1 / 17

Suomen esihistoria

Suomen esihistoria. Väestö ja kieli. Miten esihistoriallisia löydöksiä ajoitetaan?. arkeologia: tutkii ihmisen jätteitä esihistoria jaotellaan käyttöesineiden mukaan kivi 7500 eKr.- pronssi 1300 – 500 eKr. rautakausi 500 eKr. ajoitetaan:

phineas
Télécharger la présentation

Suomen esihistoria

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Suomen esihistoria Väestö ja kieli

 2. Miten esihistoriallisia löydöksiä ajoitetaan? • arkeologia: tutkii ihmisen jätteitä • esihistoria jaotellaan käyttöesineiden mukaan • kivi 7500 eKr.- • pronssi 1300 – 500 eKr. • rautakausi 500 eKr. • ajoitetaan: • usein suhteellinen ikä selvä, mutta ei absoluuttinen ikä • esim. rahat ja aikaa laskeneiden kulttuurien esineet auttavat ajoituksessa • apua geologiasta ja fysiikasta • rannansiirtymismenetelmä • Itämeren ja sisäjärvien rantaviivan siirtyminen (Pohjanmaalla maa kohoaa n. 1 m / 100 v • löytö tai asuinpaikka ei voi olla vanhempi, kuin ranta, jolla se sijainnut • Radiohiiliajoitus • hiiltä kaikessa elollisessa aineksessa • hiilen radioaktiivinen isotooppi C 14 puolittuu noin 6000 vuodessa • ei voida laskea yli 50 000v. vanhempia • dendrokronologia • samalla alueella samaan aikaan eläville saman lajin puille muodostuu samalla tavalla vaihteleva sarja vuosilustoja • lustokalentereja eri puolilta Suomea

 3. Asuttamisen alku • jääkausi päättyi n. 10 000 v. sitten • mannerjää suli, maa kohosi • Baltian jääjärvi 9000 – 8000 eKr.

 4. Yoldia-meri 8000 – 7300 eKr. • Echineis-meri 7300 eKr. – 6800 eKr • jääkausi loppui Suomessa • asutus alkaa • Ancylusjärvi 6800 – 5800 eKr

 5. Litorinameri 5800 – 1000 eKr. • asutusta jo lähes koko maassa • vaihe jatkuu tavallaan vieläkin

 6. Mistä suomalaiset ovat tulleet? • ihmisiä saapui idästä ja etelästä • etelästä Balttian kautta • Suomessa eri puolilta tulleet populaatiot ovat sulautuneet yhteen • asutus Suomessa jatkunut yhtäjaksoisesti kivikaudesta lähtien

 7. No entä se kieli? • myös kieli sekoitus • suomalais-ugrilainen kieli Keski-Venäjältä • balttialainen kieli etelästä • germaanisia aineksia • Suomi kuuluu suomalais-ugrilaiseen kielikuntaan, jossa eri haaroja, • kantakielenä pidetään kantauralia • itämerensuomalaiset kielet (suomi ja sen lähimmät sukukielet: karjala, lyydi, vepsä, inkeroinen, vatja, viro ja liivi) • saamelaiskielet (kymmenkunta kieltä, joista suurin on pohjoissaame ("norjansaame", "tunturisaame"), lisäksi Suomessa puhutaan inarinsaamea ja kolttaa • mordva: kirjakielet ersä ja moksha • mari ("tsheremissi") • permiläiset kielet: komi ("syrjääni") ja udmurtti ("votjakki") • ugrilaiset kielet: unkari sekä obinugrilaiset kielet: hanti ("ostjakki") ja mansi ("voguli") • samojedikielet: • pohjoiset: nenetsi ("jurakki"), enetsi ("jeniseinsamojedi"), nganasani ("tavgi") • eteläiset: selkuppi ("ostjakkisamojedi"), sukupuuttoon kuolleet sajaninsamojedikielet: 1988 sammunut kamassi sekä muutamat jo kauan sitten sammuneet (matori, taigi...) • osa kielistä elinvoimaisia, osa taas sukupuuton partaalla (esim. vatja ja liivi)

 8. Kivikausi 7000 eKr. • Suomusjärven kulttuuri 8500 – 5100 eKr. • kivi työvälineenä • Varhaisimmat esinelöydöt ajoitettu v. 7000 eKr. vaiheille • Esim. Antrean verkkolöytö • asutus ei ollut kiinteää • asutuskeskuksia • Askola (Häme) • Suomusjärvi • Vuoksi (Karjala) • Useita asuinpaikkoja 6000 – 7000 eKr.

 9. Kampakeraaminen kulttuuri 5300 – 3200 eKr. (neoliittinen kivikausi 4000 eKr.) • keramiikan valmistustaito Suomeen 4200 eKr. • 2500 eKr. Balttiasta väkeä: vasarakirveskansa eli nuorakeraaminen kulttuuri • hoitivat karjaa • kivikauden lopussa alkoi maanviljelys Kaakkois-Suomessa

 10. Kiukaisten kulttuuri 2000 – 1500 eKr. • Aikaisempien kulttuurien yhteensulautuminen • Viljelivät ohraa, kauraa, vehnää • Kävivät kauppaa Skandinavian, Balttian ja Venäjän suuntaan

 11. Eräs keino saada tietoa muinaishistoriasta ovat kalliomaalaukset, joita tunnetaan Suomesta kivikauden ajalta runsaat 90 • Maalauksia on löydetty enimmäkseen Itä- ja Keski-Suomesta ja ne ovat 7000 – 3000 v. vanhoja • Suurimpia maalauksia ovat Ristiinan Astuvansalmi, Laukaan Saraakallio ja Suomussalmen Värikallio

 12. Hossan maalaukset 3500-4500 v. vanhoja • Tunnistettu 61 kuviota. • Alue Vienanmereltä Pohjanlahdelle ulottuneen kulkureitin varrella • Kuvat voivat liittyä metsästykseen mutta myös shamanismiin ja palvontamenoihin, sillä kuvissa toistuu sarvipäinen ihmishahmo kuva Liisa Lehtinen

 13. Liisa Lehtinen Liisa Lehtinen

 14. Pronssikausi 1500 eKr. • pronssiesineitä ensin Skandinaviasta kaupan kautta • aseita, astioita, koruja • vainajien hautaus – hiidenkiukaat ja lapinrauniot • myös polttohautaus • tunnettiin pyörä – vankkurit, aura • asutus muuttui vakituisemmaksi, asuntona aiemmin kota, nyt puusta ja savesta tehty talo • aluksi yksittäisiä taloja, sitten taloryhmiä, kyliä ja pitäjiä • pitäjien kesken suuria eräretkiä, oikeuden hoito, puolustus • mäkilinnat

 15. Rautakausi 500 ekr.- 1300 jkr. • rautaa saatiin järvi- ja suomalmista • savea opittiin dreijaamaan • salvotut hirsitalot • eri kulttuurialueet alkoivat muodostua: • Ahvenanmaa • ruotsalaistui sekä väestöltä että kieleltä • länsisuomalainen kulttuurialue • jakautui Varsinais-Suomeen ja Hämeeseen • Itä-Suomen kulttuurialue: karjalaiset

 16. http://www.helsinki.fi/hum/arla/keram/ka2fot.html • http://www.nba.fi/fi/skm_opetus_esihist_tietoa4 • http://www.nba.fi/fi/skm_opetus_esihist_kartat

 17. Tehtävä • mene museoviraston nettisivulle http://www.nba.fi/fi/skm_opetus_esihist_tietoa ja etsi sieltä vastaukset opettajan jakamiin kysymyksiin • tutki sivustoa, mikä on sinun kotiasi lähin esihistoriallinen tutkimuspaikka Kuhmossa? • http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=64140

More Related