slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JAUNIMO NEDARBO DINAMIKA, TENDENCIJOS IR PROGNOZĖS LIETUVOJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
JAUNIMO NEDARBO DINAMIKA, TENDENCIJOS IR PROGNOZĖS LIETUVOJE

play fullscreen
1 / 17

JAUNIMO NEDARBO DINAMIKA, TENDENCIJOS IR PROGNOZĖS LIETUVOJE

230 Views Download Presentation
Download Presentation

JAUNIMO NEDARBO DINAMIKA, TENDENCIJOS IR PROGNOZĖS LIETUVOJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. JAUNIMO NEDARBO DINAMIKA, TENDENCIJOS IR PROGNOZĖS LIETUVOJE Vidas ŠLEKAITIS Lietuvos darbo biržos generalinis direktorius

 2. DEMOGRAFIJA Jaunų gyventojų skaičius nuo 1989 iki 2001 m. pradžios sumažėjo 25,7 tūkst. • 2001 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 534,6 tūkst. 15-24 metų amžiaus asmenų. • Jie sudaro 14,5 proc. visų gyventojų • vaikinai - 50,7 % • merginos - 49,3 %

 3. GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS Lietuvos statistikos departamento Darbo jėgos tyrimų duomenys

 4. JAUNIMO IR BENDRAS NEDARBO LYGIS •  Kas ketvirtas besikreipiantis - jaunimas iki 25 m. Besikreipiančio į darbo biržas jaunimo skaičius išaugo nuo 13,3 tūkst. (1991 m.) iki 62,6 tūkst. (2000 m.) •  Per visą darbo biržos veiklos laikotarpį jaunimo nedarbo lygis buvo aukštesnis negu bendras •  Darbo rinkos aktyvių priemonių dėka jaunimo nedarbo lygis šiemet sumažintas 1,0 punkto.

 5. Iš viso jaunų bedarbių užregistruota 28,3 tūkst. (29,9 tūkst.) Jie bedarbių tarpe sudaro 13,0% (15,2%) Iš jų iki 18 metų 4,2 % - 1,2 tūkst. (5,3 % - 1,6 tūkst.) Ilgalaikiai bedarbiai 13,4 % - 3,8 tūkst. (7,8 % - 3,3 tūkst.) Miesto jaunimas 59,8 % - 16,9 tūkst. (58,0 % - 17,3 tūkst.) Kaimo jaunimas 40,2 % - 11,4 tūkst. (42,0 % - 12,5 tūkst.) Jauno bedarbio (16 iki 25 m) portretas 2001 metų liepos 1 d. (skliaustuose - 2000 07 01 duomenys) Merginos 42,3 % - 12 tūkst. (40,0 % - 12 tūkst.) Vaikinai 57,7 % - 16,3 tūkst. (60,0 % - 17,9 tūkst.) Aukštasis išsilavinimas 3,1 ( 2,8) % Aukštesnysis išsilavinimas 8,4 ( 7,7 ) % Vidurinis išsilavinimas 36,6 ( 38,0 ) % Nekvalifikuotas 46,3 ( 47,1 ) % Be pagrindinio išsilavinimo 10,4 ( 9,6 ) %

 6. Įdarbinimo tarpininkavimas 20,0 Įtraukimas į darbo rinkos aktyvios politikos programas 28,5 Dalyvavimas specializuotose programose Darbo rinkos politikos priemonės Jaunimo profesinio mokymo ir užimtumo Nuolatiniam darbui 12,8 Užimtumo rėmimo 8,9 Naujų darbo vietų steigimas Pirmo žingsnio darbo rinkoje Terminuotam darbui 7,2 Viešieji darbai Profesinio mokymo 5 Remiami darbai Talentų banko Darbo klubus 17 Stažuotės užsienyje 0,6 Savo verslo organizavimas Intensyvaus integravimo į darbo rinką  Per 2000 m. į darbo rinkos politikos priemones įtraukta 77,5 % jaunimo 2000 m. duomenys, pateikiami tūkst.

 7. Abiturientams, asmenims neturintiems profesinės kvalifikacijos motyvavimui ir profesiniam orientavimui, profesiniam parengimui konkuruoti darbo rinkoje aktyvinimui darbo ir naujos veiklos galimybių paieškai, žinių įtvirtinimui panaudojant darbo rinkos aktyvios politikos programas Absolventams, asmenims turintiems profesinį pasirengimą PIRMO ŽINGSNIO DARBO RINKOJE PROGRAMA VEIKSMAI UŽIMTUMO GALIMYBIŲ DIDINIMUI  Per 2000 m. į šios programos veiksmus įtraukta 22,6 tūkst. jaunų bedarbių, iš jų 15 tūkst. įdarbinta

 8. Aukštos kvalifikacijos specialistams sudaryti platesnes galimybes įsidarbinti Ieškantys darbo absolventai, studentai, dirbantys aukštos kvalifikacijos specialistai Informacija apie darbo jėgos pasiūlą Darbdaviams greičiau rasti reikiamos kvalifikacijos darbo jėgą TALENTŲ BANKO PROGRAMA VEIKSMAI Aukštos kvalifikacijos specialistų duomenų bazės sukūrimas  vidutiniškai per mėnesį užregistruojama 2 tūkst., šiuo metu - 2,5 tūkst. programos dalyvių

 9. BEDARBIŲ INTEGRAVIMASIS Į DARBO RINKĄ Jaunimas (iki 25 m.) Priešpensinio amžiaus jaunimas greičiau integruojasi į darbo rinką per 2001 m. sausio-rugsėjo mėn. buvo įdarbinta 6,3 tūkst. daugiau jaunimo negu per 2000 m. atitinkamą laikotarpį kas ketvirtas (26 %) absolventas kreipiasi į darbo biržą

 10. BEDARBIŲ DARBO IEŠKOJIMO BŪDAI Darbo jėgos tyrimų duomenys, 1999 m.

 11. JAUNIMO INFORMAVIMUI IR KONSULTAVIMUI TAIKOMOS PRIEMONĖS Informacijos ir konsultacijų centrai Atviras įdarbinimas, profesinis orientavimas, konsultavimas ir informavimas. Profesiniai ir savęs pažinimo testai. PIC Profesinio informavimo centras Informacija apie profesijas, mokymą ir studijas, profesinę karjerą, profesijų poreikį. Profesiniai ir savęs pažinimo testai. Filmai apie profesijas. Galimybė ieškančiam darbo savarankiškai susipažinti su laisvomis darbo vietomis, keliamais reikalavimais jas užimti. Patarimai ieškant darbo. Galimybė darbdaviui pateikti informaciją apie laisvas darbo vietas. SIP Savarankiška informacijos paieška JDC Jaunimo darbo centrai Informacija apie situaciją darbo rinkoje, galimybę įsidarbinti, pasirinkti profesiją. Profesiniai ir savęs pažinimo testai. Konsultavimas. DBI Darbo birža internete Informacija apie situaciją darbo rinkoje, prognozes ir tendencijas. Laisvų darbo vietų paieška, atsakymai į klausimus ir kita aktuali informacija.  Jaunimui siūloma pasinaudoti darbo biržos atviro informavimo sistema

 12. Informacinių technologijų specialistams Kaimo turizmo specialistams Apskaitininkams, auditoriams, finansininkams, bankininkams Dantų gydytojams ir stomatologams Farmacininkams Informatikams (kompiuterių mokslų specialistams) Matematikams ir informatikams Psichologams Teisės, penitencinės ir policijos veiklos specialistams Užsienio kalbų mokytojams ir filologams Apdailininkams (statybininkams) Auklėms Automobilių kėbulų remontininkams Įmonių, prekybos, reklamos komersantams Kompiuterinės įrangos derintojams Mėsininkams Padavėjams, barmenams Pastatų šiltintojams Stogdengiams, skardininkams Tekstų rinkėjams ir maketuotojams kompiuteriais Transporto priemonių dažytojams ir laborantams Vandentiekio mechanikams Aptarnavimo profesijų specialistams Buitinių paslaugų technologams Ekonomistams Elektros inžinieriams ir elektronikams Keleivių aptarnavimo specialistams Mechanikos inžinieriams Statybos inžinieriams Telekomunikacijos specialistams Transporto ir ryšių specialistams Automechanikams, šaltkalviams-įrankininkams Drabužių priežiūros meistrams Maisto ruošimo darbuotojams, pienininkams Mūrininkams, montuotojams, betonuotojams tinkuotojams Santechnikams Staliams Termoizoliuotojams Viešbučių ir turizmo kompleksų darbuotojams Jūrininkystės darbininkams Lėktuvų mechanikams Namų ūkio ekonomėms ir meistrams Odos gaminių darbininkams (avalyninkams) Sodininkams ir daržininkams Technologinių Įrengimų montuotojams Agronomams Gyvulininkystės specialistams, veterinarams Miškininkams Namų ūkio ekonomikos specialistams Tekstilės inžinieriams ir technologams Žemės ūkio ekonomistams, vadybininkams, buhalteriams apskaitininkams ir finansistams Darbo vietų užregistruota daugiau nei bedarbių Darbo vietų ir bedarbių užregistruota tiek pat Darbo vietų užregistruota mažiau nei bedarbių ĮSIDARBINIMO GALIMYBIŲ PROGNOZĖ 2000-2002 METAMS Specialistams Kvalifikuotiems darbininkams

 13. TYRIMAS “JAUNIMO INTEGRAVIMAS Į DARBO RINKĄ” Tyrimo metu apklausta: 2239 jauni (iki 25 m. amžiaus) bedarbiai; 66 darbdaviai; atranka apėmė visus Lietuvos regionus. RDB užsakymu tyrimą atliko Darbo ir socialinių tyrimų institutas 2000 m.

 14. DARBDAVIŲ POŽIŪRIS Į JAUNIMĄ Aukštas darbdavių pasitikėjimas jaunimu kaip darbuotojais (40,9 % pasitiki, 45,5 % vidutiniškai pasitiki jaunimu darbo rinkoje). pasirenkant darbuotoją pirmenybė teikiama turinčiam profesinių įgūdžių “Esant jūsų įmonėje laisvai darbo vietai, ką pasirinktumėte?” (darbdavių nuomonių pasiskirstymas, %; n = 66)

 15. JAUNŲ BEDARBIŲ NUOMONĖ APIE ĮSIDARBINIMĄ Įsidarbinimą įtakoja: paklausi darbo rinkoje profesija išsilavinimas ir profesinis mokymas Kodėl neįsidarbino jauni bedarbiai? (nedirbusių apklaustųjų nuomonių pasiskirstymas, %; n = 1022)

 16. SUTELKTOS DAUGELIO INSTITUCIJŲ PASTANGOS JAUNIMO NEDARBO PREVENCIJAI IR GALIMYBIŲ DARBO RINKOJE IŠPLĖTIMAS GALI EFEKTYVIAI SPRĘSTI JAUNIMO NEDARBO PROBLEMAS Tobulinant bendrąjį lavinimą ugdyti asmenybę prisitaikymui nuolat kintančioje darbo aplinkoje. Vystyti profesinį orientavimą ir konsultavimą, suteikiant šias paslaugas bendrojo lavinimo mokyklose. Užtikrinti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, atitinkantį darbo rinkos poreikius. Motyvuoti jaunimą, naudojant darbo rinkos aktyvios politikos priemones. Suteikti informaciją ir reikiamą paramą jaunimo verslumo plėtrai. Skatinti jaunimo mobilumą ir darbdavių suinteresuotumą jo įdarbinimu.

 17. JAUNIMO NEDARBO LYGIS LIETUVOJE, KAIMYNINĖSE ŠALYSE BEI EUROPOS SĄJUNGOJE Darbo jėgos tyrimų duomenys, proc. nuo 15-24 m. amžiaus darbo jėgos