Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROK PowerPoint Presentation

ROK

176 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ROK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ROK • Občanský rok • Školní rok • Akademický rok • Církevní rok – liturgický rok Rok, to je koloběh událostí, které se opakují a zároveň postupují dál či spíše výše.

 2. Církevní rok • Církev má svůj liturgický rok, ve kterém prožívá a slaví tajemství. • Žít s církví znamená prožívat její rok a slavením jejích slavností, svátků a památek i všedních dní obohacovat svou a srdce. • Církevní rok se skládá z několika dob a mezidobí. • Během roku slavíme též svátky svatých.

 3. Církevní rok NÁZEV ČÁSTI BARVA NÁPLŇ • Advent • Vánoce • Liturgické • Půst • Velikonoce • mezidobí • Fialová • Bílá • Zelená • Fialová • Bílá • Zelená • Příprava, touha, poznání, očekávání, 4 týdny – neděle před Vánocemi • Slavnost Narození Ježíše Krista, Vánoční oktáv, Slavnost Matky Boží Panny Marie • Pondělí po svátku Křtu Páně – úterý před Popeleční středou • Půst 40 dní, modlitba, almužna, pobožnost křížové cesty, Svatý týden. • Třídenní, Velikonoční vigilie, Slavnost Zmrtvýchvstání, Velikonoční oktáv, 50 dní. • Pondělí po slavnosti Seslání Ducha svatého – sobota před 1. nedělí adventní

 4. Advent je dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Slovo Advent pochází z latiského "adventus„ - příchod. Doba adventní je přípravou na oslavu Kristova narození. Od 11. století se její doba trvání ustálila na posledních čtyřech týdnech - spíše nedělích před Štědrým dnem. Je časem půstu, při kterém se mají lidé namísto požívání nadměrného jídla a pití, věnovat zbožnému rozjímaní. Dříve byly přísně zakázány byly veškeré zábavy, tanec a zpěv. První adventní neděli začíná liturgický rok. Na třetí neděli může fialovou barvu ornátu nahradit barva, symbolizující radost, barva růžová. Advent, začíná první nedělí adventní, trvá 22 až 28 dní a může připadnout na jakoukoli neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem. V průběhu adventu mají svátek někteří důležití svatí, např. sv. Ondřej, sv. Barbora, sv. Mikuláš nebo sv. Lucie. ADVENT

 5. Adventní věnec

 6. Věnec Kruh - věčnost - společenství Zelená barva - život - božství Svíce - naděje

 7. Historie adventního věnce K adventu neodmyslitelně patří věnec. Na počátku bylo kolo...Zvyk používání adventního věnce je starý přibližně 150 let. První adventní věnec měl podobu dřevěného kola od vozu. Jeho dějiny nás vedou do nejnižších sociálních vrstev obyvatel Hamburku, přesněji do - Záchranného ústavu pro opuštěné děti. Byla to slámou pokrytá ratejna, chatrč na zapadlém okraji města. Zde pracoval tehdy Johann Hinrich Wichern, mladý pedagog a později zakladatel "Vnitřní misie", který v Göttingenu a v Berlíně studoval teologii.V roce 1839 poprvé pověsil tento kněz před vánocemi od stropu dřevěný kruh se svícemi. Celkem po obvodu kruhu bylo 23 svící, 4 velké - bílé a 19 malých - červených, na každý den do Štědrého dne. Denně během krátké pobožnosti, nejprve v polední přestávce a později za svítání, byla zapálena jedna svíce. V roce 1851 byla poprvé vyzdobena celá jídelna tohoto útulku jedlovými větvičkami, stejně tak byl zdoben i věnec. Tento předvánoční zvyk se šířil velmi rychle. Poprvé měli adventní věnec v kostele v Cáchách, měl však pouze čtyři svíce.Později se adventní věnec objevil v protestantském prostředí na severu země, potom v sousedních zemích. V 20. století se objevuje tento zvyk v jižní - katolické části Německa. Pomocí emigrantů se dostal adventní věnec až do Severní a Jižní Ameriky.

 8. PROŽÍVÁNÍ ADVENTU • Příprava: modlitba, touha, poznání, očekávání, • Modlitba růžence • Roráty – Rorate celi de super – Rosu dejte nebesa shůry • Mše svatá • Četba bible • Četba náboženské literatury • Společná modlitba u adventního věnce • Rozmluva – Komunikuji, tedy jsem • Úklid domova • Úklid duše • Co je podstatné? • Co by pomohlo, kdyby se Kristus 100 x narodil, ale nenarodil se v tvé duši

 9. Svátek: Uvedení Páně do chrámu Narození Panny Marie Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů „Svátky“ Slavnost: Ježíše Krista Krále Neposkvrněného početí Panny Marie Sv. Petra a Pavla Památka: Panny Marie Bolestné Sv. Martina Sv. Ludmily (v Čechách) Nezávazná památka: sv. Mikuláše Sv. Jiří Sv. Fidela

 10. „Svátky“ Slavnost: Sláva na výsostech Bohu Dvě čtení + evangelium vlastní ze slavnosti Věřím v Boha Památka: Mají se slavit, ale z oprávněné příčiny je může kněz nahradit při mši dalšími texty Svátek: Sláva na výsostech Bohu Jedno čtení + evangelium vlastní ze svátku Nezávazná památka: Může na ten den připadat více svatých. Kněz může vybrat a nebo vzít texty dle vlastního uvážení

 11. Kalendáře - svátky • Světová církev římskokatolická • Jednotlivé církve - řeckokatolická • Země (Cyril a Metoděj, Václav) • Diecéze (Petr a Pavel) • Řády (František) • Farnosti - patron kostela, posvěcení kostela (Martin)

 12. Kalendáře – závazné svátky 25. 12. Narození Páně 1. 1. Matky Boží Panny Marie 6. 1. Zjevení Páně 19. 3. Sv. Josefa Čt. po 6.NV - Nanebevstoupení Páně Čt. po NT - Těla a krve Páně 29. 6. Petra a Pavla 15. 8. Nanebevzetí Panny Marie 1. 11. Všech svatých 8. 12. Neposkvrněného početí Panny Marie