Download
mjedisi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MJEDISI PowerPoint Presentation

MJEDISI

1704 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MJEDISI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MJEDISI • Gjithcka qe na rrethon • Bota jonatyrore • Bota natyrore • Burime te rendesishme per jeten.

 2. Shkenca mjedisoreështë studimi sistematik i mjedisit dhe i vendit, që neve na përket në të. Megjithëse një shkencë relativisht e re, ajo eshte nderdisiplinore,duke studiuar botën që na rrethon.

 3. SHKENCA MJEDISORE • Studion bashkeveprimin njeri-mjedis si dhe metodat e permiresimit te ketij bashkeveprimi. • Shkence nderdisiplinore • Konsevimi I burimeve • Ruajtja estetike • Ndotja • Qytetaria mjedisore

 4. ESTETIKA MJEDISORE – ETIKË NJERËZORE Mjedisi - studim i marrëdhënieve me qëndër njeriun dhe botën që e rrethon, që nga gjallesat njëqelizore deri te jeta më e nderlikuar. Njeriu me natyrën e tij të shumëllojshme është në qëndër të këtij mjedisi.

 5. Kush do tёfitojё nёluften midis njeriutdhemjedisit

 6. Mos kerkoni te ndryshoni boten, por te ndryshoni mendimet tuaja per boten!

 7. PANGEA, TOKA NJË E TËRË BOTA, SA E VOGËL, Më shpejt vihet nga një shtet në një tjetër se sa në punë MESAZHI I TOKËS, Së bashku kemi nevojë të kuptojmë mesazhin, se si sjellja jonë mund të ndryshojë mjedisin, për të mirë ose për të keq. Në fund të fundit, Toka është një partneritet rreth një mesazhi të qartë, është ajo ç'ka Ne i bëjmë vetvetes dhe fëmijëve tanë.

 8. “Nuk mjafton të përgatisim fëmijët tanë për të ardhmen, duhet të përgatisim botën për fëmijët tanë”

 9. PLANETI YNE,UNIK DHE I PAZËVENDËSUESHËM Toka nuk i përket njeriut, njeriu i përket tokës Çfarëdo që t’i ndodhë mjedisit, herët a vonë do t’i ndodhë njeriut dhe fëmijëve të saj. APELI i TOKËS: SISTEM JETËSOR, TË CILIT I JEMI TOTALISHT IVARUR.

 10. PIRAMIDA KULTURORE E SHOQËRISË SHQIPTARE Egoizem apo vizioni i sotem qytetar

 11. BIODIVERSITETI, EKUILIBRI I LASHTË I NATYRËS Burimi, ujku, kali, shqiponja, majat e bleruara, lulet, kullotat, gjithçka e gjallë, ashtu si edhe njeriu, MORALI: Të gjithë i përkasim të njëjtës familje! dhe nëse Ti prish një habitat, që të duket i parëndësishëm, atëherë ke prishur jetën tënde.

 12. Biocentrizёm, tё drejtat e kafshёve dhe egocentrizёm • çdo gjallesë ka vlera dhe të drejta. • Një gjë është absolutisht e mirë, pikërisht rasti kur ruhet integriteti me bukurinë e komunitetit biotik. • E keqe është e kundërta.

 13. AVENTURA TË RREZIKSHME NJERËZORE Njeriu është përpjekur gjithmonë të nënshtrojë natyrën, jo duke e njohur, por duke e “vrarë“ atë. Nga varfëria vdesin 100; 1,000; 10,000 Nga ndotja e mjedisit vdes rruzulli THIRRJA E MJEDISIT, Estetika ime është Etikë për ty.

 14. MJEDISI NUK NJEH KUFIJ, Fabrika e pasurimit të bakrit, Kukës Mjedisi nuk njeh kufij politik, as shoqëror e as gjeografik të fshatrave, qyteteve apo të shteteve, Raste historike: Pyjet, Danimarkë – Ndotjet Suedi, Pyjet, Kukës – NdotjetPukë, Industria, Kinë – NdotjetJaponi, Minierat Hungari - NdotjetRumani FILOSOFIA Jemi të gjithë barabar, përballë elementit ajër, komponentit ujë dhe bazamentit ushqyes tokë buke,

 15. FILOSOFIA MJEDISORE • Mjedisi nuk është thjesht: • Një pemë e prerë; • Një trumcak i kërcënuar; • Një livadh apo bar i tharë; AS MË SHUMË E AS MË PAK SE VETË JETA JONE Mjedisi nuk është thjesht estetikë natyrore, por stil të jetuari që kërkon: etikë njerëzore, koncept të gjelbërt, teknologji të gjelbërt, plan të gjelbërt, urbanizim të gjelbërt, e gjithçka tjetër, por të gjelbërt. • Pra, ai është: • Jo thjesht, një shoqëri e pashqetësuar, por një shoqëri me moral; • Jo thjesht, një vend me ekonomi në rritje, por një vend me indekse mjedisorë; • Jo thjesht, një vend me demokraci, por një Shtet me demokraci mjedisore;

 16. U.S. Gross Domestic Product - Genuine Progress Indicator, 1950 - 2004, per capita US$

 17. PËRQËNDRIMI ATMOSFERIK I CO2 NË 450,000 VITE Në 2006 - në 1 milion molekula ajri – 377ppm CO2 sipas (WMO) e 381 sipas NOAA, Në 1750 - 281ppm, Në 2100 - nga 540-970ppm.

 18. MJEDISI DHE ZHVILLIMI I QENDRUESHEM zbutjen e varfërisë, qytetarinë, paqen, etikën, përgjegjësinë në nivel lokal dhe botëror, demokracinë dhe qeverisjen, drejtësinë, sigurinë, të drejtat e njeriut, shëndetin, barazinë gjinore, larminë kulturore, zhvillimin rural dhe urban, ekonominë, çështjet e prodhimit dhe konsumit, përgjegjësinë e përbashkët, mbrojtjen e mjedisit, manaxhimin e burimeve natyrore dhe shumëllojshmërinë e pejzazheve dhe atë biologjike.

 19. E DREJTA MJEDISORE PËRFUNDIME Të mbrosh dhe të ruash estetikën e një mjedisi të caktuar – etikë njerëzore Mbrojtja e mjedisit - jo thjesht mbrojtje e sistemeve një apo shumë qelizorëve, por mbrojtje e vet jetës së njeriut. (Rasti i bletës, rasti i bretkosave, rasti i lepurit, rasti i larvave në liqen)

 20. PËRGJEGJËSI QYTETARE APO VENDIMMARRËSE Të gjithë mjekët e vitit 1918 ishin pjesëtarë në dështimin më të madh të mjekësisë në shekullin e njëzet, e po të bazohemi në numrin e të vdekurve, në dështimin më të madh të të gjitha kohërave. Ata dinin si të kuronin ………… dhe dhanë këshilla …… si mund të ishin shpëtuar dhjetëra mijë jetë, por politikanët i shpërfillën këto këshilla. Ka ardhur koha që edhe vendimmarrësit tanë, para se të vendosin, të pyesin komunitetin, ekspertin,….. Përgjigjeja, TË DY BASHKË

 21. Plani i Veprimit Jo tani qytetare! A nuk e shikon qe jam para nje vendimmarrje? Thuaj te vijne njehere tjeter… QYTETARET