Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROK PowerPoint Presentation

ROK

1008 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ROK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ROK 4 ročné obdobia

  2. JAR Počasie – znaky jari v prírode – porovnávanie zimnej a jarnej prírody – návrat vtákov – hniezdenie – jarné práce na poli, v záhrade, v sade – ochrancovia, škodcovia sadov a záhrad – jarné kvety

  3. LETO Prázdniny - vysvedčenie – správanie sa pri vode a v lese – chránené oblasti a ich význam - počasie a príroda v lete – žatva – druhy obilia – lesné plody a letné ovocie – záhradné a lúčne kvety - huby

  4. JESEŇ Počasie – znaky jesene v prírode – činnosť ľudí – zber zeleniny, ovocia a poľnohospodárskych plodín – uskladnenie a konzervovanie ovocia a zeleniny – výsadba stromčekov - jesenné kvety – púšťanie šarkanov – odlietanie vtákov do teplých krajín

  5. ZIMA Počasie – pozorovanie premien vody – znaky zimnej prírody – rastliny v zime – zvieratá v zime – prikrmovanie zvierat a vtákov – zimné hry a športy - Vianoce

  6. Touto prezentáciou sa chcem veľmi pekne poďakovať p. učiteľke Micheľovej za jej ochotu a a trpezlivosť pri výuke s PC. Ešte raz vďaka. Vychovávateľky z DeD v Košickej Novej Vsi. Košice september 2006 Vierka Gažiová