1 / 18

Escultura Grega

Escultura Grega. Praxíteles e Scopas. Con t e x t o h i s t ór i co. Encontrámonos na Grecia Clásica, o berce da nosa civilización.

hall
Télécharger la présentation

Escultura Grega

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Escultura Grega Praxíteles e Scopas

 2. Contexto histórico Encontrámonos na Grecia Clásica, o berce da nosa civilización. • Grecia está situada na costa sur da península Balcáníca. A súas costas, bañadas polo Mediterráneo, son lugar de reunión de pensadores e matemáticos. O Mediterráneo era o seu particuar ponte hacia outras culturas ás que observaba e coas que comerciaba. • Os Gregos eran un pobo indoeuropeo, pero tamén estaban influidos por outros pobos orientais: Persas, Fenicios, Macedonios, Exipcios. Pero tiñan un carácter propio. • . O mundo grego aparece (según se ten coñecemento) no Século VIII a.C. e formarase pouco a pouco. Ata chegar á Época Clásica á que pertencen estas obras. Aproximadamente S.V. a.C.

 3. Para entender a escultura grega ademais temos que ter os seguintes conceptos claros: • son politeístas e antropocentristas (representaban figuras divinas como se fosen humanas, á medida, incluso con sentimentos e males humanos) • ademais, estaban na procura da beleza, da harmonía, que conseguen coa proporción e cos cánones.

 4. Caracteristicas xerais da escultura Clásico:( siglo IV-V a.C.) -         Colocación espacial perfecta. -         Contraposto. -         Cálculo matemático, fixación do canon. -         Rostros idealizados. -         Tratamento dos panos mollados. Praxíteles desenvolve a súa obra no“segundo clasicismo”, cun crecente realismo, maior expresión dos sentimentos e un tratamento máis cotiá dos temas relixiosos. Na súa banda, a Scopas considéraselle pre-helenístico.

 5. Praxíteles aprox., 390 –330 a.C Periodo clásico • Busca o canon de beleza feminina • Un dos grandes escultores do periodo clásico, empezará a desvelar os camiños que seguirá a escultura helenística: • aumento da expresividade • maior realismo • representación dos sentimentos • e composicións máis dinámicas • Curva praxiteliana (ou esquema en forma de “s”) • Técnica dos panos mollados. • Maior abandono na colocación das figuras • - idealismo + expresividade, realidade • Traballa o bronce e o mármol. • + esfumato – diartrosis na escultura Obras destacadas • Segue o canon de Policleto, e de altura as oito cabezas Hermes co neno Dionisio A Venus de Cnido

 6. Hermes co neno Dionisio Lembra!Hermesé o deus menxaxeiro e Dionisio, o deus do viño, é fillo de Zeus e unha princesa de Tebas. Segundo a lenda, ó morrer a nai de Dionisio, Zeus o sacou do ventre maternal e o mantivo xestando na sús coxa. A deusa Hera, lexitima muller e irmá de Zeus, querería vengarse da infidelidade matando ó neno, como xa intentara cos outros bastardos do seu marido. *Praxíteles ve ós deuses como fermosos humanos (carácter antropocéntrico) de formas graciosas, desprovistos de seriedade e maxestade. • *Autor: Praxíteles • *Fecha: aprox. 340 a.C. *Estilo: grego clásico • *Material: mármol *Técnica: Talla *Dimensións: 2,13 m Alt. • localización: orixinaltemplo de Hera, Olimpia. • Hoxe museo arqueolóxico de Olimpia *tema: Escultura de carácter relixioso que representa a Hermes sostendo ó seu irmanastro Dionisio de pequeno. A escena fai referencia a unha parada no camiño a un novo fogar, xa que Hermes, mandado por Zeus, trata de escondelo cativo da muller de Zeus, Hera. O momento exacto da composición é cando o atento Dionisio lle dai unha uva ó neno, que será o deus do viño. (según se cree porque non se conserva o brazo)

 7. Hermes co neno Dionisio • *Autor: Praxíteles • *Fecha: aprox. 340 a.C. *Estilo: grego clásico • *Material: mármol *Técnica: Talla *Dimensións: 2,13 m Alt. • localización: orixinaltemplo de Hera, Olimpia. • Hoxe museo arqueolóxico de Olimpia composición • Figura de Bulto redondo que destaca pola súa calidade de moldeado, a flexividad das figuras e a delicadeza das figuras, xa non hai diartrosis, o autor non marca tanto a anatomía, facendoa máis realista. • A curva, xunto ó rostro pulido, outorga á figura un aire melacólico, sonador. • Mencionar que encontramos unha pequena desproporción entre o neno e o adulto. • A famosa curva praxiteliana, que foxe da liña vertical e estática dá lixereza. Despraza o eixe vertical ó neno e ó manto. Onde se apóia gran parte do peso. As pernas non soportan moito peso debido ó contraposto. • Podemos observar a técnica dos panos mollados herdada de Fidias no manto que fai de apoio. • Ainda que non o podamos contemplar nas copias e o orixinal. TÓDALAS OBRAS PRESENTABAN UNHA LIXEIRA POLICROMÍA • Coa curva praxiteliana o corpo forma un “s” invertido.

 8. Hermes Dionisio Apoio (manto: panos mollados) Eixe vertical sobre o que recae o peso. Curva praxiteliana. Forma de “s” invertido (na imaxe non apréciase ben porque está xirada. contraposto

 9. A Venus* de Cnido (ou Afrodita) Lembra!Afroditaé a deusa do amor e a sexualidade feminina, xunto coa paixón. É de orixe indoeuropeo, noutras culturas tamén é a deusa da fertilidade humana. (a paleolítica Venus de Willendorf). Segundo o mito, Afrodita naceu do semen do membro amputado de Zeus e da espuma das ondas do mar, como representa o cadro renacentista “O nacemento de Venus” de Botticelli. *Praxíteles ve ós deuses como fermosos humanos (carácter antropocéntrico) de formas graciosas, desprovistos de seriedade e maxestade. Nesta ocasión a deusa parece cohibida. • *Autor: Praxíteles • *Fecha: século V a.C. *Estilo: grego clásico • *Material: a orixinal bronce *Técnica: fundición • localización: orixinal • Hoxe *tema: Escultura de carácter relixioso que representa a deusa Afrodita, realizando unha actividade cotiá, deixando unha toalla xusto no momento anterior ó que vaise introducir na auga, ou está a sair do baño. • Esta obra é importantísima, xa que é a primeira representación dun desnudo completo femenino (que era tabú ata entón). • Tamén sera a representación da beleza ideal femenina.

 10. A Venus* de Cnido (ou Afrodita) • *Autor: Praxíteles • *Fecha: século V a.C. *Estilo: grego clásico • *Material: a orixinal bronce *Técnica: fundición • localización: orixinalfoi vendida a un pobo de Asia menor • HoxeMuseo Vaticano (Roma) composición • Figura exenta que destaca pola súa calidade de moldeado, a flexividad e a delicadeza das figuras, xa non hai diartrosis, o autor non marca tanto a anatomía, facéndoa máis realista. Primero desnudo feminino aporta o canon de beleza dunha muller. • A deusa móstrase incomoda, mira para outro lado con seriedade e serenidade. Pero non perde a súa sensualidade. • Vemos o traballado do pelo e do tocado, con formas xeométricas. • a técnica dos panos mollados • A famosa curva praxiteliana dá lixereza. A meirande parte do peso repousa na perna dereita ( e a toalla que esconde o apoio, nas copias) tamén hai un contraposto que proporciona movemento. O brazo colocado pola deusa para se tapar (ten un pouco de vergoña) disimula a esaxerada curva da cadeira • Ainda que non o podamos contemplar nas copias e o orixinal. TÓDALAS OBRAS PRESENTABAN UNHA LIXEIRA POLICROMÍA • As dúas esculturas non presentan un denudo compreto xa que ¡LEVAN SANDALIAS!

 11. Scopas Periodo clásico Algúns o consideran da transición • Busca a expresión auténtica e frenética. É un escultor compretamente vangardista naquel momento. A pesar de que mantén a meirande parte das características, terá unha nova visión, xa que intenta plasmar o movemento interior, os sentimentos arrebatadores. É pouco coñecido • Curva praxiteliana herdada. (“Maleagro”) • Liña serpentinata. • + esfumato – diartrosis na escultura. Inclusive chegando ó extremo Obras destacadas Outras obras A ménade danzante Maleagro

 12. A ménade danzante* ou furiosa* *Autor: Scopas *Fecha: século V a.C. *Estilo: grego clásico *Material: *Técnica: *Dimensións: localización: orixinal. Hoxe Museo de Dresde (Alemaña) *tema: representa a unha ménade, tamén coñecida como bacante. Unha sacerdotisa do deus Dionisio, do viño e as festas, as orxías... A muller, semidesnuda debido ós movementos frenéticos, é representada en plena danza, nun momento eufórico de pleno éxtasis poseida polo deus Dionisio, noutras palabras, borracha. As ménades son as representantes dos espíritos orxiásticos da natureza. O deus Dionisio para os Romanos era Baco, deste nome proveñen “bacante” e “bacanais”.

 13. A ménade danzante* ou furiosa* *Autor: Scopas *Fecha: século V a.C. *Estilo: grego clásico *Material: *Técnica: *Dimensións: localización: orixinal. Hoxe Museo de Dresde (Alemaña) composición • Figura de Bulto redondo, que está moi mal conservada, de feito, só hai constancia da figura a partir das rodillas, se houbera máis. Ademais está bastante erosionada. E faltan os brazos. • pelo moi traballado e realista en trenza, ainda que non participa moito do movemento xiratorio da bailarina. • Podemos observar a técnica dos panos mollados herdada de Fidias, nas roupas que poderían parecer rasgadas da euforia. Ou caidas. • É unha escultura feita para ser vista de perfil, desta maneira pódese contemplar a sensación de movemento e desequilibrio dun baile que trata de trasmitir o autor. • O autor conseguíu esa sensación grazas a súa técnica, que será imitada: a “serpentinata” ou “helicoidal”. Na que o eixe central é retorcido formando unha liña desa forma. • Expresión dramática, ou sexa teatral,

 14. Por Hita Tenreiro Corral - 2ª Bac. Para: Historia da arte Fecha: 9 de octubro 2008 Fin da presentación • Fontes: Libro Xeráis, Libro Vicens Vives, apuntamentos propios, Diccionario de Léxico de Arte, Libro “MITOLOGIA” do C.I.L. • Fotografía: páx. Web “artehistoria”, fotografías buscadas en google. • Montaxe, ideas, contidos escritos (meirande parte deles): por Hita Tenreiro. Ir ó vocabulario Haz clic na flecha

 15. vocabulario Busto. Representación de la parte superior del cuerpo humano: cabeza y cuello y nacimiento de los hombros y del tórax Bulto redondo: cualidad de una figura. Está hecha para ser vista 360ª. También se dice figura exenta Canon. Relación matemática que sirve de módulo o medida entre los elementos que integran cada una de las partes, las partes entre sí y de éstas con le conjunto. El canon para el escultor es como el orden para el arquitecto, así en las esculturas de Policleto o de Lisipo existe un canon o medida entre las partes y el todo. Contraposto. Oposición armónica de las diferentes partes del cuerpo de una escultura, para liberar una parte y dotarla de movimiento. Con esta técnica de colocación espacial, las esculturas de la época clásica griega ganan en sensación de realismo y naturalidad. Dioniso o Dionisos. Dios de la viña, el vino, la inspiración y el delirio místico Escultura. Arte de modelar, de tallar y esculpir en barro, piedra, madera, metal u otra materia, representando de bulto un objeto, real o imaginario, una figura,... Escultura de bulto redondo, o Escultura exenta: Arte plástica que representa a las figuras en sus tres dimensiones, es decir que permite contemplar las figuras desde cualquier punto de vista a su alrededor. Hieratismo. Calidad de hierático: imagen monumental, majestuosa, rígida y contenida. Especialmente se refiere al arte egipcio y, en menor grado, al arte arcaico griego. Idealismo. Tendencia artística que se caracteriza por la búsqueda de la perfección y la superación de los defectos de los modelos individuales. Ejemplo: la estatuaria griega del siglo V a.C. Ménades. Sacerdotisas de Dionisos, representantes de los espíritus orgiásticos de la naturaleza. En el arte clásico se las representa desnudas o con finos velos, desmelenadas, con coronas de yedras, en pleno éxtasis, corriendo o danzando frenéticamente. También llamadas bacantes. Naturalismo. Tendencia artística que representa de la manera más fiel posible a la naturaleza, evitando el idealismo. siguiente

 16. vocabulario Técnica de paños mojados. Técnica escultórica que trabaja las telas con naturalidad e intenta crear el efecto de paños pegados al cuerpo permitiendo ver la anatomía que cubren. Ejemplo: Victoria de Samotracia. Volver al inicio Volver al final Anterior vocabulario

More Related