Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Manual - ÖFS hemsida PowerPoint Presentation
Download Presentation
Manual - ÖFS hemsida

Manual - ÖFS hemsida

181 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Manual - ÖFS hemsida

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Manual - ÖFS hemsida Denna manual är för klubbens medlemmar för vad som finns på klubbens hemsida och hur man administrerar den.

 2. Vart finns den nya hemsidan? Den nya hemsidan finns på www.ofslk.se. Den ”gamla” adressen www.ofsslk.nu används inte längre. Vi tycker den nya adressen är mer logisk och den står för Östersund-Frösö SLalomKlubb där samt att vi använder .se som är vanligast för svenska sidor. För att nå klubbens sida så behöver Ni en dator med tillgång till internet. Inga övriga programvaror behövs för att arbeta med och uppdatera sidan.

 3. Innehåll • Genomgång av menystruktur • Hur man loggar in (verktygslåda) • Roller och behörigheter • Vad kan man göra i verktygslådan? • Nyhetssidor • Styleguide • Statiska sidor • Diskussion • Dokumentarkiv • Externt arkiv • Bildarkiv • Anslagstavla och Köp & Sälj • Aktivitetskalender • För anmälningsansvariga • Administrera anmälningar • Administrera arrangemang • Medlemsarkivet • LOK-stöd • Dokumentation

 4. Genomgång menystruktur Vilka menyer når man från ÖFS hemsida?

 5. Klubbinformation Startsida – klicka på den och startsidan öppnas Klubbinformation innehåller information om ÖFS. Fakta om Adresser, telefonnr, kansliets öppet- tider, vår personal, klubbens mål, policy, stadgar. Vad innebär medlemskap i ÖFS. ÖFS utbildningar, cafét, liftkort, klubbkläder, Gustavsbergsbacken, bra att veta samt hur man kontaktar klubben. Medlems- och gruppöversikt är standard sidor som skapas automatiskt via Klubben Online. Dessa båda är också behörighetsstyra. Syftet är att samla likartad information om klubben under menyn Klubbinformation Den mesta information här är statisk och förändras sällan.

 6. Nyheter Nyheter innehåller tre undermenyer: Nyheter (ÖFS) där man kan lägga in nyheter som berör klubben. Dessa nyheter lägger vi själva upp Distrikt och Förbund är nyhetssidor som skapas automatisk via Klubben Online.

 7. Aktuellt Aktuellt innehåller tre undermenyer: Aktivitetskalender som visar klubben/gruppernas olika aktiviteter. Anslagstavla den är behörigshetsstyrd för att lägga in på. Diskutera är ett diskussionsforum även det behörighetsstyrt.

 8. Marknadsplatsen Marknadsplatsen innehåller tre under- menyer: Köp & Sälj där man kan lägga in sina köp & sälj annonser. Marknadsplats och Spelpartners är sidor som automatiskt genereras via Klubben Online.

 9. Tävlingar Tävlingar innehåller fyra under- menyer: Klubbtävlingar, vilka tävlingar som anordnas i klubbens regi. Klubbresultat från klubbens tävlingar. Tävlingskalender där man anmäler åkare till tävlingar. Ranking där man kan söka/visa ranking. Tävlingskalender och ranking är sidor som är integrerade i Klubben Online och skapas automatiskt.

 10. Om skidor… Om skidor… innehåller tre under- menyer: Skidvård, praktiska tips och råd om hur man sköter sina skidor. Vallatips, hur vallar man skidor. Vädret, länk till en vädersajt där man kan se vilket väder som förväntas bli.

 11. De olika gruppernas sidor Gruppernas sidor innehåller sju under- menyer. Nyheter, info från infoansvarige i varje grupp. Informationssida, där mer statisk information läggs upp. Säsongsplanering, gruppens planering för säsongen. Tävlingsplanering, vilka tävlingar som gruppen är med i. Resultat, från de tävlingar gruppen varit med i. Tränarna, Vilka tränar gruppen och vilken ansvarsfördning finns inom gruppen. Namn, telefon, mail. Gärna bilder på tränarna. Bildarkiv, gruppens bildarkiv för säsongen. OBS! ej för stora bilder.

 12. Arkiv Arkiv består av tre undermenyer: Dokumentarkiv, arkiv för alla dokument. Bildarkiv, arkiv för bilder. Externt arkiv, är kopplat mot extern server hos Jamtport. För att nå denna Server ange www.filer.ofslk.se eller via ftp: ftp.filer.ofslk.se Logga in med filer.ofslk.se och ange lösenord (distribueras via kansliet till berörda). Uppgifter för FTP:  FTP-server:  ftp.filer.ofslk.se  Användarnamn:  filer.ofslk.se  Lösenord:  Fås via kansliet Syftet med detta externa arkiv är att vi kan nytta ytterligare 50 MB för bilder, dokument som sedan kan länkas till sidor på Klubben Online.

 13. Våra sponsorer Våra sponsorer är uppdelat så sponsorerna har fått en egen meny. Information om hur man blir sponsor, om hur sponsorsamarbetet går till. Guld, silver och bronssponsorer. Sponsorgruppen ansvarar för uppdatering av denna sida.

 14. Länkar Innehåller länkar till våra sponsorer, till ÖFS eget länkarkiv samt till förbundet.

 15. Verktygslåda Verktygslådan är där man loggar in för att arbeta med hemsidan. Support är n3sport support. ÖFS har avtal med n3sport i den X-version vi använder av klubben online. Där ingår support.

 16. Hur loggar man in? Välj verktygslåda och logga in. Följande bild dyker då upp. Från denna bild har men sedan möjlighet att välja vad man vill arbeta med på hemsidan.

 17. Roller Följande roller finns upplagda: Anmälningsansvarig, är tänkt för de personer i grupperna som anmäler åkare till tävlingar. Infoansvarig, är de personer i grupperna som ansvarar för Informationen i gruppen. Kansli, är för personalen på Kansliet. Medlem, är klubbens alla medlemmar. Offentlig, är ej behörighets- styrd alla kan se det. Styrelsen, är styrelsens inloggning. Administratör, är den som administrerar hemsidan. Vilken roll passar in på dig?

 18. Behörigheter (1/2) Följande behörigheter är upplagda för De olika rollerna.

 19. Behörigheter (1/2)

 20. Vad kan man göra i verktygslådan? Till vänster i sidan så väljer man vad man önskar göra på hemsidan. Dessa menyval leder arbetssituationer. Nyheter från n3sport som finns i mitten av sidan Frågor och svar om Klubben Online finns till höger i sidan. Här finns även handledning i form av manualer. Dessa kan laddas ner. (ÖFS har X-versionen av Klubben On-line)

 21. Nyhetssidor (1/4) Följande sidor är upplagda som nyhetssidor Startsidan * Nyheter [ÖFS] Nyheter [ Senior/Junior] Nyheter [ A-Gruppen] Nyheter [ B-Gruppen] Nyheter [ C-Gruppen] Nyheter [ D-Gruppen] Nyheter [ Friåkning] Information [ Senior/Junior] Information [ A-Gruppen] Information [ B-Gruppen] Information [ C-Gruppen] Information [ D-Gruppen] Information [ Friåkning] Ni känner igen dessa från Meny på man hittar på hemsidan

 22. Nyhetssidor (2/4) Välj nyheter i verktygslådan Ni kommer Då till följande bild. Här hittar ni alla ”Nyhetssidorna” eller Kategorierna som finns upplagda. Använd scrollbaren för att scrolla bland sidorna Välj den sida du vill jobba med, t ex Nyheter C-gruppen och klicka på Gå till Kategori

 23. Nyhetssidor (3/4) Här ser ni alla nyheter som är upplagda För den sida/kategori ni valde. På den här sidan finns det möjlighet att: Redigera nyheter Radera nyheter Skapa nya nyheter För att skapa en ny nyhet klicka på Knappen Skapa ny

 24. Knappar i artikelredaktionen som formaterar texten: Fetstil Kursiv Understruken text Vänsterställd text Mittställd text Nyhetssidor (4/4) Högerställd text När ni skapar nyheter så gör ni detta på denna sida. Rubrik, på vad nyheten avser Av, vem som lagt in nyheten. Meny (verktygsraden i mitten) använder ni för att bifoga dokument, bilder, justera texter etc. Ingress, är den text som syns under rubriken på första Sidan. Brödtext, är den text som syns nar man klickar på Läs mer på nyheten. Kategorimedlemsskap är vart skall nyheten ligga. Båda På startsidan och på A-gruppen eller. TIPS! Har Ni texten redan i i worddokument Så är det enkelt att klippa och klistra in. Indrag Ta bort indrag Ångra senaste kommando Upprepa senaste kommando Växlar till HTML-läge Infoga bild i ingress eller brödtext Sätt in punkter i texten Sätt in siffror i texten Infoga tabell i texten – Ändra storlek på markerad text • – Ändra färg på markerad text. • Publiceringsdatum – Om du vill att artikeln ska publiceras en annan dag eller tidpunkt kan du här ange de datum och klockslag du önskar. • För att spara artikeln klicka på Spara och gå tillbaka-knappen. Du kommer då tillbaka till artikelöversikten. • För att se din nya artikel växlar du till fönstret där huvudsidan visas. Uppdatera sidan med att klicka på Uppdatera-knappen eller tryck på F5.

 25. Knappar i artikelredaktionen som formaterar texten: Fetstil Kursiv Understruken text Vänsterställd text Mittställd text Styleguide (1/2) Högerställd text För att få en sida som är så likformig som möjligt så Är tipset att vi jobbar med samma storlekar på text, font och färger. Rubrik, blir automatisk Font Verdana, storlek 10,5, färg svart. Av, blir automatisk Font Verdana, storlek 7,5, färg svart och i kursiv stil. Ifylls alltid. Ingress, blir automatisk Font Verdana, storlek 7,5, färg svart. Ingressen bör endast innehålla en översiktlig förklarande text försök hålla den till Max 5 rader. Brödtext, blir automatisk Font Verdana, storlek 7,5, färg svart. Dessa storlekar och fonter blir det med automatik. Skall ni kopiera in text så ändra gärna texten innan till denna font och storlek så har vi samma stil på hela hemsidan. Kategorimedlemsskap Publicera den på rätt ställe, det är sunt förnuft som får avgöra vad den skall publiceras. Nyheter på startsidan skall vara nyheter som gäller ALLA annars rekommenderas att dessa publiceras under respektive grupp. TIPS! Har Ni texten redan i i worddokument Så är det enkelt att klippa och klistra in. Indrag Ta bort indrag Ångra senaste kommando Upprepa senaste kommando Växlar till HTML-läge Infoga bild i ingress eller brödtext Sätt in punkter i texten Sätt in siffror i texten Infoga tabell i texten – Ändra storlek på markerad text • – Ändra färg på markerad text. • Publiceringsdatum – Om du vill att artikeln ska publiceras en annan dag eller tidpunkt kan du här ange de datum och klockslag du önskar. • För att spara artikeln klicka på Spara och gå tillbaka-knappen. Du kommer då tillbaka till artikelöversikten. • För att se din nya artikel växlar du till fönstret där huvudsidan visas. Uppdatera sidan med att klicka på Uppdatera-knappen eller tryck på F5.

 26. Knappar i artikelredaktionen som formaterar texten: Fetstil Kursiv Understruken text Vänsterställd text Mittställd text Styleguide (2/2) Högerställd text Indrag Andra bilden visar Brödtexten och vem som gjort nyheten. Har Ni bifogat bilder så kan de ses antingen i första (ingressen) eller andra bilden (brödtexten). Bifogas det en länk ligger den sist i slutet av brödtexten. Ta bort indrag Ångra senaste kommando Upprepa senaste kommando Växlar till HTML-läge Första bilden visar Rubriken och vad som Står i ingressen Infoga bild i ingress eller brödtext Sätt in punkter i texten Sätt in siffror i texten Infoga tabell i texten – Ändra storlek på markerad text • – Ändra färg på markerad text. • Publiceringsdatum – Om du vill att artikeln ska publiceras en annan dag eller tidpunkt kan du här ange de datum och klockslag du önskar. • För att spara artikeln klicka på Spara och gå tillbaka-knappen. Du kommer då tillbaka till artikelöversikten. • För att se din nya artikel växlar du till fönstret där huvudsidan visas. Uppdatera sidan med att klicka på Uppdatera-knappen eller tryck på F5.

 27. Statiska sidor (1/5) Aktuellt Vallatips Skidvård Vädret Klubbtävlingar Klubbresultat Marknad Hur blir man sponsor Sponsorsamarbete Guldsponsorer Silversponsorer Bronssponsorer Föreningsinfo Om ÖFS Kansliet Styrelsen ÖFS Mål ÖFS Policy ÖFS Stadgar Medlemskap i ÖFS Utbildning Medlemsöversikt Gruppöversikt Cafét Liftkort Klubbkläder Gustavsbergsbacken Bra att veta Arkiv Kontakta oss Arkiv Länkar Våra sponsorer Länkarkivet Nyheter Säsongsplanering [Senior/Junior ] Säsongsplanering [ A-Gruppen] Säsongsplanering [ B-Gruppen] Säsongsplanering [ C-Gruppen] Säsongsplanering [ D-Gruppen] Säsongsplanering [ Friåkning] Tävlingsplanering [Senior/Junior ] Tävlingsplanering [ A-Gruppen] Tävlingsplanering [ B-Gruppen] Tävlingsplanering [ C-Gruppen] Tävlingsplanering [ D-Gruppen] Resultat [Senior/Junior ] Resultat [ A-Gruppen] Resultat [ B-Gruppen] Resultat [ C-Gruppen] Resultat [ D-Gruppen] Tränarna [Senior/Junior ] Tränarna [ A-Gruppen] Tränarna [ B-Gruppen] Tränarna [ C-Gruppen] Tränarna [ D-Gruppen] Tränarna [ Friåkning] Bilder [Senior/Junior ] Bilder [ A-Gruppen] Bilder [ B-Gruppen] Bilder [ C-Gruppen] Bilder [ D-Gruppen] Bilder [ Friåkning] Statiska sidor är sidor som Innehåller statisk information dvs de skall inte behöva Ändras så ofta. Strukturen på statiska sidor På ÖFS hemsida Är enligt följande: Nyheter, Aktuellt, Marknad, Föreningsinfo, Arkiv och Länkar är fördefinerade kategorier av Klubben Online under dessa har vi sedan samlat ÖFS statiska sidor.

 28. Statiska sidor (2/5) Välj statiska sidor och då kommer följande bild upp. Välj den huvudkategori du Vill gå in på. Se samman- Ställning vart de statiska Sidorna ligger. Markera och tryck på Till Huvudkategori

 29. Statiska sidor (3/5) Alla statiska sidor som Ligger under den huvud- Kategori som är vald visas. Det finns möjlighet att scrolla I bilden. De val man har är: Redigera sidan Radera sidan Skapa ny sida. För statiska sidor så har vi Lagt upp dessa och kopplat Dem mot menyn på start- sidan. För att ändra i en statisk sida Välj redigera. För t ex A-gruppens tävlingsplanering

 30. Statiska sidor (4/5) Strukturen är den samma Som för nyhetssidor När ni redigerar statiska sidor så gör ni detta på denna sida. Rubrik, på vad som avses Av, vem som lagt in. Meny (verktygsraden i mitten) använder ni för att bifoga dokument, bilder, justera texter etc. Ingress, är den text som syns under rubriken på första Sidan. Brödtext, är den text som syns nar man klickar på Läs mer på nyheten. Samma regelverk gäller för statiska sidor för fonter, storlekar etc. Se Styleguide.

 31. Statiska sidor (5/5) Resultatet av ändring

 32. Diskussionsforum (1/2) Diskussionsforum när man antingen via Menyn på startsidan: Aktuellt Diskutera När man väljer denna funktion så är den behörighetsstyrd så inloggning krävs. Eller inifrån verktygslådan med val diskussion. Från verktygslådan så administreras hur diskussioner skall gå till där kan man radera inlägg, skilja ut mm. Medlemmarna går alltid in via menyn På startsidan.

 33. Diskussionsforum (2/2) Från denna sida läggar man in nya Inlägg: Tema: Insändare: Text: Not! Idag så har vi en behörighet för att lägga in inlägg. Viktigt att det är ”rumsrena” inlägg som skrivs in. För att läsa inlägg klicka på det inlägg Som ni önskar läsa.

 34. Bild- och dokumentarkiv (1/6) Dokumentarkivet finns på Klubben Onlines server. Bild/dokumentarkivet når du via menyn Arkiv Dokumentarkiv Eller Bildarkiv Följande huvudkataloger finns upplagda: Vissa av dessa är behörighetsstyrda. Då står det Katalog låst då krävs Inloggning. Om man vill titta i dokumentarkivet Så klicka i Mer info kolumnen. Principerna är de samma för bild- Arkivet.

 35. Bild- och dokumentarkiv (2/6) Om väljer t ex manualer så finns alla manualer för Klubben Online tillgängliga. Klicka på önskat dokument eller Högerklicka och välj spara som. Principerna är det samma för Bildarkivet.

 36. Bild- och dokumentarkiv (3/6) • För att administrera dokumentarkivet • välj Dokumentarkiv från verktygslådans • huvudmeny. Då dyker följande sida upp. • Här har vi lagt upp en katalogstruktur • för de olika grupperna och funktionera • i klubben. • På denna sida kan man: • Skapa nya kataloger • Ladda upp dokument • Ändra rättigheter • Ändra namn • Radera kataloger • Principerna är det samma för bildarkiv.

 37. Bild- och dokumentarkiv (4/6) För att ladda upp dokument Ange sökvägen Browse och välj Ladda upp bild/dokument. Det finns även möjlighet att ladda en länk till annan server Mer om detta under Extern lagring

 38. Bild- och dokumentarkiv (5/6) Huvudkatalog Kansli Styrelsen Hemsidan/Admin Sponsorgruppen Cafét Tävlingssektionen Utbildning Huvudkatalog Underkataloger Senior/Junior Arkiv Information Tränarna Resultat Tränarna A-Gruppen Arkiv Information Tränarna Resultat Tränarna B-Gruppen Arkiv Information Tränarna Resultat Tränarna C-Gruppen Arkiv Information Tränarna Resultat Tränarna D-Gruppen Arkiv Information Tränarna Resultat Tränarna Friåkning Arkiv Information Tränarna Struktur dokumentarkiv Så här här katalogerna upplagda på Klubben Online, sedan står det fritt för varje grupp/funktion att gruppera sina dokument. Detta förslag är för att vi skall få ett Standardiserat sätt att arbeta och lagra

 39. Bild- och dokumentarkiv (6/6) Huvudkatalog Underkataloger Kansli Styrelsen Hemsidan/Admin Sponsorgruppen Cafét Tävlingssektionen Utbildning Senior/Junior A-Gruppen B-Gruppen C-Gruppen D-Gruppen Friåkning Offentlig Struktur bildarkiv Så här här katalogerna upplagda på Klubben Online, sedan står det fritt för varje grupp/funktion att gruppera sina bilder. Detta förslag är för att vi skall få ett Standardiserat sätt att arbeta och lagra

 40. Externt arkiv (1/4) Från startsidan når du det externa Arkivet Under Aktiv Ext. Arkiv Det externa arkivet är ett komplement Till det arkiv som finns på Klubben Online. Detta arkiv tillhandahålls via Jamtport (som en del i deras klubb- sponsring). Vi har idag 50 MB tillgängligt utrymme på Klubben Onlines server. Skall stora mängder data lagras så finns Möjlighet att lagra bilder och dokument På denna externa server. Klicka på länken Externt arkiv Externt arkiv, är kopplat mot extern server hos Jamtport. För att nå denna Server ange www.filer.ofslk.se eller via ftp: ftp.filer.ofslk.se Logga in med filer.ofslk.se och ange lösenord (distribueras via kansliet till berörda). Uppgifter för FTP:  FTP-server:  ftp.filer.ofslk.se  Användarnamn:  filer.ofslk.se  Lösenord:  Fås via kansliet Syftet med detta externa arkiv är att vi kan nytta ytterligare 50 MB för bilder, dokument som sedan kan länkas till sidor på Klubben Online.

 41. Externt arkiv (2/4) • Ett nytt fönster öppnas och via web- • browsern. Ser man de två huvud • Katalogerna: • Bildarkiv • Dokumnetarkiv

 42. Externt arkiv (3/4) Följande katalogstruktur är upplag I det externa arkivet.

 43. Externt arkiv (4/4) Ett annat sätt att nå det externa Arkivet är via följande länk: ftp.filer.ofslk.se Om man kör detta via t ex Explorer Så kan man ange detta direkt i Adressfältet för fönstret. Detta är behörighetsstyrt så inloggning krävs. Skall man administrera detta ofta Rekommenderas att man laddar ner ett ftp-program från t ex www.download.com där man kan enkelt administrera sina bilder och dokument. När bilderna finns lagrade kan man Länka till dem från t ex nyhets- och statiska sidor.

 44. Anslagstavla & Köp & Sälj (1/8) Anslagstavlan når du från startmenyn vid Aktuellet Anslagstavla Eller Marknadsplatsen Köp & Sälj För att lägga in på anslagstavlan måste Man logga in i verktygslådan

 45. Anslagstavla & Köp & Sälj (2/8) Välj anslagstavla från menyn i verktygslådan. För att lägga in ett inlägg på anslagstavlan välj Notiser För att administrera Köp & Sälj välj Köp & Sälj

 46. Anslagstavla & Köp & Sälj (3/8) Välj kategori för ditt anslag/meddelande Alla kategorier med * efter är fördefinierade av Klubben Online Klicka på gå till kategori.

 47. Anslagstavla & Köp & Sälj (3/8) • Följande sida visas, där listas också alla • Inlägg på anslagstavlan. • På den sida kan man välja att: • Ta bort • Redigera • Ny • Förhandsvisa • Dölja standardkategori.

 48. Anslagstavla & Köp & Sälj (4/8) Vid nya inlägg så visas följande bild. Ange: Rubrik Val av kategori Hur länge meddelandet skall finnas på anslagstavlan Meddelandetext Namn E-postadress Det finns även möjlighet att ange www-adress och beskrivning

 49. Anslagstavla & Köp & Sälj (5/8) Från startsidan (ej inloggad via vertygslådan) Om man väljer Köp & Sälj under Marknadsplatsen och väljer Lägg till visas följande bild. Här kan man ange: Meddelandetext Köpes eller Säljes Kategorival Hur länge meddelandet skall finnas på anslagstavlan/Köp & Sälj, ange startdatum samt varighet Meddelandetext Namn och epost Finns även möjlighet att ange URL-adress samt beskrivning, kan t ex bilder på det man säljer. Idè Kan man nytta det externa akrivet för bilder?

 50. Anslagstavla & Köp & Sälj (6/8) Från verktygslådan väljs Anslagstavla från menyn sedan väljs Köp & Sälj Då visas denna bild. Markera vilken Kategori och klicka på Gå till Kategori