Download
uk ady i systemy mikroprocesorowe n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Układy i systemy mikroprocesorowe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Układy i systemy mikroprocesorowe

Układy i systemy mikroprocesorowe

190 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Układy i systemy mikroprocesorowe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Układy i systemy mikroprocesorowe dr inż. Piotr Mróz

 2. Struktura portu P1 2

 3. Struktura portu P0 3

 4. Multipleksowanie adresu i danych

 5. Odczyt programu 5

 6. Odczyt danych 6

 7. Struktura portu P2 7

 8. Struktura portu P3 8

 9. Struktura portów P4P6 9

 10. Struktura pamięci SFR DATA BIT CODE XDATA IDATA

 11. Sposób połączenia pamięci RAM Jak na tablicy 11

 12. SFR 8051 12

 13. SFR 80C517A 13

 14. Liczniki T0 i T1 14

 15. Rejestr TCON 15

 16. Rejestr TMOD 16

 17. Tryb 0 17

 18. Tryb 1 18

 19. Tryb 2 19

 20. Tryb 3 20

 21. Pomiar częstotliwości zliczanie obliczanie tL INT0 T T=2*tL f=1/T 21

 22. D Q Q CP Pomiar częstotliwości f Programowy licznik przerwań licznika tL INT0 T T=12/fOSC*(lPRZ*2n+lIMP) f=1/T 22

 23. Licznik T2

 24. Licznik PWM

 25. Licznik watchdog

 26. Bound rate generator 1 80C517A

 27. Bound rate generator 2 80C517A

 28. Układ przerwań 8051 28

 29. Rejestry układu przerwań Interrupt Enable Register (IE) Interrupt Priority Register (IP)

 30. Priorytet przerwań

 31. Układ przerwań 80C517A

 32. Układ przerwań 80C517A – cd.

 33. Układ przerwań 80C517A – cd.

 34. Konfigurowanie portu UART • W celu ustawienia parametrów portu szeregowego należy ustawić: • licznik T1, T2 lub specjalizowany (prędkość transmisji portu szeregowego) • bity EA, ES i PS (układ przerwań procesora) • rejestr SCON (układ transmisji szeregowej) • Transmisja może być realizowana programowo lub sprzętowo

 35. Tryby pracy portu UART

 36. Rejestry portu UART SBUF Bufor danych wejściowych i wyjściowych SCON

 37. Prędkość transmisji

 38. Tablica prędkości transmisji

 39. Obsług aportu UART • Programowa – programowe sprawdzanie bitów RI i TI • Sprzętowa – wykorzystanie przerwań procesora void obslRS () interrupt 4 using 1 { if (RI) { RI=0; … // obsługa odbioru danych } else { TI=0; … // obsługa wysyłania danych } return; }

 40. KONIEC