1 / 16

Suomen Jääkiekkohuoltajat ry Jääkiekkohuoltajakoulutus Vuokatti 8.9.2007

Suomen Jääkiekkohuoltajat ry Jääkiekkohuoltajakoulutus Vuokatti 8.9.2007 Jääkiekkovammat, ennaltaehkäisy ja ensiapu Fysioterapeutti Olli Céder. Tyypilliset jääkiekkovammat. Olkapää Polvi Lihasvammat Nivelsidevammat Murtumat Pään tärähdysvammat Kasvuikäisten vaivat.

oren
Télécharger la présentation

Suomen Jääkiekkohuoltajat ry Jääkiekkohuoltajakoulutus Vuokatti 8.9.2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Suomen Jääkiekkohuoltajat ry Jääkiekkohuoltajakoulutus Vuokatti 8.9.2007 Jääkiekkovammat, ennaltaehkäisy ja ensiapu Fysioterapeutti Olli Céder

 2. Tyypilliset jääkiekkovammat • Olkapää • Polvi • Lihasvammat • Nivelsidevammat • Murtumat • Pään tärähdysvammat • Kasvuikäisten vaivat

 3. I = nivelside venyttynyt, nivel stabiili II = nivelsiteessä ja –kapselissa repeytymä, nivelessä siirtymä III = kaikki lig. revenneet, solisluussa oman paksuuden suuruinen siirtymä IV = kaikki lig. ja hartialihaksen kiinnitys revennyt, solisluu instabiili myös vaakatas. V = lig. ja lihasten kiinnitykset täysin revenneet, solisluu siirtynyt jopa 3 x oman paksuuden verran VI = kaikki niveltä stabiloivat rakenteet revenneet, solisluu siirtynyt alaspäin  Konservatiivinen  Konservatiivinen  Konservatiivinen  Leikkaus  Leikkaus  Leikkaus Olkalisäke-solisluunivelen hoitoRocwoodin luokituksen mukaan

 4. ACL = eturistiside operatiivinen kuntoutus polven liikkuvuus proprioreseptiikka alaraajojen lihasvoima tuki? paluu urheiluun 6kk-1v MCL = sisempi sivuside konservatiivinen harvoin luusta irtopala kuntoutus polven liikkuvuus proprioresptiikka alaraajojen lihasvoima MCL tuki paluu urheiluun vamma-asteesta riippuen 1kk-6kk Polven ligamenttivammat

 5. Lihasvammat • vammamekanismit; ylikuormitus, suora isku • LUOKITUS • I ASTE • muutama lihassyy rikki, pieni verenpurkauma, faskia ehjä, kosketusarkuus, lihaskipu, toiminta 99% • II ASTE • kohtuullisesti lihassäikeitä katkennut, faskia ehjä, lihaksen sisäinen verenpurkauma, kipu, voima heikentynyt • III ASTE • ¼-½ lihaksesta katkennut, faskia revennyt, diffuusi vuoto, lihasten välinen verenpurkauma, voima heikentynyt • IV ASTE • koko lihas poikki, faskia revennyt, lihaksessa ei toimintaa leikkaus

 6. Lihasvammojen hoidon pääperiaatteet • VÄLITÖN HOITO 1-3 vrk • kylmähoito • n. 30 min hoitojakso • 60 min tauko • 2-4 jaksoa päivässä • kohoasento, sydämentason yläpuolelle • kompressiohoito • napakka elastinen sidos • lepo • JATKOHOITO 1-6 vrk • mobilisointi • venyttelyt (passiivinen/ aktiivinen) • isometrinen ja dynaaminen harjoittelu (vastuksella ja ilman) • OPERATIIVISEN HOIDON AIHEET • laaja, kivulias lihaksen sisäinen verenpurkauma • laaja tai täydellinen repeämä

 7. esiintymisikä 8-12 v oireiden kesto viikoista kuukausiin kipu yleensä vain toisessa kantapäässä HOITO tärinää vaimentavat jalkineet kantapehmikkeet/ pohjekiristystä vähentävä kantakorotus paikallinen kylmähoito/ tulehduksen hoito pohjevenyttely nilkan virheasennon korjaus muutaman viikon lepo  asteittainen kuormituksen lisääminen Akillesjänteen kiinnityskohdan kipu (severin tauti)

 8. esiintymisikä 12-16v oireiden kesto kuukausia kipu pahimmillaan rasituksen jälkeen kipu usein molemmissa jaloissa HOITO rasituskivun välttäminen 2 kk/ lisäys 1 kk kerralla korvaavat harjoitteet paikallinen kylmä/ tulehduksen hoito jalkineiden kunto polven liikehäiriön tarkistus Säärikyhmyn kipu (Osgood-Schaltterin tauti)

 9. EA HUOLTOLAUKUN SISÄLTÖ • Kylmähoitotarvikkeet (oma laukku, jää/- lumipussit, sopivan kokoiset) • Ensiaputarvikkeet • Hiertymä- ja haavanhoitotarvikkeet • Teipit • Muut tarvikkeet

 10. Siteet • steriilejä sidetaitoksia • sideharsoa • elastinen side kylmäpussin kiinnittämiseen • joustava ideal-side (kapeampi ja leveämpi)

 11. Hiertymä- ja haavanhoitotarvikkeet • hiertymäsuojia, vanutuppoja • haavanpuhdistusainetta (laimennettua suoraan iholle) • hiertymävoidetta • second skin • laastaria

 12. KKK(LKKKT) HOIDON PERIAATTEET • KKK (LKKKT) on periaate, jota noudatetaan kaikissa pehmytosavammoissa • pyritään aina minimoimaan vamma-alueen sisäinen verenvuoto ja kudosnestekertymä • tärkeysjärjestys: KOMRESSIO, KYLMÄ, KOHO, LEPO, TUKEMINEN

 13. Toimintaperiaatteet ensiaputilanteissa • huoltajalla tulee olla perustiedot urheiluvammojen hoidossa, jotta hän pystyy antamaan tehokkaasti ensiavun • jotta EA-toimenpiteissä kaikki tärkeät asiat tulisivat huomioitua, niin: • on syyt opetella oikea työ- ja tärkeysjärjestys ja soveltaa sitä aina tilanteen mukaan • on pystyttävä erottamaan onko kyse vakavasta vai lievästä vammasta • ei saa hätäillä tai hermoilla turhaan

 14. Jatkohoidon järjestelyyn liittyviä käytännön asioita • pelaajan loukkaantuessa harjoituksissa tai ottelussa vakuutus korvaa lääkärin tekemän tutkimuksen ja hoidon vakuutuksesta. Tämän vuoksi huoltajan on oltava selvillä pelaajan hoitoketjusta ja siihen liittyvästä ilmoitusasioista

More Related