Download
en kunnskapsbasert sj matn ring n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
En kunnskapsbasert sjømatnæring PowerPoint Presentation
Download Presentation
En kunnskapsbasert sjømatnæring

En kunnskapsbasert sjømatnæring

94 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

En kunnskapsbasert sjømatnæring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. En kunnskapsbasert sjømatnæring Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Årskonferanse Fiskebåt Oslo, 13.02.2014

 2. Den norske næringslivsfortellingen er en fortelling om havet

 3. Det norske ikonet er fiskebåten

 4. «Norge er en maritim teknologisk stormakt»

 5. Norsk globalt næringsliv er Ocean Industries

 6. De tre havnæringene er globale kunnskapsnav Offshorenæringen Maritim næring Sjømatnæringen

 7. Over 70 % av jordens overflate er hav

 8. Fremitden ligger i havnæringene Finans Tjenester Teknologi Kunnskap Naturressurser Ocean Industries Offshoreenergy Maritime Seafood

 9. Ocean Space Technology er vår tids romfartsprogram

 10. Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå?

 11. ”Best og dyrest”

 12. Motkraft nummer 1:Arbeide smartere for å motvirke det høye kostnadsnivået

 13. Motkraft nummer 2:Utvikle teknologi i verdensklasse

 14. Ekofisk – Nordsjøens teknologieventyr

 15. Motkraft nummer 3:Bedre industrielt samspill«Den norske modellen»

 16. Tre former for samspill er viktig:1. Ingeniørsamspillet2. Klyngesamspillet3. Myndighetssamspillet

 17. ”Kostnadsnivået er utfordrende, men ingeniørene her er flinke og produktive. Derfor tror jeg Norge fortsatt kan konkurrere med asiatiske land. Det handler om folk” Jeff Immelt, DN tirsdag 19. februar 2013

 18. Pete Miller, CEO

 19. Sunnmørske næringsklynger Ulstein Verft & Offshoreleverandør Herøy Offshorerederi & Fiskeri

 20. Austevoll Eksempel på en ledende næringsklynge innen sjømat, offshore og maritim ”Bru og breiband” … og kompetanse

 21. Austevoll grunder Helge Møgster, Laco as

 22. Innovasjon har dårlige kår i sterkt hierarkiske strukturer

 23. Innovasjon krever flate strukturer, raske beslutninger og lav maktavstand «Den Norske Modellen»

 24. Krav til fremtidens næringsliv Kunnskapsbasert Miljørobust Fremtidens næringsliv Endrings- drevet Globalt

 25. Konkurranseevne som attraktivitet Nasjoner og regioner konkurrerer om å være mest mulig attraktiv lokalisering for kunnskapsbasert næringsliv

 26. Hvordan skal byer som Trondheim hevde seg mot Kina?

 27. Fosnavåg

 28. Fosnavågmilliardærene

 29. Teknologi Talent Næringsliv Investorer Investorer Globalt kunnskapsnav Utdanning, forskning og innovasjon Forskning Utdanning Innovasjon Kompetenteierskap Kompetenteierskap Økonomi Miljø

 30. Ikke bare teknologikompetanse • Forskningsbasertkunnskap (teknologi) • Kremmerbasertkunnskap (forretningsmodeller) • Erfaringsbasertkunnskap (‘learning-by-doing’)

 31. Smaragdmodellen Kunnskapsallmenningen

 32. Offshore olje og gassnæringen

 33. Offshore: Fraoljeselskaptiloffshore teknologiogoffshoretjenester Oljeselskaper

 34. Offshore: Fraoljeselskaptiloffshore teknologiogoffshoretjenester Offshore teknologi og offshoretjenester Oljeselskaper

 35. Kunnskapsformue (Offshoreindustrien) Olje- og gassressurser Finansformue (Pensjonsfond Utland) Kunnskapsformue

 36. Den svenske oljemyggen Lundin fant det gigantiske Johan Sverdrup feltet i Nordsjøen i 2012 Letesjef Hans Christen Rønnevik (Tidl. Saga/Statoil)