Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
zlinskedumy.cz PowerPoint Presentation
Download Presentation
zlinskedumy.cz

zlinskedumy.cz

172 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

zlinskedumy.cz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VY_32_INOVACE_39_08 www.zlinskedumy.cz

 2. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍumělecké směry v evropské architektuře dvacátých let –FUTURISMUS • CÍLE KAPITOLY • je to moderní architektonický styl. • architekt tím reagoval na přílišnou jednotvárnost funkcionalistických staveb. 

 3. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍumělecké směry v evropské architektuře dvacátých let –FUTURISMUS • RYCHLÝ NÁHLED A OBSAH TÉTO KAPITOLY • Charakterizuje ji zodpovědnost vůči okolnímu prostředí a snaha o adaptaci lidským potřebám; navrhování od půdorysu, od funkce, z níž se odvodí vnější vzhled.

 4. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍumělecké směry v evropské architektuře dvacátých let –FUTURISMUS ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU na tuto kapitolu si rezervujte dvě vyučovací hodiny. KLÍČOVÁ SLOVA Secese,

 5. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍumělecké směry v evropské architektuře dvacátých let –FUTURISMUS • RYCHLÝ NÁHLED A OBSAH TÉTO KAPITOLY • Charakterizuje ji zodpovědnost vůči okolnímu prostředí a snaha o adaptaci lidským potřebám; navrhování od půdorysu, od funkce, z níž se odvodí vnější vzhled.

 6. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍumělecké směry v evropské architektuře dvacátých let –FUTURISMUS Futurismus Futurismus (latinsky Futurus=budoucí), umělecký směr stojící na počátku avantgardy, vznikl v Itálii roku 1909 jako dílo italských umělců(Filippo TommasoMarinetti zveřejňuje Manifest futurismu v pařížském Le Figaru)-

 7. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍumělecké směry v evropské architektuře dvacátých let –FUTURISMUS Hlavní znaky: Ústředními tématy futurismu byly pohyb, rychlost, síla a destrukce. Futuristé oslavovali sílu a rychlost strojů. Viděli krásu v technické civilizaci, obdivovali automobily, letadla i zámořské parníky. Zachycovali pohyb tím, že ho rozložili do jednotlivých, postupných fází. Neprojevovali však jen obdiv k technické civilizaci, ale i radikální odpor ke způsobu života předindustriální společnosti a k mocenskému postavení katolické církve.

 8. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍumělecké směry v evropské architektuře dvacátých let –FUTURISMUS Sochařství a výtvarná umění: Nejvýznamnějším futuristickým sochařem byl Umberto Boccioni. Podobně jako Picasso zrušil celistvý objem plastiky, rozčlenil ji na jednotlivé části, které pak opět sestavil v celek.

 9. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍumělecké směry v evropské architektuře dvacátých let –FUTURISMUS Futuristé v Čechách:Futurismus vzbudil zájem mladých umělců v Itálii, v Rusku, i v řadě dalších zemí. Měl své stoupence i v Čechách. Svou studii o něm napsal i malíř Josef Čapek. Okouzlení technikou přejali čeští futuristé mezinárodně uznávaný směr avantgardy poetismus.

 10. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍumělecké směry v evropské architektuře dvacátých let –SANT ELIA - STAVBA 01

 11. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍumělecké směry v evropské architektuře dvacátých let – futurismusSANT ELIA - STAVBA 02

 12. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍumělecké směry v evropské architektuře dvacátých let – futurismusSANT ELIA - STAVBA 03

 13. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍumělecké směry v evropské architektuře dvacátých let – futurismusSANT ELIA - STAVBA 04

 14. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍumělecké směry v evropské architektuře dvacátých let – futurismusUMBERTO BOCCIONI - SOCHA 01

 15. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍumělecké směry v evropské architektuře dvacátých let – futurismusUMBERTO BOCCIONI - SOCHA 02

 16. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍumělecké směry v evropské architektuře dvacátých let SURREALISMUS • Surrealismus • Miró - Žena a pták • Surrealismus (z francouzského surréalisme = nadskutečno) vznikl po roce 1924 v pařížské dadaistické skupině na základě hnutí vyvolaného francouzským básníkem André Bretonem.

 17. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍumělecké směry v evropské architektuře dvacátých let SURREALISMUS • Hlavní znaky:André Bretonsurrealismus definoval jako čistý psychický automatismus a jako diktát myšlení bez jakéhokoliv rozumového dozoru mimo jakékoliv estetické nebo mravní zřetele. Dal mu také program prezentovaný formou manifestu. Opíral se o učení rakouského psychiatra Sigmunda Freuda, zakladatele psychoanalýzy, která zkoumá funkce lidského povědomí.

 18. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍumělecké směry v evropské architektuře dvacátých let SURREALISMUS • Sochařství a výtvarná umění:André Breton vytvořil řadu asambláží (objektů sestavených z nalezených předmětů). Podobné vytvořili i malíři Salvador Dalí a Joan Miró i další. K surrealistickým sochařům patřili iHansArp a Max Ernst. Mezi českými umělci k nim patřili Vincenc Makovský, Ladislav Zívr a Zdeněk Rykr.

 19. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍumělecké směry v evropské architektuře dvacátých let – futurismusMIRÓ - ŽENA A PTÁK

 20. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍumělecké směry v evropské architektuře dvacátých let SAMOSTATNÝ ÚKOL • SAMOSTATNÝ ÚKOL • vyjmenujte nejvýznamnější tvůrce kubismu • vyjmenujte nejvýznamnější tvůrce secese • co víte o expresionismu • u každého architekta napište alespoň jedno jeho dílo

 21. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍumělecké směry v evropské architektuře dvacátých let PRAMENY A MATERIÁLY KRESBY A FOTOGRAFIE: HAAS, Felix. Architektura 20. století. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, n.p., 1980. ISBN 14-706-80. S. 315. GÖSSEL, Peter; LEUTHÄUSER, Gabriele. Architektura 20. století. Praha : Slovart, 2003. ISBN 3-8228-2568-9. KRIER, Léon. James Stirling: Buildings and projects 1950-1974. [s.l.] : Verlag Gerd Hatje, 1975. GIROUARD, Mark. Big Jim - TheLife and Workof James Stirling. London : Verlag Gerd Hatje, 1998.