1 / 25

Rok netopýra

Rok netopýra. povídání ze života netopýrů fotografickou podporu poskytlo regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny v Karlových Varech děkuji všem spolupracujícím netopýrům a omlouvám se jim, pokud měli dojem že jsou rušeni. Netopýr.

zahur
Télécharger la présentation

Rok netopýra

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Rok netopýra • povídání ze života netopýrů • fotografickou podporu poskytlo regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny v Karlových Varech • děkuji všem spolupracujícím netopýrům a omlouvám se jim, pokud měli dojem že jsou rušeni

 2. Netopýr • netopýr je divné slovo – copak existuje nějaký topýr jehož opakem je netopýr • netopýr to je vážně takové úplně ujeté slovo – ničemu se to nepodobá • netopýr, netopýr, netopýr do ničeho to nepasuje • Hm a o tom je – je to celý nějak jinak

 3. Minulost • netopýr lidi vždy fascinoval - no představte si: • jste lovec mamutů a přijdete ze šichty domů • vaříte si mamuta k večeři u ohně • tohle najednou přiletí a spadne vám do polívky • Kde se to vzalo? Jak to potmě trefilo do polívky? Proč to lítá když je to myš? Proč je to jen v noci? A co to vlastně je?

 4. Minulost • jeden čas se lidi netopýrů i báli • dost zbytečně, netopýři o tom nic nevěděli • no naštěstí to lidi už dost přešlo • posledních 100 let si z netopýrů spíš dělají legraci

 5. Současnost • netopýry zkoumá chiropterolog a není to žádná sprostá nadávka • poznáte ho lehce, protože chodí krajinou • jakmile uvidí díru do země hned se k ní hrne

 6. Současnost • Hm to je zajímavé • HM To je VELMI zajímavé • HM co je uvnitř ??? Á prostor • No to je VELMI, VELMI zajímavé • no a další snímek už nemám – chiropterolog zmizel v díře

 7. Co je to netopýr • netopýr je hlavně savec – rodí živá mláďata, která sají mateřské mléko • tím je nám silně podobný • netopýr je létající savec • tím nám je silně nepodobný • netopýr je obratně létající tvor i v naprosté tmě jeskyní • tím je nepodobný jakémukoliv jinému tvoru i netvoru

 8. Netopýří duben • rok netopýra začíná dubnu • jsou trochu popletení po zimním spánku a tak je můžeme potkat i za dne • hlavní je se po zimě trochu nacpat, no trochu dost • silně mi to připomíná mě (např. v neděli ráno)

 9. Netopýří květen • květen je měsícem žrádla • rozkvetlé rostliny vábí mnoho hmyzu • taková pěkně vypasená můra – no to je lahůdka • zvláště samičky potřebují mnoho energie • poletují po krajině s malými netopýřátky v „bříšku“ – no nemají to snadný holky jedny netopýří

 10. Netopýří červen • netopýrky se zdržují v příhodných místech – např. u nás na půdě – kde porodí mláďata • bývá jich tam dost pohromadě – inu ženské • říká se tomu letní kolonie a je to výhradně dámský klub • najít v tomhle mumraji vlastní mládě, řeknu vám já bych to vzdal

 11. Netopýří červenec • každý druh loví po svém • nejrychlejší letci vletují do hejn rojících se pakomárů • netopýr rezavý (nahoře) a večerní (druhý shora) • pomalý ale obratný druh spásá hmyz na povrchu keřů • netopýr řasnatý (vpravo dole) • nejobratnější sbírá brouky uvnitř korun stromů • netopýr dlouhouchý (vlevo dole) • další dokážou sebrat hmyz z vodní hladiny • netopýr vodní (úplně dole)

 12. Netopýří srpen • ať loví jak loví vždy je nutná 100% orientace v naprosté tmě • ale jak to provést??? • netopýří návod který skutečně funguje • vydej z hrdla vysokofrekvenční zvuk • nech ho odrazit od kořisti a překážek • dobře poslouchej, co se ti vrátí do kvalitních uší • uslyšíš i tenký provázek v cestě

 13. Netopýří září • konec léta je ve znamení potulky • mláďata vyrostla během 2 měsíců do dospělé hmotnosti • seznamují se okolím, přespávají leckde a vlezou všude • třeba za okenice chaty, do bytu, do sklepa ...inu zvědavá mládež • netopýři mají vynikající prostorovou paměť – kam jednou vlezli dokážou tam vlézt znovu

 14. Netopýří říjen • začíná hledání noclehu • většina druhů zimuje nedaleko letních lovišť • jen velmi málo druhů odlétá několik stovek kilometrů na jih • ložnice musí být hlavně nepřístupná pro nezvané hosty • stálá teplota bez výkyvů je doporučována všemi světoznámými netopýry

 15. Netopýří listopad • netopýři žijí velmi dlouho (dokázáno je i 35 let podle kroužkování) • hodně si toho pamatují a tak se vrací na stejná místa k přezimování • často zimují na úplně stejném výklenku jako vloni • na počátku zimního spánku se i páří • asi se jim taky potom lépe usíná......

 16. Netopýří prosinec • netopýři Vánoce a Silvestra už prochrápou • asi šetří za dárky a pití • šetří i na srdečním tepu a dýchání, celý svět se jim zpomalí • občas se však probudí, přelezou na jiný výklenek nebo dokonce přeletí do jiného úkrytu

 17. Netopýří leden • venku počasí, že by člověk netopýra ven nevyhnal • a vida tady je náš chiropterolog • leden je měsíc návštěv lidí u netopýrů • no vida taky jim lezeme do bytů

 18. Netopýří únor • v posledních 30 letech netopýři často zimují v úkrytech vytvořených lidmi • dokonce fandí panelákům – inu moudrá příroda • nechrápou a tak o nich nikdo neví • snad nevadí že neplatí příspěvky do fondu oprav

 19. Netopýří březen • ještě pořád spí, kousek od své příští kořisti – na chvilku smířeni • za teplejších březnů se již někteří probouzejí a proletují • na jaře se také probudí spermie z podzimního páření • samičky zabřeznou........

 20. Tak trochu na závěr • netopýří a lidský svět jsou si hodně nepodobné • pro netopýra znamená tma bezpečí a zvuk jistotu • člověka tma děsí a prostor ohmatává očima • když člověk vstává netopýr jde spát

 21. a přesto se oba světy potkávají • obýváme společné domy i společnou krajinu • netopýří i lidé udržují vztahy někdy i desítky let dlouhé • netopýři i lidé jsou velmi družní a rádi pořádají na konci léta mejdany, kde se sejdou desítky i stovky jedinců • no a samozřejmě nemůžeme zapomenout, že je tu Batman, a to dokonce Forever!!!

 22. těžký život netopýra • netopýr je tvor věrný místům která důvěrně zná a následující činnosti mu zcela jistě zkazí celé odpoledne: • kácení doupných stromů, necitlivá rekonstrukce půdních prostor • zavalení štol, rušení jeskyňáři, výstavba větrné elektrárny • dokonce výzkum netopýrů je dnes přísně regulován kvůli jejich ochraně

 23. Portréty ohrožených • netopýr černý • netopýr vousatý • netopýr Brandtův • netopýr velkouchý • netopýr stromový • netopýr ušatý • netopýr ostrouchý

 24. Kdo chce vědět víc • Česká společnost pro ochranu netopýrů má prima web: http://www.ceson.org/ • zde najdete fůru informací, fotek, dalších odkazů, kontaktů, projektů........ • kdo radši knihy: • příručka do terénu nejen na netopýry: Poznáváme naše savce od pánů Miloše Anděry a Ivana Horáčka – opět vydaná v roce 2005

 25. vyrobilo: • Ekologické centrum Meluzína – Regionální centrum Asociace Brontosaura • ec.meluzina@volny.cz • www.meluzina.info/ • odpovědný autor: Martin Lípa

More Related