Download
rok 1989 rok prze omu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rok 1989 - rok przełomu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rok 1989 - rok przełomu

Rok 1989 - rok przełomu

210 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Rok 1989 - rok przełomu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rok 1989 - rok przełomu

  2. Powstanie III RP Stale pogarszająca się sytuacja gospodarcza Polski, połączona z brakiem perspektyw realnej poprawy, doprowadziła do pogłębienia się kryzysu. Przyparty do muru rząd po nieudanej próbie wzmocnienia swojej pozycji poprzez referendum z r. 1987, zmuszony był podnieść ceny o 40%. Wywołało to natychmiastowe protesty, szybko ogarniające cały kraj. Fala strajków dała nowy oddech "Solidarności", która od czasu delegalizacji tkwiła w impasie.

  3. 6 lutego -w Warszawie w Pałacu Namiestnikowskim, będącym siedzibą Urzędu Rady Ministrów, rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu.

  4. 3 marca – Lech Wałęsa (przywódca Solidarności) otrzymuje Nagrodę Praw Człowieka od Komitetu Ministrów Rady Europy

  5. 20 kwietnia – Jan Paweł II przyjmuje na audiencji Lecha Wałęsę wraz z żoną Danutą

  6. Wolne wybory • 4 czerwca – przeprowadzona została pierwsza tura wyborów parlamentarnych.Wzięło w niej udział 62 proc. uprawnionych do głosowania. • W wyborach do Senatu kandydaci Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" uzyskali 99 mandatów, strona koalicyjna 1. Z kolei w wyborach do Sejmu „Solidarność” zdobyła 161 ze 161 możliwych do zdobycia miejsc.

  7. 24 sierpnia: Tadeusz Mazowiecki z "Solidarności" podejmuje misję stworzenia pierwszego niekomunistycznego rządu w krajach Układu Warszawskiego. Misja kończy się sukcesem.

  8. Upadek Muru Berlińskiego, 9 listopada 1989 zwieńczył demokratyczny zryw w Europie

  9. "Przeszłość odkreślamy grubą linią…”(Tadeusz Mazowiecki 1989r.) Wykonał: Karol Polak KL 6c