Download
socrates comenius 1 2003 2006 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOCRATES - COMENIUS 1 2003-2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOCRATES - COMENIUS 1 2003-2006

SOCRATES - COMENIUS 1 2003-2006

112 Views Download Presentation
Download Presentation

SOCRATES - COMENIUS 1 2003-2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. I.I.S.S. Michele de Nora Altamura ITALY Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Somonino POLAND 1οΤ.Ε.Ε.Ν. Ιωνίας SOCRATES - COMENIUS 12003-2006 Traditions and Gastronomy of European Regions Παραδόσεις and Γαστρονομία Ευρωπαϊκών Περιοχών SCHOOL PARTENERSΣΥΝΕΡΓΑZOMENA ΣΧΟΛΕΙA

 2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROPEAN PROGRAM SOCRATES / COMENIUS 12004 – 2005 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - SCHOOL PARTNERSHIP 1st T.E.E. of NEA IONIA Nea Ionia Volou,Greece March 2005

 3. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ DAIRY PRODUCTS

 4. Το γάλαMilk

 5. The history of milk goes back to 8.000 B.C. in the Far East with the taming of the first mammals by the man. A thousand years later, in North Europethe cow was tamed, while on 4.000 B.C. sheep and the goats appear on the coast of Mediterranean sea. Η ιστορία του γάλακτος αρχίζει το 8.000 π.Χ. στα βάθη της Ανατολής με την εξημέρωση των πρώτων μηρυκαστικών από τον άνθρωπο. Χίλια χρόνια μετά, στην Βόρεια Ευρώπη εξημερώνεται η αγελάδα, ενώ το 4.000 π.Χ. περίπου εμφανίζεται το πρόβατο και η κατσίκα στις ακτές της Μεσογείου. ιστορία γάλακτος 1

 6. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν το γάλα ιερό, δώρο της θεάς Δήμητρας. Εξάλλου, ο Δίας ανατράφηκε στην Κρήτη με το γάλα της κατσίκας Αμάλθειας. Αργότερα, όταν ο Δίας ζήτησε από την Ήρα να θηλάσει με το γάλα της τον γιο του,τον Ηρακλή για να του χαρίσει αθανασία καιαυτή αρνήθηκε, αυτός διέταξε και άνοιξανοι ουρανοί και έριξαν ποταμούς από γάλα (από κεί προέρχεται και η λέξη «γαλαξίας»). Ancient Greeks consider that milk has holy properties, as a gift of goddess Demetra. God Zeusin Crete was raised with the milk of a goat named “Amalthea”. Later, Zeus asked from Ira to feed his son Hercules with her milk to give him immortality, but she denied. Then, he commanded sky to open and fall rivers of milk (this is the origin of the word “galaxy” / gala=milk). Γάλα - αρχαιότητα

 7. Το γάλα κατέχει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα τρόφιμα. Είναι η πρώτη, αλλά και η αποκλειστική τροφή του ανθρώπου (όπως και των άλλων θηλαστικών) στο πρώτο στάδιο της ζωήςτου. Milk has a special place among the foods. It is the first and the exclusive foodof man (the same with the other mammals) at the first stage of his life. Γάλα 2

 8. Είναι λοιπόν φανερό, ότι το γάλα περιέχει όλα εκείνα τα θρεπτικά συστατικά που χτίζουν έναν γερό οργανισμό και που μερικά απ’ αυτά είναι τόσο σπάνια, που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στη φύση. It is obvious that milk contains all these nutritive components whish built a strong organism and some of them are so rare, that they are not found anywhere else. γάλα 3

 9. Το γάλα περιέχει σε μεγάλες ποσότητες πρωτεΐνες υδατάνθρακες βιταμίνες ασβέστιο φώσφορο ιχνοστοιχεία μέταλλα λίπος που είναι θρεπτικά στοιχεία, υπερπολύτιμα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Milk contains in big quantities proteins carbohydrates vitamins calcium phosphate trace elements metals fat which are nutritive elements, very valuable for the human organism. Γάλα 4

 10. Παρατηρούμε ότι το πρόβειο γάλα είναι πιο πλούσιο σε πρωτεΐνες, αλλά και σε λιπαρά από ταάλλα (πράγμα που ισχύει και για τα παράγωγά τους) καιέχει μεγαλύτερη απόδοση στην παραγωγή τυριού και γιαουρτιού. Sheep’s milk is more rich than the others in proteins, but also in fats (the same for the products of each type of milk) and it has the best results in production of cheese and yogurt. Μέση % Σύσταση του γάλακτος Recommendation of milk (%)

 11. Το γάλα, εκτός από άριστη τροφή, ασκεί πολύπλευρη προστατευτική δράση στον οργανισμό του ανθρώπου. Εξουδετερώνει βλαπτικούς παράγοντες του περιβάλλοντος (ιδιαίτερα όσους προέρχονται από τα τρόφιμα), έχει καταπραϋντικές ιδιότητες, βελτιώνει την εγκεφαλική λειτουργία και προστατεύει από τον καρκίνο του στομάχου. The milk, exceptthat is a greatfood, has a multi-protective effect upon human organism. It neutralizes harmful factors of the environment (specially those coming from foods), has calming qualities, improves the brain function and protect from stomach cancer. Γάλα 5

 12. Basically, we use to drink cow’s milk, which has been “pasteurized” (thermal elaboration at 72 oC for 15’’ or at 93 oC for 3’’), which makes milk safe, without loosing in nutritive value or taste). A big part of this becomes yogurt. Sheep’s (and goat’s) milk mainly, goes for the production of butter, yogurt and cheese. Κυρίως πίνουμε το αγελαδινό γάλα, που έχει υποστεί παστερίωση (θερμική επεξεργασία στους 72οC για 15’’ ή στους 93οC για 3’’), που το καθιστά ασφαλές, χωρίς να χάνει σε θρεπτική αξία ή γεύση. Μεγάλο ποσοστό του γίνεται γιαούρτι. Το πρόβειο και το κατσικίσιο πηγαίνουν, κατά κύριο λόγο για την παραγωγή βουτύρου, γιαουρτιού και τυριού. Γάλα 6

 13. Το κλίμα και το τοπίο της Ελλάδας (ψηλά, απόκρημνα βουνά και λιγότερες πεδινές εκτάσεις από άλλες χώρες) ευνόησαν βασικά την ανάπτυξη και την διάδοση των αιγοπροβάτων και λιγότερο των αγελάδων. Έτσι το 75% του παραγόμενου γάλακτος στην χώρα μας προέρχεται από αιγοπρόβατα. The climate and the landscape of Greece (less plains and high steep mountains from other countries) have fostered basically to the growth and spread of sheep and goats. So, the 75% of the milk produced in Greece becomes from sheep and goats. Γ’αλα 7

 14. Οι κτηνοτροφικές μονάδες αιγοπροβάτων έχουν τη μορφή μικρών οικογενειακώνπαραδοσιακών εκμεταλλεύσεων σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, μακριά από λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Η πλούσια ποικιλία της ελληνικής χλωρίδας (πάνω από 6.000 φυτά και βότανα) επηρεάζει τη σύσταση, την ποιότητα και τα αρώματα του ελληνικού γάλακτος και των προϊόντων του. Thelivestock (sheep & goats) units are organized in small family traditional farming in mountainous and semi-mountainous regions, far from fertilizers, insecticides and pesticides. The great variety of Greek flora (up to 6.000 kinds of plants and herbs) affect the reference, the quality and the flavors of the Greek milk and its products. Γάλα 8

 15. Το γάλα, παρά τις εξαιρετικές ιδιότητές του,έχει ένα ελάττωμα… Η διάρκεια ζωής του είναιπολύ μικρή, μόλις λίγων ημερών, ακόμα και σεάριστες συνθήκες συντήρησης. Έτσι, από την αρχαιότητα ακόμη, ο άνθρωποςέψαξε και βρήκε λύσεις για την συντήρηση του τόσο ευαίσθητου προϊόντος… Milk, despite its excellent properties, has a flaw… Its life duration is too short, only a few days, even under best conditions of conservation. So, since ancient times, man searched and found a lot of practical solutions for the conservation of this sensitive product. Γάλα 9

 16. Το συμπύκνωσε,το αλάτισε,του έδωσεσχήμα, του άλλαξε τη δομή, το έκανε “τυρί”, “γιαούρτι”, “βούτυρο”… Τα προϊόντα που παράγονται απ’ το γάλα λέγονται «γαλακτοκομικά» καιπαίζουν μεγάλο ρόλο στις διατροφικές συνήθειες όλων των λαών. Να μην ξεχνάμε ότι αποτελούν την κύρια πηγή ασβεστίου, είναι πολύ νόστιμα και παράγονται σε χιλιάδεςπαραλλαγές, χαρακτηριστικές για κάθε περιοχή. He condensed it, salted it, gave it shape, changed its construction, made it “cheese”, “yogurt”, “butter”… The milk products are called “dairy” and play a great role in the nourishment habits of all nations. We should not forget that they consist the main source of calcium, they are very tasty and they are produced in thousands of varieties, characteristic of every region. Γάλα 1ο - επίλογος

 17. φρέσκογάλα fresh milk γάλα μακράς διάρκειας long life milk Δομή μιας τυπικής βιομηχανίας γαλακτοκομικώνDiagram of a typical Diary Production Industry συσκευασία packing γιαούρτι yogurt άρμεγμα milking ένζυμα enzymes συσκευασία packing αποστείρωση sterilization μεταφορά transportation αποθήκευση storing παστερίωση pasteurization ομογενοποίηση homogenization συμπύκνωση condensation προσθήκη πυτιάς rennet adding ζύμωμα kneading φυγοκέντριση centrifugation γάλα εβαπορέ ή σκόνη milk in powder θέρμανση heating συσκευασία packing ωρίμανση aging αποστείρωση sterilization τήξη melting φρέσκα τυριά young cheeses τυρί κρέμα cream cheese ώριμα τυριά aged cheeses βούτυρο butter συσκευασία packing

 18. Είναι μια στερεή, μαλακή και λιπώδης ουσία που παράγεται από γάλα με ειδική επεξεργασία (χτύπημα ή φυγοκέντριση). Συνηθίζεται είτε για επιτραπέζια χρήση, είτε στημαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. Κυκλοφορεί σε διάφορους τύπους και μορφές (νωπό, αλατισμένο, λειωμένο) It’s a solid, soft, oily substance produced by milk under special elaboration (beating or centrifugation). It is used for table use either in cooking or candy-making. It is found in various types and forms (fresh, salted, smooth). Το βούτυροΒutter

 19. Είναι πολύπλοκα προϊόντα που προκύπτουν από τη μίξη νωπού ή συμπυκνωμένου πλήρους γάλακτος με χυμούς φρούτων, γλυκαντικές και αρωματικές ουσίες, ζάχαρη, αυγά, σοκολάτα και τους απαραίτητους σταθεροποιητές. Αυτή η μάζα ψύχεται και μορφοποιείται σε διάφορους συνδυασμούς και γεύσεις. They are complicated products made from mixture of fresh or condensed whole milk with fruit juices, sweeteners, aromatic flavors, sugar, eggs, chocolate and the necessary stabilizators. The whole paste is chilled and morphed in many combinations and flavors. Τα παγωτάIcecreams

 20. Το γιαούρτι - Yogurt

 21. Το γιαούρτι είναι ένα ευχάριστο, δροσι-στικό και υγιεινό προϊόν γάλακτος, πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα εδώ και αιώνες. Πολλοί το θεωρούν «ελιξίριο μακροζωίας». Yogurt is a pleasant and healthy milk product, very popular in Greece for ages. Many consider it as “an elixir for longevity” Γιαούρτι 2 - εισαγωγή

 22. Στην ουσία, το γιαούρτι είναι γάλα πηγμένο, όπως και το τυρί. Η διαφορά είναι ότι το γιαούρτι, καθώς πήζει, παρακρατά όλη την υγρασία του γάλακτος. Έτσι αποκτά υφή αρκετά υδαρή και γεύση φρέσκια και λίγο όξινη. Η πήξη του σε χαμηλήθερμοκρασία οφείλεται στη δράση κάποιων καλοηθών βακτηριδίων. Yogurt is, in fact, coagulated milk, the same with cheese. The difference is that yogurt, as it coagulate, holds all the moisture of the milk. So, it gets quite watery texture and fresh, a little sour taste. The coagulation under low temperature is due to the action of some bacillus. Γιαούρτι 3 - χαρακτηριστικά

 23. Τα παραδοσιακά ελληνικά γιαούρτια : παράγονται από πρόβειο ή αγελαδινό γάλα έχουν πιο υδαρή υφή και από πάνω μια νοστιμότατη πέτσα από τα λιπαρά έχουν τραχιά και όξινη γεύση και λίγα φυσικά λιπαρά παράγονται από μεγάλες εταιρείες, αλλά και από πολλούς «μικρούς» παραγωγούς της κάθε περιοχής. The traditional Greek yogurts : are produced from sheep’s or cow’s milk. have more watery texture and on the top there is a thin tasteful layer (crust), due to yogurt’s fats. they have harsh and sour taste and few natural fats. they are produced by small firms or small producers of every region. Γιαούρτι 4 - παραδοσιακά

 24. Στις μέρες μας τα περισσότερα γιαούρτια έχουν υποστεί σοβαρή επεξεργασία, τόσο στην εμφάνιση όσο και τη γεύση, σε σημείο που τα σημερινά παιδιά να έχουν ξεχάσει ή και να μην μπορούν να ανεχθούν τη γεύση του παραδοσιακού γιαουρτιού. Προσθέτουν συμπυκνωμένη κρέμα γάλακτος και έτσι τα«σύγχρονα» γιαούρτια αποκτούν πιο γλυκιά γεύση, αλλά και πολύ περισσότερα λιπαρά. Συχνά εμπλουτίζονται με γλυκαντικές ή αρωματικές ουσίες, φρούτα, ξηρούς καρπούς, ακόμα και με κομμάτια σοκολάτας. In our days, most yogurts have been refined and modified in appearance and taste, so much that today’s children have forgot or cannot stand the taste of a traditional yogurt. Concentrated milk cream is added to make them sweeter, but more fatty. Usually, they are enriched with sweeteners, aromatic flavors, fruits, dry nuts, even pieces of chocolate. Γιαούρτι 5 - σύγχρονα

 25. Σαν τροφή, το γιαούρτι θεωρείται ισάξιο (ή και ανώτερο σε κάποια σημεία) με το γάλα από το οποίο προέρχεται. Είναι πολύ πλούσιο σε ζωικές πρωτεΐνες, σε βιταμίνες, σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία (ειδικά σε ασβέστιο). Έχει λιγότερες θερμίδες από το γάλα, 113 θερμίδες ανά 100 gr για το παραδοσιακό αγελαδινό, 155 για το παρα-δοσιακό πρόβειο και 172 για το σύγχρονο στραγγιστό. As a food, yogurt is considered equal (or even superior) to milk where it comes from. It is very rich in proteins, vitamins, metals and trace elements (specially calcium). It has less calories than milk (113 cal./100gr for the traditional cow-made yogurt, 155 for the traditional sheep-made and 172 for the modern skimmed one. Γιαούρτι 6 – θρεπτική αξία

 26. Θεωρείται, όχι άδικα, «τροφή-φάρμακο» γιατί: διευκολύνει την πέψη και συμβάλλει στην καλή λειτουργία τουεντέρου και γενικότερα του πεπτικού συστήματος προφυλάσσει από τον καρκίνο του εντέρου ισχυροποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου Yogurt, not unfairly, is considered “food-medicine” because: it improves digestion and contributes to the well functioning of the intestine and generally to the digestive system. it protects against cancer of intestine it makes the immune system of man stronger Γιαούρτι 7 – τροφή φάρμακο Α

 27. κάνει κάποια από τα συστατικά του γάλακτος πιο εύπεπτα και πιο αφομοιώ-σιμα από τον οργανισμό είναι ανεκτό και από όσους δεν μπορούν να χωνέψουν το γάλα μειώνει τη χοληστερίνη η κατανάλωση γιαουρτιού επιβάλλεται για άτομα που παίρνουν αντιβιοτικά (τα οποία καταστρέφουν τη χλωρίδα του εντέρου). itmakes some of the ingredients of milk more digesting and easy to assimilate by the human organism it is accepted by those who cannot digest milk it reduces the level of cholesterol in blood it is necessary for persons who take antibiotics (whish destroy the flora of intestine) Γιαούρτι 8 – τροφή φάρμακο Β

 28. Το γιαούρτι στην Ελλάδα καταναλώ-νεται σκέτο ή με μέλι και καρύδια. Σε ορισμένα ελληνικά φαγητά χρησιμοποιείται σαν μια ελαφριά σάλτσα ή συνοδεύει πιάτα με ρύζι ή πίτες. In some Greek dishes, yogurt is used as a light sauce or it accompanies rice meals or pies. Finally, it’s the basic ingredient in excellent fresh yogurt salads… In Greece, yogurt used to be eaten alone or with honey and nuts. Γιαούρτι 9 – χρήσεις Τέλος, αποτελεί βασικό συστατικό σε υπέροχες δροσερέςσαλάτες…

 29. Η πιο γνωστή γιαουρτοσαλάτα στην Ελλάδα είναι το τζατζίκι. Ανακατεύουμε το γιαούρτι με τριμμένο αγγούρι, ελαιόλαδο, ξίδι, άνηθο, δυόσμο και αρκετό λειωμένο σκόρδο. The most well-known yogurt salad in Greece is “tzatzíki” We mix yogurt with grinded cucumber, olive oil, vinegar, anitho, mint and plenty of pulverized garlic. Γιαούρτι 10 - τζατζίκι

 30. Ηελαφριά γεύση του, η υψηλή θρεπτική του αξίακαι οι ευεργετικές για την υγεία ιδιότητές του καθιστούν το γιαούρτι ένα άριστο ελαφρύ γεύμα,το οποίο καλό είναι να το εντάξουμε όλοι στο καθημερινό μας διαιτολόγιο,κατά προτίμηση για να κλείσουμε τη μέραμας… Its light taste, its high nourishing value and the beneficial properties for our health, make yogurt an excellent light meal, which is good to use in our daily diet, preferably when closing our day… Γιαούρτι 11 - επίλογος

 31. Τα τυριά -Cheeses

 32. Το τυρί (τυρός στα αρχαία ελληνικά)συνοδεύει τον άνθρωπο στην πορεία τουπάνω στη γη από τα πανάρχαια χρόνια. Η ανακάλυψή του ήταν μάλλον τυχαία:κάποτε ένας βοσκός στην Ανατολήχρησιμοποίησε, για ναμεταφέρει γάλα,ένα δοχείο φτιαγμένοαπό στομαχάκιμικρού αρνιού. Τα ένζυμα που υπήρχανεκεί μέσα ( “πυτιά” ) σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία, μετέτρεψαν το γάλασε τυρί. Cheese (“tyros” in ancient Greek) accompanies human beings in their existence on earth from very ancient times. Its discovery was by accident: once a shepherd in the East used, in order to carry milk, a pot made of a small lamb’s stomach. The enzymes existing there (“rennet”) in combination to the high temperature, converted milk into cheese. τυριά 2

 33. Ο Όμηρος στην Οδύσσεια περιγράφει με λεπτομέρεια τον βοσκό και τυροκόμο κύκλωπαΠολύφημο, καθώς καιτατυράκια που ωρίμαζαν στη σπηλιά του. Στο αρχαίο θέατρο βρίσκουμε πολλέςπεριγραφές των τυριώντης Ελλάδας. Η Αγορά της αρχαίας Αθήνας διέθετε χώρο αφιε- ρωμένο στα τυριά. Ο Αριστοτέλης και ο Διοσκουρίδης έδωσαντις πρώτες συνταγές για την παραγωγή τυριών… Homer in his Odyssey describes in detail the shepherd and cheese-maker Cyclope Poliphimus and the small cheeses ripening in his cave. In ancient Greek theatre we find many descriptions of cheese. In the market of ancient Athens (Agorá) existed a place dedicated to cheese. Later, Aristotle and Dioscouridis gave the first recipes for cheese-making… Ιστορία τυριού

 34. Στη Βίβλο, το τυρί (μαζί με το σιτάρι και το ψωμί) αναφέρεται σαν δώρο καλής φιλίας και φιλοξενίας. Οι Ρωμαίοι υπήρξαν σπουδαίοι τυροκόμοικαι φίλοι του τυριού με προτίμηση στακαπνιστά τυριά και στα μίγματα με αρωματικά χόρτα, δίδαξαν δε στους κατοίκους των κατάκτημένων χωρών την τυροκομία. Στην Ευρώπη του Μεσαίωνα, σε όλα σχεδόν τα μοναστήρια, οι μοναχοί έφτιαχναν τυριά. In the Bible, cheese (along with wheat and bread) is mentioned as a gift of good friendship and hospitality. Romans used to be great cheese-makers and friends of cheese with preference in smoked cheeses and blends with aromatic herbs. They taught the people of the occupied countries the art of cheese-making. In Medieval Europe, in all monasteries monks made cheeses. ιστορία τυριού 2

 35. Στα χρόνια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, στον ελληνικό χώρο η τυροκομία ήταν πολύ διαδεδομένη. Κατά τη διάρκεια της ΤουρκοκρατίαςστηνΕλλάδα, η παράδοση συνεχίστηκε στα βουνάτης ηπειρωτικήςχώρας και των νησιών. Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτοςστα τέλη του19ου αι., μεγάλοι τυροκόμοι, όπως ο Ραϋμόνδος Δημητριάδηςκαι αργότερα οι Ζυγούρης και Πολυχρονιάδης, εκπαίδευσαν τους Έλληνες στην τέχνη της τυροκομίας. In the days of Byzantine Empire, in Greek territory, cheese-making was very popular. During the 400 years Turkish occupation in Greece, the tradition continued on the mountains of Continental Greece and islands. In the newly consisting Greek state in the end of 19th century, great cheese-makers as Raymond Dimitriadis and later Zigouris and Polichronidis, trained young Greeks in the art of cheese-making. ιστορία τυριού 3

 36. Τυρί είναι ένα προϊόν ωρίμανσης που προέρχεται από τον διαχωρισμό των στερεών συστατικών τουγάλακτος από τημεγαλύτερη ποσότητα του νερού που περιέχει, με τηνπροσθήκη “πυτιάς” (μιας ουσίας που γίνεται από στομαχάκι μικρού αρνιού) ή κάποιας όξινης ουσίας. Το τελικό προϊόνέχει συμπαγή μάζα,είναι εύγεστοκαι αρωματικό, μπορεί δε να διατηρηθεί για περισσότερο χρόνο από τογάλα, χωρίς να χάσει καθόλου σε θρεπτικά συστατικά. Cheese is a product of aging which becomes from the separating of the milk’s solids from the most quantity of the contained water, helped by the adding of “rennet” (a natural substance made from little lamb’s stomach) or some sourish substance. The final product has α solid texture (with or no holes), is more tasteful and aromatic. It can be preserved for longer time than milk, no loosing at nutritive ingredients. Τι είναι τυρί

 37. Μερικά τυριά καταναλώνονταιφρέσκα, τα περισσότερα, όμως, «ωριμάζουν»για λίγους μήνες αποκτώντας έτσι πλουσιότερηγεύση και άρωμα. Όμως, η τυροκομία είναι μια «τέχνη» με πολλά μυστικά που μας δίνει θαυμάσια, αλλά και τόσο διαφορετικά μεταξύ τους, τυριά. Some cheeses used to be eaten fresh, but most of them “mature” (ripen, age) for few months and so they get more rich flavor and aroma. Cheese making is an “art” with many secrets, which give us wonderful and different cheeses. τι είναι το τυρί

 38. Στην Ελλάδα το ποσοστό του γάλακτος που τυροκομείται ξεπερνά το 50%. Η συνολική ετήσια παραγωγή ξεπερνά τους 220.000 τόνους. Παρ’ όλα αυτά, είναι τέτοιαη αγάπη των Ελλήνων για τατυριά, που εισάγουμε σημαντικές ποσότητες από την Ευρώπη. In Greece the percentage of milk turned into cheese is over 50%. The total annual production goes up to 220.000 tones. Nevertheless, the love of Greeks for cheese is such that we import great quantities from Europe. ελληνική παραγωγή τυριού

 39. Οι Έλληνες καταναλώνουν πάνω από 24 κιλά τυριού το χρόνο κατά μέσο όρο και φυσικά προηγούνται παγκόσμια, με δεύτερους τους Γάλλους… Τελευταίοι οι Ιάπωνες με μόλις 800 γραμμάρια το χρόνο!.. Greeks eat up to 24 Kilos of cheese per year and of course come first in the world, before French… Last come the Japanese with only 800 gr. per year!.. κατανάλωση τυριού

 40. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 1992 θέσπισε τον όρο «Π.Ο.Π.» «Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης» και όρισε έτσι ονομασίες στα τυριά (αλλά καισε άλλα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα), με ιδιαίτερα χαρακτηριστικάκαι μεθόδους παραγωγής που συνδέονται με τη γεωγραφική τους προέλευση. European Union in 1992 degrees the item “P.D.O.” and “P.G.I.” (Protected of Designation of Origin or of Geographical Indication) and so gave names at the European cheeses (and other agricultural products and foodstuffs) with special and unique characteristicsand methods of production, which connect with each geographic origin. Π.Ο.Π. 1

 41. So, E.U. tried to protect the local cheese-makers from imitations. A “PDO-PGI” cheese(for example Graviera ofNaxos island) is produced and aged in astrictly definedgeographic zone,becomes from themilk of animals of thesame zone and thecheese-making ismade with tradi-tionaltechniques in naturalconditions. Έτσι προσπάθησε να προστα-τεύσει τους τοπικούς παραγωγούς από προϊόντα-απομιμήσεις. Ένα τυρί Π.Ο.Π. (για παρά- δειγμα ΓραβιέραΝάξου) παράγεται και ωριμάζει σε μιααυστηρά καθορισμένη γεωγραφικήζώνη, προέρχεταιαπό γάλα ζώων της ίδιας περιοχής καιη παρασκευή του γίνεται με παραδοσιακέςτεχνικές σε φυσικές συνθήκες. Π.Ο.Π. 2

 42. Η κατοχύρωση της ονομασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, γιατί εμπλέκονται μεγάλα οικονομικά συμφέ- ροντα διαφόρων περιοχών και χωρών, τόσοστον τομέα της παραγωγής, όσοκαι της εμπορίας). Το 1996, με τον κανονισμό 1107 της Ευρωπαϊκής Ένωσης,126 τυριά της Ευρώπης των 15 πήραν τον χαρακτηρισμό Π.Ο.Π., ανάμεσά τους 37 γαλλικά, 30 ιταλικά και 20 ελληνικά… The securing of the name is a very difficult thing, because huge financial interests (on production or on trade) from various regions and countries are existed. In 1996, with the European Union’s regulation No 1107, 126 different cheese of Europe got the characterization “PDO-PGI”. Between them, they were 37 French, 30 italians and 20 Greek cheeses… Π.Ο.Π. 3

 43. Στην Ευρώπη όλες ανεξαιρέτως οι χώρες παράγουν πολλά και χαρακτηριστικά τυριά σε μεγάλη ποικιλία τύπων και γεύσεων, κυρίως από γάλα αγελάδας. Η Γαλλία είναι η χώρα με τα περισσότερα είδη τυριών και αυτή που διαμόρφωσε το τυρί στη σημερινή του μορφή… In Europe, all countries produce many and chara- cteristic cheeses in a large variation of types and flavors, basically from cow’s milk. France is the country with the most kinds of cheese and the country which gave today’s form to cheese… Ευρωπαϊκά τυριά

 44. Greek cheeses : In Greece we have to show high quality cheeses produced with the traditional way and modern methods also. Let’s start a tour in the wonderful world of Greek cheeses… Τα ελληνικά τυριά : Η Ελλάδα έχει να επιδείξει υψηλής ποιότητας τυριά που παράγονται με παραδοσιακό τρόπο, αλλά και με σύγχρονες μεθόδους.Ας ξεκινήσουμε, μια περιήγηση στον θαυμαστό κόσμο των ελληνικών τυριών… Τα ελληνικά τυριά

 45. Κασέρι - Kasseri

 46. Ίσως, το παλαιότερο ελληνικό τυρί, μαζί με τη φέτα. Γίνεται από πρόβειο γάλα ή ανάμιξή του με κατσικίσιο και ωριμάζει για 3-4 μήνες. Έχει ημίσκληρο συμπαγές ή με λίγες τρύπες σώμα, λευκοκίτρινο χρώμα και σκληρό περίβλημα. Maybe the oldest Greek cheese. It is made from sheep’s milk or from its mixture with goat’s milk. It is usually aged (matured) for 3-4 months. It is a yellowish-white, semi-firm (semi-hard) cheese with a thin rind and solid interior (or with few holes). Κασέρι 2

 47. Έχει απαλή, γλυκιά γεύση και ευχάριστο άρωμα. Χρησιμοποιείται σαν επιτραπέζιο (συνοδευτικό ή ορεκτικό),σε σάντουιτς, σε πίτσες και σε φαγητά. Συνοδεύει τέλεια την μπύρα και τα λευκά κρασιά. It has a mild, sweet taste and a pleasant aroma (flavor). Kasseri is excellent as an appetizer, for sandwiches and pizzas as well as cooked dishes. It is a perfect accompaniment for beer and white wines. Κασέρι 3

 48. Ονομαστό είναι το Κασέρι Βόλου (Π.Ο.Π.) με γεύση αρκετά πιο πικάντικη και χαρακτηριστικό άρωμα. The well-known “Kasseri of Volos” (PDO-PGI) has a more tangy (slightly piquant) taste and a characteristic flavor. Κασέρι 4

 49. Γραβιέρα- Graviera

 50. Παράγεται από 100% πρόβειο γάλα ή μίξη του με ελάχιστο κατσικίσιο. Η ωρίμανσή της διαρκεί 3-4 μήνες. From 100% sheep’s milk (or with a few of goat’s milk). Its aging lasts for 3-4 months. Γραβιέρα 2