lurraren kanpoko dinamika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LURRAREN KANPOKO DINAMIKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
LURRAREN KANPOKO DINAMIKA

play fullscreen
1 / 72

LURRAREN KANPOKO DINAMIKA

1171 Views Download Presentation
Download Presentation

LURRAREN KANPOKO DINAMIKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LURRAREN KANPOKO DINAMIKA LURRAREN KANPOKO DINAMIKA

 2. Eragile atmosferikoak Euria eta elurra Harrien zatiketa METEORIZAZIOA Klastoak Harritza Ura izoztea EGUNA GAUA Tenperatura aldaketak

 3. AGENTE ATMOSFERIKOAK METEORIZAZIOA :Meteorizazioa agente atmosferikoek eragindako prozesu multzoa da, eta harriak zatikatu eta sakabanatu egiten ditu.

 4. Meteorizazioaren ezaugarriak Meteorizazioa eraginkorragoa da honako ezaugarriekin: Klima oso hotzak Kutsaturiko atmosfera Tenperatura aldaketa bortitzak

 5. SAKATU BOTOIA GELIFRAKZIO PROZESUA IKUSTEKO Meteorizazio prozesu motak Meteorizazio mekanikoa Meteorizazio kimikoa Buztinezko mineralak Meteorizazio biologikoa Landareen sustraiak

 6. Meteorizazio prozesu motak Meteorizazio mekanikoa Meteorizazio kimikoa GELIFRAKZIO PROZESUA Ura izozten da eta bolumena handitzen da Ura pitzaduretan sartzen da. Arroka hautsi egiten da Buztinezko mineralak Meteorizazio biologikoa Landareen sustraiak

 7. Meteorizazioan eragiten duten faktoreak Meteorizaziomekanikoa Meteorizazio kimikoa Tenperatura aldakorrak Giro hezea Meteorizazio biologikoa Giro heze eta beroa

 8. ERLIEBEAREN MODELAKETA.AGENTE GEOLOGIKOAK • Paisaiak modu naturalean modelatzen dituzten makinak dira agente geologikoak; izan ere, materialak garraiatu eta jalki egiten dituzte. Agente geologiko guztiek higadura, garraioa eta sedimentazioa egiten dute. • HIGADURA • GARRAIOA • SEDIMENTAZIOA

 9. Materialakjatorrikolekutikkentzea da higadura. Agente geologikoenhigadurakpaisaianeragitendituenaldaketenondoriozmodelatzen da paisaia. HIGADURA

 10. Higadura Harrien erresistentzia Ur-jauziak Agente geologikoaren energia Erliebearen modelaketa Cabriel ibaia (Cuenca)

 11. Higadura faktoreak • AGENTE GEOLOGIKOAREN ENERGIA • HARRIEN ERRESISTENTZIA

 12. Higatutakomaterialaklekuzaldatzekoprozesua da. GARRAIOA

 13. Garraioa Garraioa hondotik Garraio esekia Klastoek ez dute lurra ukitzen Hauts-ekaitza Klastoak borobiltzen dira Jauziak Klastoak arrastatuak dira

 14. Agente geologikoakgarraiatzekoahalmenagaldu eta klastoakleku batean uzteangertatzen da. SEDIMENTAZIOA

 15. Sedimentazioa Haizeak ezarritako harea Glaziarrak ezarritako klastoak Klasto lodiak ezartzen dira

 16. AGENTE GEOLOGIKOEN SAILKAPENA

 17. HAIZEA

 18. Haizea Harea-zutabea Barjanak LETRAK SAKATU IRUDIA IKUSTEKO A B Ergak Regak C D Perretxiko itxurako harriak

 19. ITZULI Haizea HAREA-ZUTABEA A

 20. ITZULI Haizea ERGA B Dunak Barjana

 21. ITZULI Haizea REGA C

 22. PERRETXIKO ITXURAKO HARRIAK D ITZULI Haizea D Haize-abrasioa

 23. HAIZEA • Haizeakbuztina eta hareajasotzendu.Higaduraprozesuhori________da. • Hareapilatzean,___________sortzendira.Hareazkobasamortuei,_____ deritze ,ilargierdiitxurakodunei ____________. • Deflazioak,_________izenekoharri-eremuaksortzenditu. • Hareaklixaketamodukoprozesubategiten du: __________.Behealdeanhigadurarikhandienaematenda,____________itxurakoegituraksortuz. deflazioa dunak erg barjan reg Urradura eolikoa perretxiko

 24. Elurrapilatzen den lekutikizotzaurtzen den lekurainomugitzendirenizotz-masakdira. GLAZIARRAK

 25. Glaziarrak Zirkua Erliebe malkartsuak B U formako harana A Mihia D C SAKATU LETRAK IRUDIA HANDITZEKO

 26. ITZULI Glaziarrak ERLIEBE MALKARTSUAK A

 27. ITZULI Glaziarrak GLAZIAR-ZIRKUA B

 28. ITZULI Glaziarrak GLAZIAR-MIHIA C

 29. ITZULI U FORMAKO HARANA D Glaziarrak

 30. A.Izotzak meteorizazio mekaniko handia eragiten du harrietan, horrek_____________ sortzen ditu. • B._____________etan, elurra pilatu eta izotz bihurtzen da. • C. Izotzak ______________ osatzen du. Hauek harri kopuru handiak garraiatzen dituzte:_____________. • D. Glaziarren mihiek _________koharanak sortzen dituzte. erliebe malkartsuak Zirku glaziar glaziarreko mihia morrenak U forma

 31. GLAZIAR MOTAK

 32. UR-BIZIAK

 33. Basa-urak Harrera-arroa Karkabak A Isurbidea B C Maitagarri tximiniak Alubioi-konoa Deiekzio-konoa SAKATU LETRAK IRUDIA HANDITZEKO

 34. ITZULI Basa-urak HARRERA-ARROA LUBAKIEN ERAKETA A

 35. ITZULI Basa-urak MAITAGARRI TXIMINIAK B

 36. ITZULI Basa-urak ALUBIOI-KONOA C

 37. UR BIZIAK, klima lehorreko lekuetan, euria barra-barra egiten duenean sortzen dira. • A. __________an, higadura oso handia da, eta ______________k sor daitezke. • B. Higadurak isolatutako dorreei _______________esaten zaie. • C. _______________ak uholdeak gertatzeko arriskua duten lekuak dira. Harrera-arro karkaba maitagarrien tximinia Alubio-kono

 38. Malda handiko lekuetan sortzen diren ildaskak. Higadura handia. Karkabako ildaskak elkartzean eratzen den ibilgua. Errekaren bukaerako zatia da.

 39. IBAIAK Ibaiak ur-laster iraunkorrak dira. Ur-laster nagusi batean elkartzen dira, eta ibai nagusi horrek, eskuarki, itsasoan isurtzen ditu urak. • DRAINATZE-SAREA • ARRO HIDROGRAFIKOA Ibai nagusi batek eta haren adarrek osatzen dute. Drainatze-sareari ura ematen dion eremua da..

 40. Ibaiak Arro hidrografikoa A B C D SAKATU LETRAK IRUDIA HANDITZEKO Uholde-lautada

 41. ITZULI Ibaiak HAITZARTEAK A

 42. ITZULI Ibaiak V ERAKO FORMAKO B

 43. ITZULI Ibaiak MEANDROEN ERAKETA AZPIL ERAKO HARANA C