Download
felm r sek felhaszn l sa kapcsolatrendszere n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Felmérések felhasználása, kapcsolatrendszere PowerPoint Presentation
Download Presentation
Felmérések felhasználása, kapcsolatrendszere

Felmérések felhasználása, kapcsolatrendszere

84 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Felmérések felhasználása, kapcsolatrendszere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Felmérések felhasználása, kapcsolatrendszere Szabó Imre BME Diákközpont igazgató

 2. Jogszabály 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról • 20. § (4) A felsőoktatási intézményben minőségbiztosítási rendszert kell működtetni. • 34. § (2) A felsőoktatási intézmények a 2006. szeptember 1-jétől induló tanévtől kezdődően vezetik be a pályakövetés rendszerét. • 34. § (6) A felsőoktatási intézmények - önkéntes adatszolgáltatás alapján - ellátjáka pályakövetés feladatait, amelynek keretébenfigyelemmel kísérik azoknak a munkaerő-piaci helyzetét, akik náluk szereztek bizonyítványt, oklevelet.

 3. BME belső szabályozás Szervezeti Felépítés és Működési Rend 56. § Az Egyetem minőségbiztosítási rendszere (1) „Az Egyetem minőségbiztosítási rendszere az alábbi elveken alapul: a) Ügyfélközpontúság. Az Egyetem rendszeresen vizsgálja a működésében érdekeltek elvárásait, méri elégedettségüket, ezek eredményei alapján alakítja stratégiáját és programjait. A véleményeket különösen az alábbi körökben és célokkal gyűjti:” „- Leendő hallgatók: a középiskolások elvárásai az Egyetemmel szemben; - Jelenlegi hallgatók: oktatás hallgatói véleményezése; - Végzett hallgatók: utókövetéses vizsgálat a pályakövetési rendszer keretében; - Munkaerőpiac: a munkáltatók körében végzett felmérések;”

 4. A BME Diákközpont felmérései Négyféle felmérés • BME-re felvett hallgatók pályaválasztásáról és szociális helyzetéről (felvett hallgatók) • A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem friss diplomásainak elhelyezkedési esélyei (végzett hallgatók) • A mérnököket foglalkoztató cégek főbb jellemzői, és a műszaki és gazdasági szakemberekkel kapcsolatos piaci elvárások (munkáltatók) • Oktatás hallgatói véleményezése (OHV)

 5. Kapcsolatrendszer tulajdonságai 1. Felvett hallgatók • Első felmérés az 1999-ben felvett évfolyam hallgatói körében készült • A felmérést a Diákközpont szervezésében azóta minden évben megismételtük • Kb. 2.000 - 2.500 főt érint évente 2. Végzett hallgatók • Első felmérés 1999-ben végeztük a MIE keretein belül az OFA támogatásával. (Budapesti Műszaki Egyetem 1997-ben végzett friss diplomásainak elhelyezkedési esélyeiről) • A felmérést a Diákközpont szervezésében azóta minden évben megismételtük • 2006 óta az utókövetés vizsgálat részét képezi a négy éve végzett, két éve már felmért évfolyam ismételt megkeresése • Kb. 1.500 főt érint évente

 6. Kapcsolatrendszer tulajdonságai 3. Munkáltatók • Első felmérés 2001-ben készült el. • A felmérés a Diákközpont szervezésében legutóbb 2005-ben készült el • Mintafüggő, hogy hány főt érint 4. OHV • Első egyetemi szintű felmérés 1999/2000. tanév I. félévében készült el. • 2005/2006. tanév I. félévétől az OHV-t elektronikusan, a hallgatói információs rendszeren (Neptun) keresztül tölthetik ki a hallgatók. • Félévente töltik ki, teljes mértékben anonim. • Kb. 15.000 hallgatót érint

 7. Kapcsolatrendszer Fejlesztés • Végzettek és munkáltatók felmérése közti szorosabb kapcsolat biztosítása (Karrier Iroda) • Tanulmányok alatti felmérések készítése a válaszadási hajlandóság növelése érdekében (elégedettségmérés) • BME-s hallgatók egyéni szakmai fejlődésének megfigyelése érdekében tehető lépések (többszöri felmérés egyéni azonosítás mellett, munkáltatói kapcsolat, folyamatos személyes kapcsolattartás, válaszadási és adatvédelmi problémák)

 8. A BME pályakövetési vizsgálata Módszer bemutatása röviden • önkitöltős kérdőíves technikával hajtjuk végre, • Hallgatói Információs és Pénzügyi Rendszer segítségével – az adatvédelmi szabályok betartása mellett – juttatjuk el, • a rendszerből azonosított, végzett hallgatóinkat először telefonos úton megkérdezzük, majd a felmérésbe beleegyezők részére postai úton elküldjük a kérdőívet, • a kérdőív visszaküldése érdekében felbélyegzett válaszborítékot biztosítunk, továbbá internetes kitöltést is lehetővé tesszük (ettől az évtől).

 9. A BME pályakövetési vizsgálata Módszer bemutatása (folyt.) • visszaérkezett kérdőívek berögzíttetjük, • elkészült adatbázis tisztítása után elkészülnek az információkat tartalmazó táblázatok (kereszttáblák), • ezek alapján elkészül a felmérés írásos elemzése, • az elemzés szakmai áttekintése és szenátusi elfogadása után a tanulmányt magyar és rövidített angol nyelvű kiadvány formában megjelentetjük, illetve a honlapon elérhetővé tesszük.

 10. Pályakövetési vizsgálat felhasználása Jelenleg • Belső szabályozó, visszacsatolás a minőségbiztosítási rendszer részeként • Szenátus és bizottságaival történő véleményeztetés, • kiadvány eljuttatása az egyetem vezetőihez, • internetes elérhetőség biztosítása, • egyetemi médiák • Felvételizők tájékoztatása • internetes elérhetőség biztosítása a felvételizők által látogatott honlapokon, • információk megjelentetése a felvételizőknek szóló kiadványainkban, • személyes érdeklődők esetén (Támpont Iroda) • Gazdaság, közvélemény tájékoztatása • postázás az egyetem kiemelt partnerei részére, • média tájékoztatása (sajtótájékoztatók, nyilatkozatok, interjúk)

 11. Pályakövetési vizsgálat felhasználása Jövőben • Belső felhasználók közti „intenzívebb” terjesztés (érdeklődés növelése, napi szintű munkájuk során történő felhasználás elérése) • Felvételizők tájékoztatási hatékonyságának növelése • Egyetemi hallgatók tájékoztatása (Karrier Irodán és az oktatási anyagokon keresztül) • Gazdaság tájékoztatásának növelése • Médiával való kommunikáció (érdeklődés felkeltése, megjelentetés időpontja és módja, információk aktualitása)

 12. További információk Diákközpontról: www.dik.bme.hu Tanulmányokról: www.dik.bme.hu honlapon aDokumentumok/Felmérésekmenüpont alatt

 13. Köszönöm a figyelmet! Szabó Imre BME Diákközpont igazgató Telefon: 06-1/463-2521 E-mail: szabo.imre@sc.bme.hu