Download
nternet n temel kavramlari n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İNTERNETİN TEMEL KAVRAMLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
İNTERNETİN TEMEL KAVRAMLARI

İNTERNETİN TEMEL KAVRAMLARI

301 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

İNTERNETİN TEMEL KAVRAMLARI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. İNTERNETİN TEMELKAVRAMLARI

 2. İNTERNET NEDİR? Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın, sürekli büyüyen iletişim ağıdır. AĞLARIN AĞI

 3. İNTERNET NEDİR? Telefon hatları üzerinden Bilgi saklama Bilgi Paylaşma Bilgiye Ulaşma

 4. İNTERNET NEDİR? Sosyal olarak Bilgi paylaşımı, etkileşme… Ticari Reklam ve Online Satış

 5. İNTERNET NEDİR? Tartışma Ortamı Serbestçe fikir paylaşımı Yardımcı Yönü Alış veriş, Bankacılık, radyo televizyon

 6. İNTERNET NEDİR? Bilgi Yönü Dev kütüphane… Ağ Yönü Yüz binlerce bilgisayar

 7. İNTERNET NEDİR? Yeni Bir Uzay Kendi kuralları Gelecek = İnternet

 8. INTRANET ? Belirli bir kuruluş içi ağ yapısı… Yerel ağları birbirine ağlayabilir… KÜÇÜK İNTERNET

 9. PROXY - GATEWAY Gateway ile internete bağlanılabilir… Proxy(Vekil) Sunucu da denir… Hız ve Güvenlik

 10. İnternette Hız Birimleri Hız birimi: saniyede geçen bit sayısı bps (bit per second) Ulaşılabilecek en fazla hıza: bant genişliği Bant genişliği doluluk oranını belirler…

 11. İnternette Hız Birimleri 1 mbps = 1024 kbps = 1,048,576 bps 131072 Bps = 128 kBps Dakikada : 7,5 MB Saatte: 450 MB Günde:10800 MB / 10,54 GB Ayda: ~316 GB -> 4GB -> % 1,26 Doluluk

 12. ISDN Telefon hattı üzerinden veri aktarımı sağlayan teknolojiye denir. İki hat vardır: Veri için (B Kanalı - Bearer) Çoklu Ses için (D Kanalı - Delta) Tek

 13. İNTERNETİN TARİHİ 1946 -> ENIAC 1969 -> ARPANET 1983 -> JANET (İngiltere) 1986 -> NSFNET (ABD) Akademik, ticari, devlet

 14. KİMLER DAHİL ? EĞİTİM KURUMLARI DEVLET KURUMLARI TİCARİ KURUMLAR KİŞİSEL KULLANICILAR

 15. İNTERNETİN YAPISI Yerel Ağ ULAKNET

 16. İNTERNETİN YAPISI ULAKNET INTERNET GEANT

 17. SERVİS SAĞLAYICI Kişisel ve Kurumsal Kullanıcıların internete bağlanmak için kullandığı ana yapıya servis sağlayıcı denir. Size özel kullanıcı adı ve şifre ile, IP verilir, internet bağlantısı sağlanır…

 18. WEB SUNUCU Ağ: Yerel Ağ, internet İstekte bulunan bilgisayara hizmet veren bilgisayarlar… Web Sunucu, Mail Sunucu, DNS Sunucu, Messenger Sunucusu

 19. WEB SUNUCU İSTEMCİ Web Sayfalarını gösteren sunucular Hizmet veren bilgisayara bağlanarak hizmet alan bilgisayardır… Internet Explorer: Web istemcisi

 20. AĞ YAPISI Fiziksel Katman TCP / IP Katmanı Ek Protokoller Katmanı Taşınan verinin formatı HOST Ağa bağlı her bir makina

 21. TCP / IP TransmissionControlProtocol Internet Protocol Veri İletme ve Alma Protokolleri Yerel Ağ ve İnternette kullanılır…

 22. TCP / IP TCP / IP Protokolünü kullanan: FTP: file transfer protocol SMTP: e-posta protokolü TELNET: uzaktan bağlantı protokolü HTTP: web sayfası iletim protokolü

 23. DHCP nedir? DynamicHostConfigurationProtocol TCP / IP ‘yi yapılandırmak gerekir El ile veya Otomatik olarak Otomatik => DHCP sunucusu

 24. IP nedir? Bilgisayarınızın özel numarasıdır… 32 bitten oluşur. 4 Bölüm, 1 bölüm -> 8 bit 0-255 arasında sayılar 123.45.35.122 123 .45 . 35 .122 11001010. 00101010 . 00100101 . 11010010 

 25. Domain nedir? Numaraları akıl tutmak zordur Özel isimler kullanılır

 26. DNS NEDİR ? DNS:Bir alan isimlendirme sistemidir Akdeniz Üniversitesi Web Sitesi için: IP: 194.27.186.39Domain: akdeniz.edu.tr DNS Sunucular: alan adı -> IP

 27. DOMAIN YAPISI 3-4 kısımdan oluşur, . , : , / ile ayrılır Hiyerarşik bir yapısı vardır… http://www.akdeniz.edu.tr/

 28. DOMAIN YAPISI 1. kısım: Kullanılacak Protokolü Belirler http://www.akdeniz.edu.tr

 29. DOMAIN YAPISI 2. kısım: Sayfanın türünü belirler http://www.akdeniz.edu.tr

 30. DOMAIN YAPISI 3. kısım: Kuruluş kişi adı bilgisi http://www.akdeniz.edu.tr

 31. DOMAIN YAPISI 4. kısım: Kuruluşun türünü belirler http://www.akdeniz.edu.tr

 32. DOMAIN YAPISI Gov: devlet kurumları Edu: Eğitim Kurumları Org: Ticari olmayan kurum, dernek Com: Ticari kuruluşlar Mil: Askeri Kuruluşlar Net: Servis Sağlayıcılar Ac: Akademik kuruluşlar, edu gibi İnt: uluslar arası kuruluşlar

 33. DOMAIN YAPISI Arts: Sanat Kültür ile ilgili siteler Firm: Ticari Firmalar İnfo: Bilgi servisi sunan siteler Nom: Kişisel Domainler Rec: Eğlence Siteleri Stor: alış veriş merkezleri, satış

 34. DOMAIN YAPISI 5. kısım: Ülke kodunu temsil eder… http://www.akdeniz.edu.tr

 35. DOMAIN YAPISI Tr: Türkiye De: Almanya Uk: İngiltere İt: İtalya Ru: Rusya Fr: Fransa

 36. DOMAIN YAPISI bilkent.edu.tr (tr=Turkiye), www.microsoft.com, ftp.firefox.com, tubitak.gov.tr, www.nato.int (Nato).

 37. E-POSTA YAPISI 1. kısım: kullanıcı adı 2. kısım: domain http://www.akdeniz.edu.tr msehirli@akdeniz.edu.tr

 38. İNTERNET VE IP YAPILANDIRMASI İnternet üzerinde alacağınız IP’ler Network InformationCenter (NIC) tarafından belirlenir. Class A, Class B, Class C, Class D

 39. İNTERNET VE IP YAPILANDIRMASI Class A: 1.0.0.0 -> 127.0.0.0 arası Host Sayısı: 16,777,214 Class B: 128.0.0.0 -> 191.255.0.0 arası Host Sayısı: 65,534

 40. İNTERNET VE IP YAPILANDIRMASI Class C: 192.0.0.0 -> 223.255.255.0 arası Host Sayısı: 254, 2 milyon network Class D: 224 -> 254 arası İleri kullanımlar için boş

 41. İNTERNET VE IP YAPILANDIRMASI Akdeniz Üniversitesi – Class B: 160.75.0.0 – akdeniz.edu.tr Manavgat MYO 160.75.23.0 – mmyo.akdeniz.edu.tr Mehmet Şehirli 160.75.23.46 msehirli.mmyo.akdeniz.edu.tr

 42. URL UniformResourceLocator Özgün Kaynak Adresi İnternet yolu ile sunulan her şey… Resim, müzik, web sayfası http://www.bilya.net/test1.doc

 43. TARAYICI İnternet Sayfalarını Görüntüler Gelen verileri yazı ve resime dönüştürür…. WWW Worldwide web Web sayfası protokolü

 44. WEB SAYFASI Tarayıcı tarafından görüntülenen her bir dosyaya denir… HTTP Sayfanın tarayıcıya aktarılmasında kullanılan protokoldür… Kurallar ve yöntemlerdir…

 45. HTTP Metin Dosyası Transferi yapar… İsteğin başına otomatik eklenir… HTTPS HyperText Transfer ProtocolSecure Şifreli veri aktarımı sağlar… SSL protokolü eklenir…

 46. HTTPS Hyper Text Transfer Protocol Secure Şifreli veri aktarımı sağlar… Kullanıcı girişi, alışveriş… HTML Web Sayfası yapımında İşaretleme Dili

 47. HTML Web Sayfası yapımında Yazıları özel biçimlere dönüştürür Resim Video gibi dosyalarla bağlantı kurar… İşaretleme Dili

 48. İstemci Taraflı Sayfalar .html ve .htm uzantılı… Kullanıcı bilgisayarına indirilir… Sunucu Taraflı Sayfalar ASP, PHP, ASP .NET gibi diller kullanılır Kullanıcıya göre verileri işlerler… Html dilinde aktarırlar…

 49. Veritabanı Düzenli bilgiler topluluğu ACCESS, ORACLE, MSSQL, MYSQL Öğrenci adı, şifresi…

 50. FTP nedir? File Transfer Protokol İnternette dosya aktarımı TCP / IP yönetimini kullanır Özel programlar…