Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Predstavljanje FP7 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Predstavljanje FP7

Predstavljanje FP7

131 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Predstavljanje FP7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Predstavljanje FP7 Predstavljanje Sedmog okvirnog programa (FP7) dr. sc. Hrvoje MatakovićSveučilište u Zagrebu,Ured za istraživanje 15. svibnja 2012.

 2. Struktura Struktura 1. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu 2. Projektni ciklus u FP7 3. Priprema pisanja projektnog prijedloga u FP7 4. Pisanje projektnog prijedloga u FP7

 3. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu

 4. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu Sudjelovanje hrvatskih znanstvenika u FP FP6 – 134 projekta, 154 sudionika - 16,2 mil. eura (plaćeno: 6,4 mil. eura) FP7 – 132 projekta, 164 sudionika - 27,47 mil. eura (plaćeno: 17,4 mil. eura) – podaci iz ožujka 2011.

 5. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu Participacija u FP7

 6. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu Okvirni program (Framework Programme) • Glavni instrument EU za financiranje znanstvenih istraživanja • Najveći civilni program za financiranje istraživanja i razvoja na svijetu • Lisabonska strategija (agenda): 2000./ 2005. • Glavni ciljevi Sedmog okvirnog programa su: • Poticati istraživanja za potrebe europskog gospodarstva • Podizati konkurentnost europskog gospodarstva • Pojačati ulogu europskog gospodarstva da postane svjetski lider u pojedinim sektorima • Podupirati znanstvenu i razvojnu izvrsnost

 7. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu Razvoj okvirnih programa • Od 1984. godine • Konstantno povećanje vrijednosti programa • Šesti okvirni program • 2003. – 2006. • 17,5 milijardi eura • Sedmi okvirni program • 2007. – 2013. • 50,5 milijardi eura • - Hrvatska – tek u Petom okvirnom programu (FP5)

 8. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu Razvoj okvirnih programa

 9. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu Tko može sudjelovati? • Svi pravni subjekti kao i pojedinci iz zemalja koje su učlanjene u program FP7 - bilo kao punopravni ili pridruženi član • MEMBER STATES (MS) - članice EU (27) • ASSOCIATED COUNTRIES (AC) - Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska, Izrael, Turska, Albanija, Hrvatska, Makedonija, Srbija, BiH, C. Gora - sudjeluju pod jednakim uvjetima kao i zemlje članice EU • INTERNATIONAL COOPERATION PARTNER COUNTRIES (ICPC) - neke afričke, azijske, južnoameričke, mediteranske zemlje • THIRD COUNTRIES (TC) - sve ostale zemlje: u određenim programima; pod određenim uvjetima • http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#countries

 10. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu Tko može sudjelovati? (2) • Istraživači na sveučilištima i istraživačkim institutima • Industrija/ mala i srednja poduzeća • Javna tijela/ javna uprava (lokalna, regionalna, nacionalna razina) • Međunarodne organizacije • Nevladine organizacije • Pojedinci • Rules for participation - ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/calls/ecrules_en.pdf

 11. Priprema pisanja projektnog prijedloga u FP7 Moguće uloge u FP7 projektima • Koordinator • Partner • “Third Parties“ - nema pravo na intelektualno vlasništva ali sudjeluje u projektu, vezan uz jednog partnera • Podugovaratelji (subcontractors) – ne sudjeluje u projektnom timu, ali izvršavaju manji zadatak (npr. tiskara, revizor...) – NE ZA ISTRAŽIVANJE! • Podugovaranje nije dozvoljeno ni za koji kritični aspekt projekta. • 5. Vanjski stručnjak ili konzultant • SAVJET: Nemojte pokušavati prijavljivati projekt kao koordinator ukoliko ranije niste bili sudionik u FP (izuzetci: npr. REGPOT natječaji, natječaji unutar programa “People”, “Ideas”...)

 12. Priprema pisanja projektnog prijedloga u FP7 Razlike koordinator - partner

 13. Mogući sudionici u FP7 projektu Ostali sudionici sa bilateralnim ugovorima ili prema posebnoj regulativi: E. komisija Konzorcij Podugovaratelj Partner Partner Koordinator Vanjski stručnjak Partner Partner Partner Treća strana Partner Partner 13

 14. FP7 – specifični programi Cooperation Ideas People Capacities Koliko? 4,2 milijarde € 32 milijarde € 7,5milijardi € 4,7 milijardi € Za što? Mobilnost istraživača Izgradnja i održavanje istraživačkih infrastruktura Međunarodna suradnja Regije znanja Tradicionalni suradnički istraživački projekti Temeljna istraživanja Za koga? Konzorcij Pojedinačni istraživački timovi Mladi istraživači/ Etablirani istraživači Različito

 15. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu 1. Suradnja (Cooperation) • Srž Sedmog okvirnog programa • Poticanje suradnje između sveučilišta, industrije, istraživačkih centara i javne uprave • Podrška transnacionalnim skupnim istraživanjima s ciljem jačanja konkurentnosti europske industrije - međunarodni konzorcij • Razvojni istraživački projekti, bliski tržištu • Poticat će se multidisciplinarni pristup projektima koji su značajni za više od jednog prioritetnog područja • http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html

 16. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu Suradnja – teme: Program je podijeljen po zadanim temama - odgovaraju glavnim poljima znanosti: 1. Zdravlje 2. Hrana, poljoprivreda i ribarstvo, i biotehnologija 3. Informacijske i komunikacijske tehnologije 4. Nanoznanosti, nanotehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije 5. Energija 6. Zaštita okoliša (uključujući klimatske promjene) 7. Transport i aeronautika 8. Društveno-ekonomske i humanističke znanosti 9. Svemir 10. Sigurnost

 17. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu 2. Ideje (Ideas) • CILJ: osnažiti izvrsnost znanstvene baze kroz poticanje izvrsnosti na europskoj razini • Isključivo znanstvena istraživanja • Interdisciplinarna istraživanja • Nema zadanih tema • Mogu sudjelovati znanstvenici iz svih znanstvenih područja • Nije predviđena obveza prekograničnih partnerstava - pojedinačni timovi: potpora skupinama istraživača koji “promiču europsku izvrsnost” – LIGA PRVAKA (4.000 prijava na 300 potpora) • Financiranje: • starting grants – novi istraživački timovi • advanced grants – etablirani istraživački timovi • synergy grants • http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html

 18. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu 2. Ideje (Ideas)

 19. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu 3. Ljudi (People) • Kvalitativno i kvantitativno jačanje ljudskih resursa u istraživanju i tehnologiji – mobilnost unutar Europe i izvan nje (treće zemlje) • CILJEVI: • 1. Podrška usavršavanju i mobilnosti europskih istraživača • Početna edukacija mladih istraživača • Kontinuirana edukacija tijekom radnog vijeka - pokriveni svi stadiji profesionalne karijere istraživača • → također i u “treće zemlje” • 2. Privlačenje istraživačkih talenata izvan Europe • 3. Potpora povratku europskih istraživača u Europu iz trećih zemalja (reintegration grants) • Potpora = plaća + trošak mobilnosti

 20. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu Vrste potpore 1. Inicijalni trening za mlade istraživače (Marie Curie mreže) Različito od “klasičnih” stipendija – povezivanje institucija → temelj za kasnije istraživačke projekte 2. Cjeloživotno učenje i razvoj karijere (individualne stipendije, sufinanciranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa) 3. Partnerstva industrije i akademske zajednice 4. Međunarodna suradnja (odlazne međunarodne stipendije, dolazne stipendije, sustavi međunarodne suradnje, reintegration grants) http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html

 21. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu 4. Kapaciteti (Capacities) • Mješavina 7 različitih podtema (topics) – razvoj, općenito gledajući, istraživačkih kapaciteta u Europi → kako bi europska istraživačka zajednica imala najbolje moguće uvjete na raspolaganju – nadopuna programu “Suradnja” • Istraživačke infrastrukture – unaprjeđenje razvoja i iskorištenja istraživačke infrastrukture • Podrška regionalnim istraživačkim grupama - regije znanja - razvoj regionalnih clustera temeljenih na istraživanju • Istraživački potencijali konvergentnih regija – manje razvijene regije (tzv. REGPOT natječaj) • Znanost u društvu – integracija znanosti i društva; izgradnja efikasnog i demokratskog europskog društva znanja

 22. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu 5. Međunarodna suradnja – dva neovisna cilja: a) Osnažiti konkurentnost kroz strateška partnerstva s trećim zemljama u odabranim područjima i kroz uključivanje najboljih znanstvenika iz trećih zemalja u istraživanja u Europi b) Identificirati i uključiti specifične probleme s kojima se treće zemlje suočavaju, a koji imaju globalni karakter, na temelju zajedničkih interesa i koristi (npr. AIDS, zarazne bolesti...) 6. Istraživanja u korist malih i srednjih poduzeća (SME) 7. Podrška koherentnom razvoju istraživačkih politika http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html

 23. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu Uspješnost prema temama – 2007.-09.

 24. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu RH - sudjelovanje prema temama - 2007.-10. 2010.)

 25. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu Uspješnost – SEE - 2007.-10.

 26. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu Radni program (work programme) • Za svaki specifični program/ temu – objavljen jednom godišnje • Ključni referentni dokument • Godišnji pregled svih aktivnosti koje se odnose na taj dio Okvirnog programa • Pruža dodatne detalje o programu/ temi • Sadrži detalje o svim natječajima koji će biti objavljen u idućoj kalendarskoj godini – LOBIRANJE! • Informacije o budućim temama, kao osnova za buduće projekte • http://cordis.europa.eu/fp7/wp-2012_en.html

 27. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu

 28. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu Sheme financiranja (vrste projekata)

 29. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu 1. Suradnički projekti (Collaborative Projects) • istraživanje i razvoj • Small or Medium-scale Focused Research Projects- usmjereni na jedan problem – pretežno jednodisciplinarni • – projektni pristup • Large Integrating Projects (IP) – velika usmjerena istraživanja, s programskim pristupom • – cilj: stvaranje novog znanja • http://cordis.europa.eu/fp7/what_en.html#funding

 30. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu 2. Mrežeizvrsnosti (Networks of Excellence) • Multinacionalni konzorcijski projekti • Nisu istraživački projekti • Cilj: prevladavanje fragmentacije u pojedinim područjima • Umreženi istraživački timovi, kroz dugoročnu suradnju • Strukturalne promjene usmjerene prema integraciji - integracija istraživačkih kapaciteta projektnih partnera → bespovratna potpora za integraciju • TEMELJ ZA BUDUĆA PARTNERSTVA - stvaranje partnerstava za buduće istraživačke projekte • 6 – 12 sudionika (sveučilišta, instituti, industrija) • Dobar način za upoznati ljude koji sudjeluju u FP – pridružiti se već postojećim mrežama izvrsnosti

 31. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu 3. Aktivnostikoordinacije ipodrške (CoordinationandSupport Actions) • nisu istraživački projekti: podupiranje umrežavanja i koordinacije znanstveno-istraživačkih i inovacijskih aktivnosti • A) Coordination Actions - koordinacija istraživačkih aktivnosti i politika • Trajanje: 1,5 - 3 godine, 13-20 sudionika, 0.5 – 2 mil. eura • Svaka “Coordination action” predlaže plan rada, koji uključuje sve ili neke od sljedećih vrsta srednjoročne/ dugoročne suradnje i aktivnosti: • organizacija događanja (konferencije, sastanci); • izvedbe studija, analiza; • razmjena osoblja; • razmjena i diseminacija dobrih praksi; • uspostavljanje zajedničkih informacijskih sustava; • osnivanje stručnih skupina…

 32. Osnovne informacije o Sedmom okvirnom programu • B) Support Actions – podrška istraživačkim aktivnostima i politikama • Trajanje: 1 - 3 godine, 1-15 sudionika, 0.03 – 4 mil. eura • “Support actions” aktivnosti su opisane u radnom planu, koji se sastoji od jedne ili više od sljedećih aktivnosti: • konferencije, seminari, radne i stručne skupine; • studije, analize; • “fact finding” i monitoring; • pripremni tehnički rad, uključujući i studije izvedivosti; • razvoj istraživačkih ili inovacijskih strategija; • znanstvene nagrade i natjecanja visoke razine; • operativna podrška, pristup podacima i diseminacija, ICT aktivnosti… • Projektni prijedlog za Support action može prijaviti konzorcij ali također i pojedinačna organizacija (npr. REGPOT natječaji)

 33. Projektni ciklus u FP7 Projektni ciklus u FP7

 34. Projektni ciklus u FP7 Prednosti! Izazovi? • Vrijeme do početka projekta • Kompleksnost u organizaciji – vrijeme i resursi potrebni za komunikaciju i provođenje projekta • Upitno financiranje • Ovisnost o izvedbi ostalih partnera • Kulturološki kontekst • Atraktivan fond – dodatan izvor financiranja • Inovativni projekti u suradnji s vrhunskim partnerima • Orijentacija prema novim dostignućima • Otvaranje prema novim tržištima • Stvaranje novih mreža i kontakata • Doprinos vlastitoj reputaciji

 35. Projektni ciklus u FP7 Projektni ciklus u FP7

 36. Projektni ciklus u FP7 Ideja? • OPĆENITA PITANJA • Dobra ideja se uvijek financira? NE! • Inovativnost? • Da li zahtijeva međunarodnu suradnju? • Da li doprinosi vrijednostima i ciljevima koje je postavila EU? • Da li se ideja uklapa u teme Radnog programa? • PITANJA ZA POTENCIJALNOG PRIJAVITELJA • Da li razumijem pravila sudjelovanja u FP7? • Koje su prednosti, koji izazovi, a koji troškovi sudjelovanja u FP projektima? • Da li imate potporu Vaše ustanove? • Da li je otvoren natječaj? (objavljuje se uglavnom 1 puta godišnje) Ideja/ Objava natječaja Priprema projekta/ Prijava projekta Evaluacija prijedloga Pregovori/ Potpisivanje ugovora

 37. http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

 38. Projektni ciklus u FP7 Objava natječaja • svaki dio FP-a je otvoren za projektne prijedloge objavljivanjem natječaja - http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/searchcalls • indikativni datumi natječaja navedeni u radnim programa (http://cordis.europa.eu/fp7/wp-2012_en.html) • proučiti radni program i već objavljene pozive • proučiti što je već učinjeno (CORDIS-ova baza projekata ) - http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html Ideja/ Objava natječaja Priprema projekta/ Prijava projekta Evaluacija prijedloga Pregovori/ Potpisivanje ugovora

 39. Projektni ciklus u FP7 • Detaljno definiranje znanstvenog sadržaja i strukture projekta (jasni ciljevi i očekivani rezultati, WorkPackage, relevantnost, učinak) • Planiranje troškova • Elaboriranje detalja potrebnih za pisanje prijedloga projekta i njegovu prijavu (od prikupljanja informacija o partnerima, političkog konteksta, do planiranja diseminacije rezultata) Planiranje • Nakon objave natječaja → detaljno proučiti “information package” sa CORDIS-a + ostale informacije Dokumenti: http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html Evaluacija prijedloga Pregovori/ Potpisivanje ugovora Ideja/ Objava natječaja Priprema projekta/ Prijava projekta

 40. Projektni ciklus u FP7 Okupljanje konzorcija • Traženje partnera: • vlastita poznanstva – uspostavljeni kontakti, konferencije, publikacije... • CORDIS Partner Search: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home • mreža NCP (National Contact Points) – dobiva kontakte znanstvenika zainteresiranih za suradnju – http://www.fp7.hr/?id=254&l=hr; • → kratak opis projekta/ institucije – na 1 stranici • Sastavljanje konzorcija u skladu s ciljevima projekta • Definiranje uloga (koordinator, partner, uloge u vođenju projekta) • Dogovoriti pravila sudjelovanja – komunikacija, odlučivanje, int. vlasništvo • Konzorcij – uravnoteženost, komplementarnost, izvrsnost, odgovornost! Evaluacija prijedloga Pregovori/ Potpisivanje ugovora Ideja/ Objava natječaja Priprema projekta/ Prijava projekta

 41. Projektni ciklus u FP7 Evaluacija prijedloga Pregovori/ Potpisivanje ugovora Ideja/ Objava natječaja Priprema projekta/ Prijava projekta

 42. Projektni ciklus u FP7 Broj sudionika • Minimalni broj sudionika • 3 institucije iz 3 različite zemlje članice ili pridružene zemlje (samo u teoriji) • Iznimke • Program “Ideas” • Support Actions – npr. REGPOT projekti u programu “Capacities” • Marie Curie Grants – “stipendije” u programu “People” • Dodatni zahtjevi su navedeni u svakom radnom programu: npr. broj i vrsta institucije, regije ili zemlje (zaprojekte međunarodne suradnje) • Zadovoljiti minimalne kriterije uglavnom nije dovoljno za dobivanje pozitivne evaluacije – “balans” država: trebaju biti zastupljene “stare” članice EU (EU 15) + “nove” članice EU (EU 27) + pridružene zemlje… Evaluacija prijedloga Pregovori/ Potpisivanje ugovora Ideja/ Objava natječaja Priprema projekta/ Prijava projekta

 43. Projektni ciklus u FP7 Pisanje projektnog prijedloga • “Jak” naslov, akronim • Zanimljiv sažetak projekta (ciljevi, rezultati, partneri, korisnost rezultata, eksploatacija) • Uvjerljiv opis stanja (state of the art) • Jasni ciljevi, metode, rezultati • Dobro osmišljen plan rada (radni paketi, milestones, deliverables , gantogram, PERT dijagram) • Odgovarajuće upravljačke strukture i procedure (upravljanje projektom, kontrola, odlučivanje, tehničko upravljanje, implementacija upravljanja...) • Implementacija i korištenje rezultata - krajnji korisnici! • Realni troškovi koji leže unutar predviđenog proračuna • Uvjerljiv konzorcij (uloge, kvalifikacije) Evaluacija prijedloga Pregovori/ Potpisivanje ugovora Ideja/ Objava natječaja Priprema projekta/ Prijava projekta

 44. https://www.epss-fp7.org/epss/welcome.jsp

 45. Projektni ciklus u FP7 Evaluacija • Organizirana od strane Europske komisije • Nezavisni eksperti iz cijelog svijeta (registrirani u bazi Europske komisije, biraju se: geografski, po dobi, spolu… + “rotacija”) • 5000 eksperata godišnje uključeno u evaluaciju • Pravila za sprječavanje sukoba interesa • Pravila za evaluaciju (bitan i za sudionike na natječaju!) - ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-evrules_en.pdf • Prijavite sa za FP7 evaluatora - https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm Pregovori/ Potpisivanje ugovora Ideja/ Objava natječaja Priprema projekta/ Prijava projekta Evaluacija prijedloga

 46. Projektni ciklus u FP7 Evaluacijski kriteriji • 1. Znanstveni i tehnološki kriterij (S&T Quality) 0-5 bodova • znanstvena i/ili tehnološka izvrsnost (relevantno za temu natječaja) – koncept, ciljevi, izvedbeni plan • 2. Implementacija (Implementation) 0-5 bodova • kvaliteta i učinkovitost implementacije i menadžment projekta: opis sudionika u projektu, raspodjela i korištenje sredstava • 3. Učinak, očekivani rezultati (Impact) 0-5 bodova • doprinos predviđenim učincima prema tekstu natječaja; plan za diseminaciju i upotreba rezultata projekta • Ukupni broj bodova je 15, prag prolaza je 10 – potrebno najmanje 3 boda po kriteriju • Mogućnost davanja pola boda Pregovori/ Potpisivanje ugovora Ideja/ Objava natječaja Priprema projekta/ Prijava projekta Evaluacija prijedloga

 47. Projektni ciklus u FP7 Tijek evaluacije Pregovori/ Potpisivanje ugovora Ideja/ Objava natječaja Priprema projekta/ Prijava projekta Evaluacija prijedloga

 48. Projektni ciklus u FP7 Tijek evaluacije (2) • “Eligibility check” – tehnički detalji • Individualna evaluacija (Individual reading) – 3 evaluatora (1 specijalist za područje + 2 “općenita”) – bodovanje + komentari- Individual Assessment Report • Usklađivanje ocjena (Consensus meeting) – cilj: dogovor oko bodovanja i komentara; na temelju rezultata individualnih evaluacija; obično uključuje raspravu - objašnjavanje ocjena koje “strše”; moderira Komisija – Consensus Report • Diskusija pred pločom (Panel review) – manji broj evaluatora → usporedba “consensus reports”; analiza prijedloga sa istim brojem bodova; prijedlog rangiranja - Evaluation Summary Report • → Rang lista/ Rezervna lista/ Lista s odbijenim projektima • Cijeli postupak prati nezavisni promatrač (predstavnik Europske komisije) Pregovori/ Potpisivanje ugovora Ideja/ Objava natječaja Priprema projekta/ Prijava projekta Evaluacija prijedloga