html5-img
1 / 13

Petr Pinka

Petr Pinka. Obsah prezentace. Interaktivní tabule K čemu slouží? Jak vypadá? Jak funguje? Jaké jsou typy? Kolik stojí?. Co je interaktivní tabule?. Interaktivní tabule Trend posledních let v prezentační technice Spojuje výhody: Projekční plochy

olympe
Télécharger la présentation

Petr Pinka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Petr Pinka

 2. Obsah prezentace Interaktivní tabule • K čemu slouží? • Jak vypadá? • Jak funguje? • Jaké jsou typy? • Kolik stojí?

 3. Co je interaktivní tabule? Interaktivní tabule • Trend posledních let v prezentační technice • Spojuje výhody: • Projekční plochy • Bílé popisovatelné tabule (Whiteboardu) • Dotykové obrazovky • Použití: • Školství • Firemní kongresové sály

 4. Software SOFTWARE • Umožňuje maximálně využít potenciální možnosti interaktivní tabule • Prezentace (*.ppt, *.pdf, *.jpg) • Interaktivní výuka • Interaktivní konference (ukládání do *.pdf) • Zpravidla ve formě portable aplikace • Nejširší možnosti přináší zejména ve školství

 5. Co je interaktivní tabule? INTERAKTIVNÍ TABULE • Umožňuje: • Ovládat počítač z projekční plochy dotykem ruky nebo pera • Oživit vystoupení poznámkami ručně psanými přímo do promítaného obrazu • Přenést a zaznamenat napsané informace či zakreslené obrázky do počítače

 6. Typy interaktivních tabulí Typy • Přední projekce • Možnost použít u stávajících projekčních systémů • Zadní projekce • Nedochází ke stínění obrazu prezentující osobou • Integrovaný projektor (3M) • Minimalizace stínění • Přenosné systémy (eBeam)

 7. Typy interaktivních tabulí

 8. Typy interaktivních tabulí

 9. Typy interaktivních tabulí

 10. Příklady použití

 11. Příklady použití

 12. Použití Video http://www.youtube.com/watch?v=Qft3v3wSKSM http://www.youtube.com/watch?v=bvnJowestag&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=_Vop7EqUpd4

 13. Prostor pro dotazy ?

More Related