1 / 13

IT - project

IT - project. Dominique Denie. inhoudstafel. Over mezelf ICKware, Webschool en CVO Lethas Het project Voorbereiding Oplossingen Design Besluit Vragen. Over mezelf. Laatstejaarsstudent TI aan HUB Systemen en netwerken Vrije tijd programmeren.

raanan
Télécharger la présentation

IT - project

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. IT - project Dominique Denie

 2. inhoudstafel • Over mezelf • ICKware, Webschool en CVO Lethas • Het project • Voorbereiding • Oplossingen • Design • Besluit • Vragen

 3. Over mezelf • Laatstejaarsstudent TI aan HUB • Systemen en netwerken • Vrije tijd programmeren

 4. Ickware, webschool en cvolethasbrussel • ICKware • Buggenhout • Training, coaching en realisatie software architectuur • Webschool • Online leerplatform • Voor CVO Lethas Brussel • Door ICKware • CVO Lethas brussel • Volwassenonderwijs • +/- 8000 cursisten

 5. Het project • Communicatie tool binnen Webschool • Slimme chatapplicatie

 6. voorbereiding • User stories • Requirements

 7. Voorbereiding: user stories • Een gebruiker kan een chatgesprek te starten met een andere gebruiker. • Een gebruiker kan een groepsgesprek starten. • Een gebruiker andere gebruikers zien die op dat moment online zijn. • Een gebruiker kan zien met wie hij het laatst een gesprek heeft gehad. • Een gebruiker kan bestanden doorsturen.

 8. Voorbereiding requirements • Lijst met mensen die online zijn. • Ordenen op populariteit. • Twee verschillende views. • Droppen van files in de chat.

 9. oplossingen • Chat: Faye server => Private Pub • Versturen van files => DropzoneJS

 10. design

 11. design

 12. besluit • Leerrijk • Veel stappen voor het feitelijke programmeren

 13. vragen

More Related