czego wymaga przeprowadzenie komunikacji: • Kanału komunikacyjnego • Ustalonego protokołu

 10. Komunikacja - protokół Protokół - zestaw reguł umożliwiających porozumienie. Przykładem może być protokół dyplomatyczny, wypracowany w ciągu stuleci w celu zażegnania konfliktów występujących w trakcie oficjalnych wizyt przedstawicieli obcych państw u przedstawicieli władz. Podczas komunikacji możemy posługiwać się ustalonym „na stałe” protokołem lub ustalać go jednorazowo podczas każdej komunikacji.

 11. Komunikacja - medium Powietrze (fale dźwiękowe) Powietrze (indianie – dym) Rura od odkurzacza (dźwięki) Przewód elektryczny (dwie żarówki, bateria i przepływ prądu) …itd..

 12. Komunikacja warstwowa

 13. Komunikacja warstwowa

 14. Komunikacja warstwowa

 15. Komunikacja warstwowa Każdy protokół na czymś bazuje i coś umożliwia

 16. Sieci komputerowe

 17. Interfejs sieciowy Co potrzebuje komputer, aby korzystać z sieci? Interfejs sieciowy - to urządzenie które łączy komputer z siecią Interfejs powinien być w jakiś sposób identyfikowany w sieci. Do tego służy adres sieciowy

 18. Interfejsy sieciowe

 19. Medium w sieciach komputerowych

 20. Medium w sieciach komputerowych • Media miedziane • Media światłowodowe • Media bezprzewodowe

 21. Medium w sieciach komputerowych

 22. Przykładowe przepustowości mediów

 23. Przepustowość a dostępne pasmo

 24. Obliczanie czasu przesyłu danych

 25. Sieci komputerowe - ewolucja Pojedyncze stacje robocze

 26. Definiujemy… Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: • korzystania ze wspólnych urządzeń, np. drukarek, skanerów, • korzystania ze wspólnego oprogramowania, • korzystania z centralnej bazy danych, • przesyłania informacji między komputerami (komunikaty, listy, pliki).

 27. ALOHAnet – jedna z pierwszych sieci Sieć komputerowa Uniwersytetu Hawajskiego stworzona w 1970 przez Normana Abramsona. Wykorzystywała fale radiowe jako medium transmisyjne. Służyła do komunikacji 7 komputerów na 4 różnych wyspach. Nadawca rozpoczynał wysyłanie ramki w dowolnym momencie, a odbiorca odsyłał potwierdzenie jej otrzymania. Potwierdzenia te pozwalały albo na zakończenie poprawnie przeprowadzonej transmisji, albo na ponowne wysłanie ramki (z powodu kolizji danych podczas jednoczesnego nadawania sygnałów). Powstanie ALOHAnet przyczyniło się do opracowania pierwszego standardu Ethernetu.

 28. ALOHAnet – jedna z pierwszych sieci Prosty protokół: Jeśli masz dane do wysłania, wyślij je. Jeśli wystąpiła kolizja, spróbuj wysłać „później”

 29. ARPAnet – pierwowzór Internetu W 1969 powstaje pierwszy węzeł sieci z wymianą pakietów na uniwersytecie w Los Angeles, do którego dołączają uniwersytety w Santa Barbara i Utah oraz Instytut Stanford. Sieć przyjmuje nazwę ARPANET W trakcie rozwoju sieci dostęp do ARPABNET mieli wyłącznie wojskowi i firmy pracujące wyłącznie na zamówienie Departamentu Obrony oraz uniwersytety prowadzące badania w dziedzinie obronności.

 30. ARPAnet – idea Czy możliwe jest skonstruowanie sieci łączności, która by nie posiadała central (które wróg może łatwo zniszczyć), lecz umożliwiała automatyczne wyszukiwanie połączeń nawet przy dużym stopniu zniszczenia?

 31. ARPAnet – idea Rozwiązaniem okazał się model bezpołączeniowy. Najciekawsze rozwiązanie zaproponował AlexMcKenize, który zaproponował ideę pakietu informacji z przypisanym do niej adresem, który by automatycznie krążył po sieci "szukając" swojego odbiorcy tak, jak to się dzieje z listami pocztowymi. W kolejnych latach sieć rozrastała się na kolejne uczelnie. Badania te (i rozwój sieci) były częściowo tajne, gdyż równolegle z pracami naukowców cywilnych trwały prace nad zaimplementowaniem ich do celów wojskowych. W 1971 roku ARPA zdecydowała się odtajnić protokół TCP/IP i zezwoliła na przyłączanie do Arpanetu lokalnych sieci akademickich. Wielu akademickich użytkowników Arpanetu zaczęło nazywać tę sieć Internetem, ze względu na to, że łączyła ona wiele różnych sieci lokalnych. W 1980 roku, po kilku efektownych włamaniach ARPA zdecydowała się rozdzielić całkowicie wojskową część Arpanetu od części akademickiej. Część wojskowa nadal ma nazwę Arpanet, zaś część cywilna została już oficjalnie nazwana Internetem i zaczęła się rozwijać samodzielnie.

 32. Model warstwowy sieci ISO/OSI Na czym polega problem?

 33. Model warstwowy sieci ISO/OSI Na czym polega problem?

 34. Model warstwowy sieci ISO/OSI Na czym polega problem?

 35. Model warstwowy sieci ISO/OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. International Organization for Standardization) stworzyła (na pocz. lat 80) model, dzięki któremu producenci mogliby opracowywać współpracujące ze sobą rozwiązania sieciowe. W taki sposób powstała specyfikacja Open Systems Interconnection Reference Model. Zrozumienie tego modelu jest ważne dla pełnego zrozumienia specyfiki sieci komputerowych.

 36. Model ISO/OSI

 37. Model ISO/OSI

 38. Model ISO/OSI

 39. Model ISO/OSI

 40. Model ISO/OSI

 41. Model ISO/OSI

 42. Model ISO/OSI

 43. Model ISO/OSI

 44. Model ISO/OSI

 45. Model ISO/OSI Terminologia jest ważna!

 46. Enkapsulacja Po co takie „opakowywanie? Bo każda z form spełnia inną rolę

 47. Enkapsulacja w sieciach Do tego później wrócimy…

 48. Sieci lokalne LAN - Ethernet • LAN: Local Area Network — sieć lokalna • Zazwyczaj nieduża • Na małym obszarze (do kilkuset metrów) • Szybka

 49. Sieci lokalne LAN – kablewarstwa fizyczna • Zazwyczaj są to następujące kable: • Koncentryczny • Skrętka • Światłowód

 50. Sieci lokalne LAN – kablewarstwa fizyczna