13. klassi koolitus - PowerPoint PPT Presentation

13 klassi koolitus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
13. klassi koolitus PowerPoint Presentation
Download Presentation
13. klassi koolitus

play fullscreen
1 / 7
13. klassi koolitus
145 Views
Download Presentation
patsy
Download Presentation

13. klassi koolitus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 13. klassi koolitus Külli Rääbis, Maari Põim, Jelena Pjatkova, Monika Maljukov

  2. Taustast • Statistika näitab, et ülikooliõpingute esimesel aastal on väljalangevus suurim. • Selle üheks põhjuseks on nn 13. klassi probleem.

  3. 13. klassi probleem • Esmakursuslasel korraga liiga palju uut infot, puudulik ettevalmistus. • Ollakse liiga järsku sattunud täiesti uude ja võõrasse keskkonda. • Tulemuseks võib olla šokk ja/või kiire väljalangevus.

  4. 13. klassi probleem • Esmakursuslaste ootused, mis on suunatud ülikooli (mitte)akadeemilistele töötajatele, võivad pärineda üldhariduskoolist. • Tekitab esmakursuslastes arusaamatusetunnet, põhjustab stressi.

  5. Põhjused • 13. klassi probleemi üheks põhjuseks võib pidada esmakursuslaste teadmatust ja oskamatust oma õpinguid kõrgkoolis planeerida ning ka ebapiisavat selgitustööd üldhariduskoolis. • Ülikoolist väljalangevuse üheks põhjuseks võibki pidada tudengite passiivsust ja teadmatust neile suunatavate uuenenud ootuste vastu.

  6. Koolituse eesmärk • Eesti avalik-õiguslike ülikoolide ja üliõpilasvaimsuse tutvustustamine • Rääkida universaalsetest ülikoolis tekkivatest probleemidest • Ülikooliga seotud müüdid • Võimalused • Praktilised nõuanded

  7. Kokkulepped