Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OCMW ANTWERPEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
OCMW ANTWERPEN

OCMW ANTWERPEN

142 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OCMW ANTWERPEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EEN INTRANET IS NIET DUUR OCMWANTWERPEN

 2. EEN INTRANET IS NIET DUUR Waarom zijn we overgegaan tot het ontwikkelenvan een intranet en waarom deden we het zelf Hoe zijn we tewerk gegaan Wat bieden we met ons intranet aan OCMWANTWERPEN

 3. EEN INTRANET IS NIET DUUR Waarom zijn we overgegaan tot het ontwikkelen van een intranet? Verouderde informatie Verkeerde Doorverwijzing Verschillende versies van informatie Verhoogde emailverkeer OCMWANTWERPEN

 4. EEN INTRANET IS NIET DUUR Waarom zijn we overgegaan tot het ontwikkelen van een intranet? Kwalitatieve Dienstverlening Algemene werking optimaliseren Snel de juiste informatie voor iedereen Versiebeheer van documenten OCMWANTWERPEN

 5. EEN INTRANET IS NIET DUUR Waarom zijn we er zelf aan begonnen? Financieel (het mocht niks kosten) Onderhoud Organisatorische veranderingen opvangen Eenvoudige technologie OCMWANTWERPEN

 6. EEN INTRANET IS NIET DUUR Hoe zijn we tewerk gegaan? Voorbereiding Structuur Een weergave van het organigram Gebruik van frames Navigatie OCMWANTWERPEN

 7. EEN INTRANET IS NIET DUUR Hoe zijn we tewerk gegaan? Voorbereiding Huisstijl Uniformiteit Herkenbaarheid Standaarden OCMWANTWERPEN

 8. EEN INTRANET IS NIET DUUR Hoe zijn we tewerk gegaan? Voorbereiding Taal <Hyper Text Markup Language /> <%=Active Server pages%> Script ({Javascript} & ‘vbscript’) {Cascading Stylesheets} OCMWANTWERPEN

 9. EEN INTRANET IS NIET DUUR Hoe zijn we tewerk gegaan? Voorbereiding Een paar goede boeken HTML ASP Javascript OCMWANTWERPEN

 10. EEN INTRANET IS NIET DUUR Hoe zijn we tewerk gegaan? Voorbereiding Een goede editor TEXTPAD WWW.TEXTPAD.COM 27 DOLLAR OCMWANTWERPEN

 11. EEN INTRANET IS NIET DUUR Hoe zijn we tewerk gegaan? Voorbereiding Microsoft Access Database gestuurde programma’s DSN ASP OCMWANTWERPEN

 12. EEN INTRANET IS NIET DUUR Hoe zijn we tewerk gegaan? Voorbereiding Personal Webserver Voor Windows 95/98 Eenvoudig te configureren Lokaal werkstation Ideaal om te testen OCMWANTWERPEN

 13. EEN INTRANET IS NIET DUUR Hoe zijn we tewerk gegaan? Voorbereiding Internet Information service Voor Windows 2000/XP/NT Eenvoudig te configureren Veiligheid Meerdere sites OCMWANTWERPEN

 14. EEN INTRANET IS NIET DUUR Hoe zijn we tewerk gegaan? Voorbereiding Toegang tot internet Opzoeken Cut and Paste Voorbeelden OCMWANTWERPEN

 15. EEN INTRANET IS NIET DUUR Hoe zijn we tewerk gegaan? Uitwerking Statische informatie Elektronische formulieren Enkele toepassingen Korte demo OCMWANTWERPEN

 16. EEN INTRANET IS NIET DUUR Tenslotte Tot slot Contentmanager Meer elektronische formulieren Dienstnota’s Beetje overtuigd OCMWANTWERPEN