Download
start sk s r o prezent cia spolo nosti n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Start SK, s. r. o. Prezentácia spoločnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Start SK, s. r. o. Prezentácia spoločnosti

Start SK, s. r. o. Prezentácia spoločnosti

261 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Start SK, s. r. o. Prezentácia spoločnosti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Start SK, s. r. o.Prezentácia spoločnosti

 2. Prezentácia spoločnosti START • Predstavenie spoločnosti • Vývoj spoločnosti • Vízia a profil spoločnosti START • Organizačná štruktúra spoločnosti • Úvod do problematiky prijímania pracovníkov • Ponuka služieb START • Kontakt • Referencie

 3. Predstavenie spoločnosti STARTSpoločnosť START ako komerčný subjekt ponúka svoje služby v celoeurópskom meradle už viac ako 20 rokov. V súčasnosti je START druhou najväčšou agentúrou poskytujúcou služby v oblasti ľudských zdrojov v Holandsku.Za účelom udržania si prominentného medzinárodného postavenia v personali- stike bolo v priebehu predchádzajúceho obdobia vykonaných niekoľko zásadných krokov, najmä v modernizácií technického vybavenia a v určení ďalšieho rozvoja spoločnosti v Európe. Spoločnosť START sa rozhodla ponúknuť svoje služby i v zahraničí. Táto alternatíva sa v praxi osvedčila natoľko, že spoločnosť momentálne pôsobí tak ako v západných krajinách (Nemecko, Španielsko, Taliansko, Belgicko), tak aj vo východných krajinách ako je napríklad Rusko, Česká a Slovenská republika.

 4. Vývoj spoločnosti STARTSpoločnosť START vznikla v roku 1991, ako spoločný projekt slovenského a holandského ministerstva práce a holandskej spoločnosti Uitzendbureau START, ktorá v tej dobe mala už dvadsaťročné skúsenosti v oblasti vyhľadávania personálu a sprostredkovania zamestnania.V roku 1998 START Holding B.V. so sídlom v Holandskej Goude zakladá v Českej Republike START CZ, s.r.o. a na Slovensku začiatkom roku 2000 preberá aktivity STARTU SK, s.r.o. Týmto krokom získava ďalšiu časť európskeho trhu.

 5. Vízia spoločnostiNaša vízia je poskytovať čo najlepšie personálne služby, ako Váš dôveryhodný, moderný a sociálne uvedomelý partner, byť vždy a všade tam, kde sme potrební, • bez zaujatosti a predsudkov a tým plniť všetky Vaše želania. • Profil spoločnosti • 830 pobočiek STARTU po celom svete • Komplexné služby v oblasti personalistiky • Produkt na mieru podľa potreby a požiadaviek klienta • Profesionálny prístup • Vysoko kvalifikovaný konzultanti • Zmluvná garancia na umiestnených pracovníkov • Flexibilita • START SK - Váš profesionálny partner v riadení ľudských zdrojov

 6. Organizačná štruktúra spoločnosti Holandsko - Start Holding BV Taliansko - Start Italia Nemecko - Start Zeitarbeit Start Česká republika - Start CZ Slovensko - Start SK Rusko - Start Personal Belgie/Flandry - T-Interim

 7. Úvod do problematiky prijímania pracovníkovNajmodernejšie výrobné zariadenia, výpočtová technika, vysoká úroveň používaných technológií nepatrí zďaleka medzi jediné faktory, ktoré ovplyvňujú úspešnosť podniku. Ďalším nie menej dôležitým predpokladom úspechu je venovanie maximálnej pozornosti “zaobstaraniu” ľudského kapitálu. Výkonnosť podniku samozrejme podmieňuje aj veľa iných faktorov, avšak pokiaľ sa nepodarí získať ľudí potrebného kalibru a zaradiť ich na príslušné miesta, firemné ciele nebudú naplnené.Na trhu práce je veľa možností ako získať nových pracovníkov. Podstatné je vedieť presne stanoviť, koho a pre aké účely potrebujeme. To vyžaduje mimo iného veľa energie, tvorivé schopnosti, znalosť trhu práce a predovšetkým čas. Drahocenný čas možno ušetriť tým, že starosť o vyhľadanie a výber nových zamestnancov prenecháte iným - odborníkom, ktorý vďaka svojej dlhoročnej praxi a osvedčenému know-how radi uspokoja Vašu potrebu.

 8. Ponuka služieb Start SK, s. r. o. Recruitment employment services Vyhľadávanie a výber pracovníkov • analýza pracovného miesta • nábor pracovníkov - vlastná databáza - cielená inzercia - priame vyhľadávanie • výber kandidátov • prezentácia výsledkov výberového konania a predstavenie vhodných kandidátov klientovi

 9. Nábor a výber pracovníkovCieľom náboru je získanie odborne a profesionálne vhodných pracovníkov v potrebnom čase pre konkrétne pracovisko príslušnej hospodárskej organizácie. Výber zamestnanca je pre zamestnávateľa jedným z najdôležitejších rozhodnutí, podobne ako je dôležité pre každého jednotlivca rozhodnúť sa pre zamestnanie, ktoré bude dlhodobo vykonávať.Výber pracovníkov teda spočíva v posúdení kvalifikačných a osobnostných predpokladov konkrétneho pracovníka a ich porovnávanie s nárokmi práce, ktorú má vykonávať.

 10. Analýza pracovného miestaNielen pre proces prijímania pracovníkov, ale aj pre efektívnu prácu s ľudskými zdrojmi je dôležité podrobne popísať každé, aj nové, vytvorené pracovné miesto v podniku. Na základe týchto informácií možno neskôr formulovať konkrétne špecifické požiadavky na dané miesto, vymedziť kvalifikačné požiadavky a žiadané osobnostné charakteristiky a znalosti pracovníka, ktorý by mal pracovnú funkciu vykonávať.Podľa vymedzených kritérií, súčasných aj budúcich potrieb podniku sa bude ľahko posudzovať vhodnosť jednotlivých uchádzačov pre výkon danej funkcie.Prvým krokom v procese vyhľadávania a výberu pracovníkov je vymedzenie kritérií, podľa ktorých sa budú vyberať vhodní kandidáti na obsadenie pracovného miesta. Pri vymedzovaní výberových kritérií (kvalifikačných požiadaviek, osobnostných predpokladov pre výkon danej pozície) sa vychádza z popisu pracovného miesta, požiadaviek a potrieb podniku.

 11. Metódy výberu pracovníkovMedzi základné metódy výberu pracovníkov, ktoré spoločnosť START Sk, s.r.o. pri svojej práci používa je: personálna anamnéza – životopis, dotazník a výberový rozhovor (interview).Podľa potreby je možné doplniť tieto základné metódy aj metódou testovania spôsobilosti. Testovanie spôsobilosti v sebe zahŕňa odborné, psychologické a špeciálne testy.Odborné testy sú vhodné pri posudzovaní odborných predpokladov na výkon práce (vhodné pre manažérov). Z psychologických testov sa využívajú napríklad testy vedomostné, osobnostné alebo simulačné hry, v ktorých sa simulujú skutočné pracovné problémy.

 12. Temporaryemployment services Dočasné pridelenie pracovníkov Majte vždy len toľko zamestnancov, koľko zodpovedá produktivite firmy, zbavte sa problémov s prechodným nedostatkom alebo prebytkom pracovných síl. Znížte svoje náklady v oblasti ľudských zdrojov. Sezónne výkyvy, doba dovoleniek, veľké časovo limitované zákazky, inventúry a iné mimoriadne akcie so sebou prinášajú potrebu dočasného zvýšenia počtu pracovníkov. Využite zamestnancov STARTU, dočasne pridelených k výkonu práce vo vašej spoločnosti. Sú vám k dispozícií vo veľmi krátkej dobe, ich počet môže byť aktuálne regulovaný STARTOM podľa Vašich požiadaviek a objemu zadávanej práce.

 13. Bankpool Spoločnosť START disponuje rozsiahlou databankou kvalifikovaných pracovníkov, špecializovaných vždy v určitom odbore. Títo pracovníci sú využívaní k uspokojovaniu špecifických potrieb klientov. Napríklad, jeden pracovník môže byť dočasne prideľovaný k niekoľkým klientom, kde postupne vykonáva obdobnú pracovnú činnosť v závislosti na ich potrebách. Výhodou pre klienta je to, že nemusí zamestnávať nedostatočne využité pracovné sily a využije služby spoločnosti START len v prípade ich aktuálnej potreby, t.j. v dobe výrobnej, alebo obchodnej špičky. Na druhej strane je pracovník trvalo zamestnaný spoločnosťou START a zároveň získava nové pracovné skúsenosti vo viacerých spoločnostiach.

 14. Outsourcing - komplexný personálny servis pre klienta • prevzatie pracovníkov • výber, nábor a prepúšťanie pracovníkov • hodnotenie a odmeňovanie pracovníkov • vzdelávanie a rozvoj pracovníkov • vytváranie kariérových máp • personálna administratíva • kompletný mzdový servis Vyššie uvedené služby vždy prebiehajú v spolupráci s potrebami klienta.

 15. Ostatné služby • školenie a training pracovníkov • jazykové kurzy • poradenská činnosť - vypracovanie návrhov organizačných štruktúr, popisov pracovných miest - vytváranie plánov vzdelávania, efektívnych systémov hodnotenia pracovníkov - zisťovanie pracovnej spokojnosti v podniku - personálny audit - outplacement

 16. Outplacement Služby spoločnosti START môže klient využiť nielen pri hľadaní a výbere nových pracovníkov, ale taktiež pri ich prepúšťaní. Outplacement je projekt, ktorý venuje maximálnu pozornosť a starostlivosť práve prepúšťaným pracovníkom a je vždy vytváraný podľa aktuálnych predstáv a potrieb klienta. V rámci daného projektu sa pracovníci naučia vyrovnať so stratou zamestnania, oboznámia sa so spôsobmi orientácie na trhu práce, osvoja si požadované správanie na úrade práce a prijímacích pohovoroch. Môžu využiť poradenstvo týkajúce sa možností rekvalifikácie za účelom ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce, prechádzajú tréningom sociálnych a asertívnych znalostí a pod.

 17. Kvalitný servis akýchkoľvek služieb je zaistený vďaka profesionálne vytvoreným vzťahom s klientmi, dostatočným množstvom poverených kandidátov s možnosťou, de facto ich okamžitého umiestnenia na trvalý, alebo dočasný pracovný pomer. Každú z ponúkaných služieb prezentujú iba dôkladne preškolení pracovníci. Pri výbere vhodných kandidátov na klientom požadované pozície, sa u služieb Recruitment a Temporary, spoločnosť opiera o každodenne aktualizovanú databázu uchádzačov o zamestnanie, ktorých znalosti a skúsenosti sú dôkladne preverované našimi pracovníkmi.

 18. KontaktSTART SK, s.r.o.Leškova 3, 811 04 Bratislava tel.: +421-2-524 421 87, fax.: +421-2-524 421 87e-mail.: agentura@agentura-start.skTemps employment services:Zuzana Macková – Branch ManagerPetra Stránska - Consultant0903 737 527, 0903 461 162Recruitment employment services:Mgr. Anna Hulínová - Branch ManagerPeter Streďanský - Consultant 0903 250 645, 0903 284 598Pobočky: NITRA ZVOLEN KOŠICE

 19. Klienti spoločnosti START SKARTHUR ANDERSENAVANT SlovakiaBAUMAX SlovenskoCARREFOUR SlovenskoCETELEM CELESTICA CZ International ČESKÁ LÉKARNACity Bank SlovakiaCoca-Cola Slovakia.CPE SlovakiaEUROTEL Slovakia.FLEXTRONICS CZ InternationalGE Capital Leasing.GE Capital MultiservisIKEA SlovenskoIMS, Information Medical Statistics

 20. Kaufland Slovakia MASSIVE SlovakiaMARIMEXMotor -Car Wiesenthal & Co. MERCEDES-BENZ SlovakiaMESSER TATRAGASMETRO Cash& Carry SlovakiaNestlé SlovakiaPlastic Molding Technology U.S.PROGRESS PROMOTIONPrvá Stavebná Sporiteľňa SlovenskoPIVOVAR ŠarišSIEMENS Slovenské TelekomunikácieS SLOVENSKOŠport ProgressTEST Slovakia TESCO SlovakiaUNILEVER- Diversey LeverUCB PharmaVaša StravovaciaVÚB-Bank of SlovakiaVIAPONT