1 / 11

Příkaz k úhradě

Příkaz k úhradě. Příkaz k úhradě. Příkaz může majitel zadat přímo v bance prostřednictvím formuláře nebo přes internetbanking, telebanking. Majitel účtu dá bance příkaz, aby provedla platbu z jeho účtu na jiný účet Účet příjemce může být u téže banky nebo u kterékoli jiné banky.

oriole
Télécharger la présentation

Příkaz k úhradě

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Příkaz k úhradě

  2. Příkaz k úhradě • Příkaz může majitel zadat přímo v bance prostřednictvím formuláře nebo přes internetbanking, telebanking • Majitel účtu dá bance příkaz, aby provedla platbu z jeho účtu na jiný účet • Účet příjemce může být u téže banky nebo u kterékoli jiné banky

  3. Jednorázový příkaz • Pokud budeme platit pouze jednu platbu bez pravidelného opakování (obědy ve školní jídelně, nedoplatek za plyn…), použijeme jednorázový příkaz k úhradě

  4. Jednorázový příkaz - internetbanking • Při platbě přes internetbanking vyplní majitel účtu jednoduchý formulář a postupuje podle pokynů • Většinou je nutné potvrdit platbu přes mobilní telefon vepsáním autorizačního kódu

  5. Hromadný příkaz • Pokud chceme zadat více plateb, nemusíme je zadávat jednotlivě, ale vyplníme formulář pro hromadnou platbu

  6. Trvalý příkaz • chceme-li, aby se platba pravidelně opakovala (např.každý měsíc), zadáme příkaz k trvalé platbě • Např.při spoření, platby záloh plynu či elektřiny, pojištění…

  7. Vyplnění formuláře • Zadáme datum splatnosti – kdy chceme, aby byl příkaz uhrazen • Zpráva pro mne – pro lepší orientaci ve výpisu si můžeme zapsat účel platby • Zpráva pro příjemce – chceme-li příjemci upřesnit platbu • z jakého účtu – zadání čísla účtu majitele • Na jaký účet – číslo účtu příjemce platby • Částka – kolik Kč chceme poslat • Variabilní symbol – pokud není přímo uveden u faktury, píšeme např.své rodné číslo

  8. Procvičení: (odpověz na otázky) • Jmenuj, jaké druhy příkazů k úhradě znáš? • Co si vysvětluješ pod pojmem perioda platby? • K čemu slouží hromadný příkaz k platbě? • Bankovní poplatek za příkaz k úhradě přes internetbanking bude levnější nebo dražší, než u přepážky? • Zjisti na internetu kódy jednotlivých bank. (http://www.banky.cz/kody-bank)

  9. Použité zdroje • http://www.btpraha.cz/img/sn1.jpg • http://www.btpraha.cz/img/sn2.jpg • http://www.btpraha.cz/img/sn5.jpg • http://www.papirnictvi.euweb.cz/Tiskopisy_opt/hromadny_prikaz_20x21_s.jpg Učebnice: Finanční gramotnost pro druhý stupeň základní školy, Fortuna, Praha 2011 ISBN 978-80-7373-089-5

  10. Šablona č.: VI/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřijící k rozvoji finanční gramotnosti Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Občanská výchova Ročník: 8.ročník ZŠ praktické Autor: Mgr. Monika Nováková Škola: Základní škola, Městec Králové, Náměstí Republiky 303 Datum: březen 2013

More Related