GIZARTEEN DINAMIKA - PowerPoint PPT Presentation

gizarteen dinamika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GIZARTEEN DINAMIKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
GIZARTEEN DINAMIKA

play fullscreen
1 / 4
GIZARTEEN DINAMIKA
111 Views
Download Presentation
amma
Download Presentation

GIZARTEEN DINAMIKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. GIZARTEEN DINAMIKA

  2. ALDAKETA GIZARTEETAN • Gizarteakelkartedinamikoakdira, hau da, etengabealdatzendira. • Aldaketakapurka-apurkagertatzenbadira, gizarteakeboluzionatuegintendute. • Aldaketabat-batekoa eta boritzabada, iraultzahitzaerabiltzendugu.

  3. ZERK BULTZATZEN DITU GIZARTEKO ALDAKETA ? • Gizrteetangertatzendirenaldaketakfaktoreaskorenondoriodira. Faktorenagusiak: * Ingurunefisikoarenaldaketak: lehorteluzebatekberelurretatikaldeegitera eta nomadaizaterabultzadezakenekazaritzanaritzen den gizataldebat. *Gizartearen parte batmobilitzatzekogai den buruzagiedoideologiaberribatagertzea. *Migraziohendi baten edokonkista baten ondoriozatzerrikotaldebatiristeaeta gizarteantxertazea. *Boterehandiagoaduengizarte baten presioa:boterehandiagobadute, antolakuntzapolitikoarenedoekonomiaarenelementubatzukinposaditzke. *Gizartekokideenartekodesberdintasunsozioekonommikoak *Aldaketateknologikoakpertsonenartekoharremanak.

  4. GIZARTE-GATAZKAK • Gizartegustietangatazkakdaude. Gatazkaguztiakezdirakaltegarriakaitzitikgarrantzihandikoaldaketakdituzte. • Gizarte-gatazkabatzuekgizartekobitaldereniritzienazalaratzendute. Bi aldaketakadosjartzealortzen da azkenean. Gatazkenadibidebatzuk:belaunaldienartekogatazkaketalanakogatazkak. • Gatazkabortitzakere badaude, aurkariasuntsitzekoedomenperatzekoasmozantolatuak. Horrelakogizarte-gatazkarik larriena gerra da.