1 / 47

ESCULTURA

ESCULTURA. Segle XX. Obres. Modernisme i simbolisme : Desconsol de Llimona Cubisme i expressionisme : El profeta de Gargallo Art Abstracte: Figura Ajaguda de Moore Mutació de Chillida Art cinètic: Stabile-mobile de Calder. JOSEP LLIMONA –Desconsol-.

quincy
Télécharger la présentation

ESCULTURA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ESCULTURA Segle XX

 2. Obres • Modernisme i simbolisme: Desconsol de Llimona • Cubisme i expressionisme: El profeta de Gargallo • Art Abstracte: • Figura Ajaguda de Moore • Mutació de Chillida • Art cinètic: Stabile-mobile de Calder

 3. JOSEP LLIMONA –Desconsol- - Estil: Modernisme i simbolisme... • Influència de Rodin: modelatge esfumat... • Efectes de llum i ombres...

 4. S’idealitzen temes propers al realisme i al naturalisme • Domini del “bon gust” • Últim període de permanència de la idea clàssica d’escultura abans de la revolució cubista i abstracta

 5. Desconsol... Nu

 6. En el context de l’escultura funerària... • Tomba de Emelyn Story en el cementiri civil de Roma, realitzada pel seu home, l’escultor William Wetmore Story (1819 - 1895)

 7. Panteó R. Camps de Sitges (Josep Llimona)

 8. Període Denominació Característiques 1864 - 1895  Aprenentatge  Obres encara acadèmiques 1895 - 1909  Modernisme  Figures femenines, panteons, donzelles vestides 1909 - 1913  Transició  Estatuària religiosa, verges, cristos 1913 - 1925  Plena maduresa  Herois (Sant Jordi, Forjador), donzelles nues 1925 - 1934  Serenitat  Nus femenins clàssics Etapes

 9. Innovacions plàstiques del s.XX El buit: Crea formes, com ho fa el silenci en una obra musical (Gargallo) La deformació: descobreix noves possibilitats (Moore) La incorporació de l’espai: escultura que es fon amb el seu entorn L’abstracció (sense el suport de la realitat, nou llenguatge) El moviment real... (Calder)

 10. PABLO GARGALLO –El profeta- Cubisme, Expressionisme ... Multiplicitat de punts de vista... Concepció canviant de l’escultura

 11. Novetat: La introducció del buit... És cabdal la manca de matèria (massa, volum, consistència...). Nova manera d’entendre la corporeïtat. Més força expressiva...

 12. Influència de... • Archipenko

 13. Brancusi:plàstica elevada a la categoria de símbol... Ocell a l’espai

 14. Modigliani

 15. Art Abstracte

 16. Art abstracte (entre l’abstració i la semi- figuració...) • HENRY MOORE -Figura ajaguda 1938 Temes: familia, maternitat, guerrer ferit... Monumentalitat (al marge del format...)

 17. Sensació de monumentalitat

 18. Chacmool Se sentí fascinat per l’art primitiu

 19. Recerca d’una expressió més sincera i autèntica... Retorn a la funció primera de l’escultura, màgica i religiosa...

 20. Grup de família

 21. Bàrbara Hepworth

 22. Escultura cinètica (del moviment) “Per què ha de ser estàtic, l’art? El següent pas en l’escultura és el moviment”

 23. Art cinètic • Concepte que neix el 1920 amb el Manifest Realista • Es generalitza els anys 50-60 • Nom: a partir de la branca de la mecànica que investiga la relació entre el moviment dels cossos i les forces que actuen sobre ells • Actualment: Aquelles obres que canvien d’aspecte, moviment, efecte... Segons la posició... També efectes òptics • Proximitat al “Optical Art”

 24. Alexander Calder • Transició cap a l’abstracció • Coneix l’obra de Piet Mondrian • S’incorpora al grup Abstraction-Création (Mondrian, Kandinsky, Hans Arp...) • Amistat amb Joan Miró que marcarà profundament la seva creació artística

 25. Mobile...Stabile… Escultures mòbils Escultures estables Cosmovisions... Dinosaures... Essència orgànica, natural...?

 26. Platillos voladores o nubes acústicas • Estabile a l’aula magna de la Universitat Central de Venezuela 1953

 27. Aus fanàstiques... Estabile: Flying Dragon Institut de les Arts. Chicago Mobile al Guggenheim de N.Y

 28. Influència de Miró... Estabile forms (1973) Quant a cromatisme i tema...

 29. Stabile-mobile (Calder) • Objectiu: l’equilibri inestable que genera moviments continus de les formes • De la mà de l’enginyeria: investiga la relació entre el moviment dels cossos i les forces que actuen sobre ells

 30. Oshkosh. 1965 La terra... La lluna... El sol... Moviments naturals, orgànics? Translació, rotació...

 31. Informalisme • Moviment dintre l’abstracció • Nega qualsevol forma tradicional (fins i tot la geomètrica) • Es fonamenta en la capacitat expressiva de la matèria per si mateixa.

 32. EduardoChillida Informalisme... Influència mútua Escultura-arquitectura Mutació

 33. Les seves obres van augmentant progressivament de dimensió fins arribar a les populars grans estructures de ferro o formigó, que s’integren al paisatge i reflecteixen la tensió de les forces de la naturalesa a partir d’una gran simplicitat de formes OBJECTIU: Provocar la reflexió, esbrinar el missatge...

 34. Materials diversos... • Ferro, acer, pedra, fusta, formigó, alabastre...

 35. Enclusa de somnis

 36. Modulació de l’espai (1963)

 37. Topos

 38. Lurra (planeta Terra)

 39. La pinta dels vents

 40. Elogio del Agua (1987)

 41. Elogio del Horizonte

More Related