1 / 10

THEMA SPORTKADER

THEMA SPORTKADER. Inhoud workshop. Inleiding en voortgang thema vanuit de MBO-Raad Ineke Dijkstra Praktijkvoorbeeld 1 Volleybaltrainer Beach niveau 2 CALO/Landstede/Deltion Roy Wassen Praktijkvoorbeeld 2 Cursus “Train Bewust” ROC Flevoland Lauro Gigli. Thema Sportkader.

quant
Télécharger la présentation

THEMA SPORTKADER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. THEMA SPORTKADER

  2. Inhoud workshop • Inleiding en voortgang thema vanuit de MBO-Raad • Ineke Dijkstra • Praktijkvoorbeeld 1 • Volleybaltrainer Beach niveau 2 • CALO/Landstede/Deltion • Roy Wassen • Praktijkvoorbeeld 2 • Cursus “Train Bewust” • ROC Flevoland • Lauro Gigli

  3. Thema Sportkader Wat?: Sport kaderopleidingen voor alle studenten binnen het MBO: Trainers, Scheidsrechters, (Assistent) sportleiders, Instructeurs ........ Doel: opleiden tot (vrijwillig) kader: Studenten sportactiever Meer (vrijwillig) kader Meer competente trainers/scheidsrechters Groter opleidingsaanbod mogelijk bij S&B opleiding Studenten doen wat ze leuk vinden School aantrekkelijker

  4. Organisatie en Samenwerking S&B opleiding Ingericht op opleiden (80% SB opleidingen geïnteresseerd) “Sportbureau/Team Sportbreed” Ingericht op aanbieden sportaanbod, 15 ROC’s Sportbond/branche Inhoud opleiding, diploma, examinering (20 bonden/branches geïnteresseerd) Sportvereniging Leerplek, stage

  5. Welke Sportbonden interessant? Sportbonden aangesloten bij: Academie voor sportkader 20 sportbonden en groeiend Meer info www.academievoorsportkader.nl Poject “Sportaanbod voor onderwijs” van het NOC-NSF: 17 sportbonden Meer info Jorg.Radstake@noc-nsf.nl Masterplan Arbitrage en project SOOS 17 sportbonden en groeiend Meer info www.scheids.nl

  6. Voetbal (KNVB) Volleybal (NEVOBO) Judo, jiu jitsu, aikido (JBN) Hockey (KNHB) Handbal (NHB) Korfbal (KNKV) Fitness (Fitvak, AALO) Klimmen (NKBV, BKS) Tafeltennis (NTTB) Skien (NSkiV) Recreatiesport (NSA) Basketbal (NBB) Kaatsen (KNKB) Zumba (Zumba Fitness LCC) Turnen/gymnastiek (KNGU) Squash (SBN) Krachtsport (KNKF) Ja pilot!

  7. Verankering binnen onderwijs? Vrije ruimte (keuze vak, minor/major) Leren Loopbaan en Burgerschap (kerntaak 6 en 7) Binnen sport op maat programma Kaderopleiding als onderdeel van een opleiding (anders dan SB) Kaderopleiding als inzet voor het behalen van bepaalde competenties binnen een opleiding

  8. Sportkader tot nu toe Binnen Sport op Maat programma, bijv: Voetbal scheidsrechter (ROC Nijmegen 2006) Lifequard (ROC Flevoland 2005/2006) Voetbal pupillentrainer 2 (ROC West Brabant, 200?) SB opleiding verzorgt kader voor een andere opleiding binnen het ROC, bijv: Lifequard en Lesgever Zwem ABC (ROCMN voor recreatieopleiding, 2007/2008) Studenten doen mee aan kaderopleiding bij de vereniging, bijv: Schaatsen (ROCMN, ROC Zeeland, 2008/2009) SB opleiding opengesteld voor overige studenten, bijv: Voetbal (ROC Friesland College, Leeuwenborg Opleidingen, Nova College, Rijn Ijssel, ROC Zeeland, minimaal vanaf 2007/2008)

  9. Pilots sportkader Binnen programma Sport op Maat: ROC Flevoland: Cursus Train Bewust (2010/2011) Zadkine: Sportinstructeur (2010/2011) Combineren studenten met ALO of VO CALO/Landstede/Deltion: Volleybal VT2 Beach (2010) Landstede, handbaltrainer met VO (20010/2011) Landstede: Basketbal Trainer 2 met VO en SB (2010) Bond zet eigen kaderopleiding weg in het onderwijs: Mondriaan College: Hockeytrainer(2009/2010) SB opleiding zet kaderopleiding open voor overige studenten, bijv: Friesland College: Kaatstrainer 2 (2009/2010) ROC Zeeland: in principe alle opleidingen Helicon: Snowboard begeleider 2 (2009/2010) ROC Friesland College, Leeuwenborg Opleidingen, Nova College, Rijn Ijssel, ROC Zeeland: Voetbal (2009/2010)

  10. Voorbeelden Praktijkvoorbeeld 1 Volleybaltrainer Beach niveau 2 CALO/Landstede/Deltion Roy Wassen Praktijkvoorbeeld 2 Cursus “Train Bewust” ROC Flevoland Lauro Gigli

More Related