Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RIM PowerPoint Presentation

RIM

1179 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

RIM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RIM

 2. 3 RAZDOBLJA RIMSKE POVIJESTI: KRALJEVSTVO(753.-510.prije Krista) REPUBLIKA(510.-27.god.prije Krista) CARSTVO(27god.pr.Kr.-476godine)

 3. NASTANAK RIMA • Rimska država je nastala na Apeninskom poluotoku • Prema legendi Rim su utemeljili 2 brata Romul i Rem • Rim je utemeljen 753.g.pr.Kr • Razvijao se na 7 brežuljaka u porječju rijeke Tiber

 4. KRALJEVSTVO • 753-510 godine prije Krista • Prvu civilizaciju,kulturu i državnu organizaciju stvorili su Etrušćani • Znali su graditi ceste,vodovode,hramove,pravilni luk… • Etrušćani i Latini su utemeljili grad Rim

 5. REPUBLIKA • 510-27 godina prije Krista • U doba republike Rimska država je povečala svoj teritorij • Od 264-146 godine pr.Kr Rimljani su porazili Kartagu • Ti ratovi nazvani su Punskim jer su Rimljani Kartažane nazivali Punima • Rimskom republikom upravljali su:NARODNA SKUPŠTINA,SENAT I DVA KONZULA

 6. CARSTVO • 27.pr.Kr.-476 g.poslije Krista • Velika osvajanja se događaju u doba carstva • Rimljani su osvojili čitav Balkanski i Pirinejski poluotok,Malu Aziju,Egipat,Zapadnu i Srednju Europu

 7. PATRICIJI I PLEBEJCI • PATRICIJI-bogati i vladajući Rimljani • PLEBEJCI-siromašni Rimljani • PATRICIJI-plemići u Rimu • PLEBEJCI-puk u Rimu • PATRICIJI-imaju vlast u senatu • PLEBEJCI-oni organiziraju pučke tribune

 8. RIMSKA BOŽANSTVA • JUPITER-bog neba,otac bogova • JUNONA-zaštitnica žena i braka • NEPTUN-bog mora,brat glavnoga boga • PLUTON-bog smrti i podzemlja • MINERVA-božica obrta i mudrosti • MARS-bog rata • CERES-božica plodnosti

 9. APOLON-bog umjetnosti • VENERA-božica ljubavi i ljepote • MERKUR-bog trgovine i prometa • LIBER-bog vina • VULKAN-bog kovača • DIJANA-božica šuma i zaštitnica šumskih životinja

 10. TRIJUMVIRATI • Savez trojice • 2 trijumvirata • 1.TRIJUMVIRAT:Pompej,Cezar,Kras • 2.TRIJUMVIRAT:Antonije,Lepid,Cezarov nasljednik Oktavijan • POBIJEDNICI:Cezar prvog i Oktavijan drugog

 11. RIMLJANI I ROBOVI • Rimljani su smatrali da rob nije čovjek,već oruđe koje govori • Robovi su obavljali sve poslove • Postojali su i gladijatori,robovi koji su se međusobno borili radi zabave svjetine • Dijete roba bilo je rob

 12. RIMSKA KULTURA • Rimljani su rado primali tuđe utjecaje,bili su otvoren narod • Rimljani su bili vrlo pobožni-imali su više od 30000 bogova • Rimljani su filozofiju preuzeli od Grka • Djela koja opisuju povijest Rima nastala su pod utjecajem Grka

 13. PROVINCIJE • ILIRIK • PANONIJA • MAKEDONIJA • GRČKA • Provincijama su upravljali namjesnici kojima je cilj bio brzo bogaćenje,a ne uspostava državne uprave

 14. RIMSKO CARSTVO • Car Teodozije podijelio je 395.godine Carstvo u 2 dijela:Zapadno Rimsko Carstvo i Istočno Rimsko Carstvo • Zapadnim se upravljalo iz Rima • Istočnim se upravljalo iz Konstantinopola • Zap.Rim.Carstvo srušili su Germani 476.godine • Istočno nastavlja svoj razvoj pod nazivom Bizantsko Carstvo

 15. KOLOSEJ-NAJPOZNATIJI RIMSKI AMFITEATAR

 16. NAPRAVIO:MARIJAN JAKIČIĆ,1.G