Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tomáš Kafka & Jan Jelínek Ge – ka, 2.ročník PRAHA 2004 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tomáš Kafka & Jan Jelínek Ge – ka, 2.ročník PRAHA 2004

Tomáš Kafka & Jan Jelínek Ge – ka, 2.ročník PRAHA 2004

185 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Tomáš Kafka & Jan Jelínek Ge – ka, 2.ročník PRAHA 2004

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tomáš Kafka & Jan Jelínek Ge – ka, 2.ročník PRAHA 2004

 2. 2004: Zlínský kraj DOPRAVNĚGEOGRAFICKÉ HODNOCENÍ

 3. Zlínský kraj má po celé své ploše, kromě oblastí CHKO Beskydy a CHKO Bílé karpaty, rovnoměrně rozmístěnou síť silnic i železnic.Silnic 1. třídy je nataženo celkem šest V úseku Přerov - Hulín - Otrokovice - Uherské Hradiště vede dvoukolejná tarť, stejnosměrná trakční soustava 3kV, po níž jezdí také vlaky SC, EC a IC.

 4. Dálnice ve Zlínském kraji nejsou.

 5. Silniční síť Celková délka silnic v kraji je přibližně 2111km, v každém z okresů přes 500km silnic. Alternativní způsoby dopravy (viz. Obrázek) ale umožňují i spolehlivý přenos dat i do horských oblastí, kam silnice nevedou.

 6. Spekulace o podzemní dráze nemůžeme vyvrátit. Zlínský kraj je rozhodně atraktivní oblast pro tranzit do východních končin, případné tunely nebyly veřejnosti dosud zpřístupněny.

 7. Nejvýznamějším komunikačním uzlem kraje je město Uherské Hradiště ( + Staré Město - tento jeden urbanistický celek jsme se rozhodli pro hodnocení dopravy nerozdělovat.) Uhe Obec má v dopravní špičce vážné potíže s průjezdností ale…….

 8. 27. září tohoto roku byl konečně otevřen silniční obchvat. UHERSKÉ HRADIŠTĚ BŘECLAV www.rsd.cz

 9. V pořadí 2. místo v postavení v dopravní síti má Valašské Meziříčí. následuje krajský Zlín. Ze sledovaných obcí jsou dopravními perifériemi obce Luhačovice a Valašské Klobouky.

 10. ZÁVĚRY a ZVLÁŠNOSTI Na použitých metodách hodnocení oceňujeme jejich jednoduchost – „simply clever“ Ovšem bodovací metoda je nevhodná například pro propojená sídla (viz. Uherské Hradiště – Staré Město)

 11. Objevili jsme závislost mezi hustotou silniční sítě a stavem ovcí. Za předpokladu, že ovce byly v kraji dřív než silnice, dovolujeme si tvrdit, že přítomnost ovčí populace měla vždy negativní vliv na vývoj silniční sítě.

 12. Hlavní pozitivum Zlínských silnic je Horácká Barum rallye

 13. To je tak vše, co odsud z Prahy můžeme o Zlínském kraji popravdě zkonstatovat. Zdroj: geofiction@atlas.cz