Download
literatuur xl n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Literatuur XL PowerPoint Presentation
Download Presentation
Literatuur XL

Literatuur XL

119 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Literatuur XL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Literatuur XL Net even iets verder kijken…

 2. Idee • Groepjes van 2 • Je schrijft een essay van minimaal 2000 woorden • Of je houdt een presentatie van 15 minuten

 3. Uitganspunt • Zijn er grenzen aan literatuur? • Valt literatuur te begrenzen?

 4. Uitwerking • Neem een “niche” in de literatuur. • Lees ieder twee boeken die binnen deze niche vallen • Minimaal één, maximaal twee uit het Nederlandse taalgebied. • Zoek ieder een wetenschappelijk artikel dat iets vertelt over jullie onderwerp • Zoek per boek twee bruikbare recensies

 5. Hoofdvraag? • Wat is de literaire meerwaarde van het door ons onderzochte deelgebied?

 6. Voorbeelden • Literaire strips • Verstripte literatuur • Verboden boeken • Literaire thrillers • Vrouwelijke auteurs • Toneel • Poetryslam • Jeugdliteratuur • adolescentenliteratuur

 7. Planning • Week 1: • Beslis welke niche jullie gaan onderzoeken • Bepaal Welke boeken je gaat lezen, stem dit af met de docent. • Ga alvast op zoek naar artikelen

 8. Week 2: • Lezen • Definitieve lijst met titels bij docent inleveren • Artikelen ter goedkeuring voorleggen aan docent

 9. Week 3; • Lezen • Eerste ideeën uitwisselen met docent

 10. Week 4: • Lezen • Eerste ideeën op papier

 11. Week 5 • boeken uit • Werken aan presentatie of essay

 12. Week 6: - Afwerken

 13. Week 7-8: • Presentaties • Inleveren essay

 14. Inhoud presentatie en essay • Een duidelijk antwoord op de hoofdvraag • Een korte samenvatting van de door jullie gelezen werken • Referenties naar de secundaire literatuur (let op bronvermelding, ook bij presentaties) • Een duidelijke beargumenteerde uitspraak of de door jullie gelezen niche nu een aanvulling is voor de literatuur of niet.